Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

CFO Статии

БСК: Обща макроикономическа оценка на 2016 година

20 декември 2016, 1457 прочитания

Спрямо миналогодишното изследване слабо се подобрява оценката на анкетираните за бизнес климата. Въпреки това, отново според почти половината от участниците в тазгодишната анкета са налице отрицателни тенденции в бизнес средата. Едва една-десета от анкетираните виждат подобрение в бизнес климата през двете последователни години.

 

БСК

Подобрява се и състоянието на фирмите. Докато през 2015 г. процентът на деклариралите подобрение на фирменото състояние е едва 12%, то през 2016 г. позитивна оценка дава всеки трети анкетиран. Все още, обаче, остава висок делът (35 %) на фирмите с влошаващи се показатели.
Ето какво е мнението на бизнеса по актуалните за годината събития и предложения за нормативни промени:
• Най-силно одобрение (средно 71,5%) срещат предложенията за премахване на минималните осигурителни доходи и за прекратяване на практиката за сливане на почивните дни по време на национални и официални празници. С висока подкрепа (66%) се ползва и идеята минималната работна заплата да се определя на база ясна методика, основана на обективни критерии.
• На противоположния полюс, със силно негативни оценки (средно 86%) са идеите за въвеждане на изключителни правомощия на адвокатите чрез проекта за промени в Закона за адвокатурата. 

БСК

• Бизнесът се колебае по отношение ускореното приемане на България в Еврозоната.
И през 2016 г. най-високо е оценена работата на данъчната администрация и на местната власт (средно около 40%).

БСК

 
• Запазва се изключително ниската степен на доверие към съдебната власт, Президента на РБ и Министерския съвет, но шампион по неодобрение през тази година е Народното събрание, чиято работа не одобряват 75% от анкетираните. По този начин за първи път парламентът изпреварва съдебната власт в негативната класация.

Спрямо 2015 г.:
 Одобрението за дейността на Народното събрание намалява от 10 на 8%;
 Увеличават се позитивните оценки за правителството от 13% през 2015 г. на 22% през 2016 г.;
 Доверието към Президента на РБ остава непроменено спрямо 2015 г. – 17%;
 Сериозно спада процентът на одобрение на дейността на българските евродепутати – от 20% през 2015  г. на 5% през 2016 г. Запазва се, обаче, огромният дял на анкетираните, които се затрудняват да преценят качеството на работа на българските представители в Европейския парламент, което вероятно се дължи на ниска информираност.

 
Сред оценяваните институции са включени и няколко ключови за бизнеса регулаторни и контролни органи – Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ), Главна инспекция на труда (ГИТ) и регионалните инспекции за опазване на околната среда (РИОСВ). Сред тях с най-висока степен на одобрение се ползва ГИТ (28%), а най-негативна оценка получава КЕВР (2% одобрение). Следва да се отбележи и високият процент участници в допитването, които не могат да преценят работата на тези институции, вероятно поради недостатъчна степен на информираност за дейността им и/или поради факта, че не са се сблъсквали в практиката си с представители на тези държавни органи. 

 
Според оценките на бизнеса, и през 2016 г. остават изключително високи нивата на корупция (46%), престъпност (42%), сива икономика (45%) и регулаторна тежест (55%). Спрямо 2015 г., обаче, е налице известна степен на застой, като намалява делът на отчелите ръст по тези показатели и почти дойно се увеличава делът на отговорилите „без промяна“.

 
Слабо се подобрява достъпът до кредитиране през 2016 г. (26%) спрямо 2015 г. (20%), но по-голямата част от анкетираните посочват, че не е настъпила промяна по този показател.
Силно притеснителни са данните за достъпа до правосъдие, като едва 9% от анкетираните посочват известно подобрение в това отношение, но над 60% са на мнение, че промяна липсва, а според 12% от участниците в допитването дори има влошаване.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997 - 2019 | Реклама | За нас | Oбщи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов