Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

CFO Въпрос на седмицата

Каква е ролята на BI системата?

Въпроса зададе , 16 май 2011, 4826 прочитания

Смятате ли, че една BI система е "черешката на тортата" или това е основното средство за мениджмънта да получава актуалната и обработена информация за целия бизнес (обединена от множество източници и системи) в желания формат - без човешка намеса, грешки и забавяне? (анонимен)

Отговор 1: От Румен Иванов, MBA, CMC, PMP

Според мен и двете становища „основно средство на мениджмънта” и „черешката на тортата” са клишета, които биха могли в еднаква степен да се интерпретират като верни или неверни.
 
1.    Твърдението, че BI е основно средство на мениджмънта е вярно дотолкова, доколкото BI е едно от основните (но не и единственото) управленски средства, предимно за анализ на големи обеми от добре структурирани текущи оперативни данни, минали събития и в по-малка степен за анализ на недостатъчни или не добре структурирани и хетерогенни обеми от данни и прогнозиране на бъдещи събития.
2.    В твърдението, че BI е „черешката на тортата” се съдържа голяма доза истина не само и не толкова заради тяхната уникалност и предимства, колкото поради особеността, че BI е последният репрезентативен слой на една многопластова информационна архитектура и за да работи добре този слой, всички останали компоненти трябва да са добре проектирани и функциониращи.
 
Големите предимства на BI средствата са свързани с:
(1) възможността бизнес потребителите бързо и лесно да използват средства за стандартизиран анализ и отчетност без участието на ИТ
(2) богати репрезентативни възможности за представяне на информацията на разбираем бизнес език.
 
Все пак, BI средствата не могат да покажат информация, която не е налична или не е предварително подготвена (програмирана) за обработка, анализ, и визуализация и би било прекалено амбициозно да се представят и възприемат като универсална управленска панацея. Тяхната основна целевата аудитория е оперативното управление и средния мениджмънт и като цяло те имат по-скоро помощни функции в областта на корпоративния стратегически анализ и управление.

Румен Иванов е основател и управляващ директор на специализираната в областта на бизнес консултирането компания Риноватор ЕООД. Притежава значителен опит в областите стратегическо планиране, комплексни бизнес трансформации, корпоративни сливания и интеграции, преструктуриране и оптимизация на операции, технологично обновление и внедряване на комплексни бизнес информационни системи. Дипломиран инженер по Електроника и Автоматизация в ТУ София от 1992, а от 2006 г. притежава и степен MBA по финанси от University of Sheffield (Великобритания). От 2001 г. е сертифициран управленски консултант (СМС) от Institute of Management Consultancy в Лондон, а от 2010 притежава и PRINCE2 и PMP сертификации в областта на управлението на програми и проекти. Член на УС на Българската асоциация на управленските консултантски организации (БАУКО) от 2007 г.
Отговор 2: От екипа, подготвящ изданията CIO и CFO Online

Факт е, че системите за бизнес анализи (Business Intelligence, BI) са приоритет за много компании днес. За това говори и фактът, че според актуално проучване на Gartner, пазарът на този тип решения през тази година се очаква да нарастне със 17%. Потенциалните ползи от въвеждането на BI системи са добре известни - по-бързо подготвяне на по-точни отчети, усъвършенстване на процеса на вземане на решения, пряк ефект върху маркетинговите кампании, повишаването на продажбите, оптимизирането на разходите и др. От тази гледна точка, може да се каже, че BI е основно средство за мениджмънта.  

От друга гледна точка, BI решенията действително могат да бъдат наречени “черешката на тортата”, защото въпреки че компаниите масово искат да разполагат с предимствата осигурявани от BI, повече от две трети от организациите в глобален мащаб не са внедрили подобно решение или не използват пълноценно възможностите на средствата за анализи, с които разполагат. Тези данни предоставя проучване на Deloitte Consulting сред 1900 ИТ ръководители.  
52% от анкетираните съобщават, че двата основни проблема във връзка с управлението на данните и получаването на полезна информация с помощта на BI са, че информацията е разпръсната по различни отдели и възможностите за взаимодействие между тях са органичени. С други думи, много компании не могат да провеждат бизнес анализи заради вътрешни организационни препятствия.
Накратко, каква ще бъде ролята на BI системата във вашата организация, зависи от това дали доколко успешно ще реализирате вашия BI проект.

За да се редуцират разликите между потенциалните и фактическите ползи от прилагането на BI, експертите на Gartner препоръчват няколко основни стъпки.

1. Създайте правилна нагласа у техническите специалисти
ИТ сътрудниците трябва не само да внедряват и управляват технологиите, но и в известен смисъл да "проповядват" BI. Необходимо е всички да бъдат убедени в ползата от BI решението, а също така да се изведе на ново ниво корпоративната култура, като се направи качественият скок от интуитивно към информирано вземане на решения.

2. Мислете за крайните потребители
Експертите препоръчват ИТ специалистите да преразгледат подхода си по отношение на предоставянето на информация на крайните потребители. Традиционно тази задача се решава със статични отчети или отчети извеждани по нерегламентирани заявки. Всъщност практиката показва, че си струва усилията да се съсредоточат върху създаването на интерактивни отчети, удовлетворяващи разнообразни изисквания и нива на компетентност на потребителите.
Според проучванията на Gartner, напредналите потребители често създават свои собствени витрини от данни в електронни таблици, които попадат извън полезрението на ИТ отдела и които не се администрират централизирано. Това се прави най-вече с цел да се заобиколят ограничения. Ето защо, ангажираните с развитието на BI системата трябва да се фокусират върху изграждането на среда, която дава на потребителите добри възможности за решаване на нестандартни задачи.
В такава среда резултатите от аналитичните операции не се съхраняват локално, а са достояние на цялата организация.  

3. Осигурете използването на резултатите от анализите.
Въпреки сериозните инвестиции в BI системи и платформи и изградените вече квалифицирани кадри и сред реализаторите на аналитични решения, и сред тези които ги използват, все още много компании не успяват да включат резултатите от работата на BI системата във финалните етапи на вземането на решения.
Жизненият цикъл на BI включва 3 етапа. В първия се осигурява организация, почистване и събиране на данните. Вторият е посветен на предоставянето на данните в съгласуван вид - чрез отчети и т.н. Третият и най-важен етап е прилагането на BI в процеса на вземане на решения. Много компании преминават успешно първите два етапа и се провалят на третия, твърдят представителите на Gartner.   

4. Поставете във фокус стремежа към оптимизация.
Според експертите от Gartner пълноценното използване на BI зависи и от способността на компанията да постави стремежа към оптимизация в основата на своята корпоративна култура. Подходяща стъпка в това направление е обучението на персонала насочено към умения да се търсят оптимални методи. Практиката сочи, че такъв подход дава добри резултати - използването на BI придобива смисъл за сътрудниците, когато те са в състояние да оценят ролята на анализите в един цялостен процес.    

5. Съгласувайте ИТ и бизнес целите
Накрая, но не на последно място според експертите на Gartner, съгласуваността между ИТ и бизнеса има ключово значение за успеха на BI проекта, а също така при внедряването на средства поддържащи вземането на решения и платформи за сътрудничество. При работата за подобряване на синхронизацията между ИТ и бизнеса, също е добре да се започне с поставяне на задачата за оптимизация на цялостната дейност на различни организационни нива.© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997 - 2020 | Реклама | За нас | Oбщи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов