Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

CFO Статии

Рубрика на

В тази рубрика EY Bulgaria споделя с вас материали в областта на на одита, данъчните и финансовите консултации и сделки. Тук ще можете да намерите статии и проучвания по горещи теми, свързани с бизнеса и икономиката на локално и глобално ниво, включително: ежемесечни данъчни бюлетини, статии, анализи и проучвания.

От бюлетина на EY: Международната конвенция BEPS

Към момента държавите подготвят списъци със спогодби, чието приложение ще бъде променено от Конвенцията

21 декември 2016, 1338 прочитания

бюлетинBEPS е абревиатура на Международна многостранна конвенция за прилагане на мерки за предотвратяване на изкуствено намаляване на данъчната основа и прехвърляне на печалби (Base Erosion and Profit Shifting)
 
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) публикува текста на Международната многостранна конвенция за прилагане на мерки за предотвратяване на изкуствено намаляване на данъчната основа и прехвърляне на печалби по Мярка 15 от BEPS проекта на ОИСР (Многостранен инструмент, Конвенцията). Текстът на Конвенцията и коментар към нея бяха приети от над 100 държави, включително и България.
 
Съдържание
 
Приетият Многостранен инструмент ще доведе до
промени в спогодбите за избягване на двойно данъчно облагане (СИДДО) между две или повече страни, които приемат новите правила. Важно е да се отбележи, че Конвенцията няма да бъде прилагана като протокол към конкретна СИДДО, който внася директно промени в международния договор. Вместо това, Конвенцията ще действа заедно със съществуващите спогодби, като обаче модифицира тяхното приложение с оглед на приетите мерки срещу изкуствено намаляване на данъчната основа и прехвърляне на печалби. В тази връзка, приемането на нови консолидирани текстове на спогодбите няма да бъде необходимо, за да бъде прилагана Конвенцията. Въпреки това, някои страни могат да приемат такива консолидирани текстове за вътрешни цели.
 
Коментар към Конвенцията
 
Съдържанието на коментара цели да бъде изяснен възприетия подход от Конвенцията и как всяка една от приетите разпоредби ще засегне приложението на спогодбите. Коментарът въвежда и описания на видовете разпоредби на СИДДО, които ще бъдат засегнати от Конвенцията, както и начините, по които ще бъде променено приложението им. Коментарът не тълкува приетите мерки по проекта BEPS.
 
Важни промени за България
 
Към момента държавите подготвят списъци със спогодби, чието приложение ще бъде променено от Конвенцията. Държавите следва да решат кои от предложените варианти на разпоредбите на Конвенцията ще бъдат приложени, както и обхвата на евентуални резерви. Що се отнася до България, вероятно повечето сключени СИДДО ще бъдат засегнати от приложението на Многостранния инструмент в зависимост и от присъединяването на другата държава по СИДДО.
 
Най-важната промяна е свързана с въвеждане на нови правила за ограничаване на достъпа до СИДДО, когато търсеният ефект е получаване на облекчение.
 
Приемането на Конвенцията ще доведе и до важни промени в концепцията за място на стопанска дейност (МСД), прилагана от България съгласно вътрешния закон и сключените СИДДО. Целта на предвидените промени е да се ограничат възможностите за изкуствено избягване статута на МСД чрез използване на комисионерски договори, търговски представителства, агенти или други подобни стратегии, които могат да прикриват зависимия статут на местен представител. Това може да доведе до преразглеждане и на позициите на чуждестранни компании, които не са установени в България, но поддържат склад, търговско представителство или друга форма на реално присъствие в страната.
 
Също така, Конвенцията предвижда мерки срещу изкуствено избягване на създаване на МСД чрез използване на изключенията за дейности с подготвителен или спомагателен характер. В допълнение е предвидена и мярка за предотвратяване на практики за изкуствено разделяне на договори във връзка със строителен или монтажен обект, за който в повечето случаи е предвиден фиксиран срок за целите на определяне на МСД.
 
Кога ще влезе в сила?
 
Очаква се процедурите по подписване на конвенцията от страните, които желаят да се присъединят, да започне от 1 януари 2017 г., а първата официална церемония по подписване ще бъде през юни 2017 г.
 
Конвенцията ще влезе в сила след ратифицирането ѝ от поне пет държави. Тя ще бъде прилагана към определена спогодба след ратификация от всички страни по съответната спогодба.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997 - 2018 | Реклама | За нас
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов