Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

CFO Статии

Какви качества трябва да развива бъдещият CFO

24 ноември 2016, 767 прочитания

Оценката на личностните качества и компетенции има важно значение при назначаването на работа на всеки сътрудник. А когато става дума за ръководна позиция, в частност за финансов директор, значението на тази оценка нараства няколко пъти, тъй като цената на грешките може да бъде много висока. 

Например, в една крупна компания бе назначен нов финансов директор, като неговата първа задача бе да внедри система за бюджетиране. Той започна работа по проекта, но действаше доста директивно – предимно поставяше задачи на другите мениджъри. На тях изглежда не им хареса да бъдат командвани и започнаха да сaботират нововъведенията. 
В продължение на половин година компанията не само не внедри система за бюджетиране, но започна да изостава и в други области, тъй като конфликтът бе пренесен и в тях. Оказа се, че отчетите се подготвят все по-бавно, че производителността спада докато времето се пилее в корпоративни войни. 
Накрая се наложи да бъдат привлечени външни консултанти, които разработиха мерки за нормализация на ситуацията и успяха да върнат компанията в първоначалното и състояние. 
В крайна сметка, основната грешка, довела до нежеланите последици в тази компания се свежда до това, че на позицията финансов директор е бил назначен ръководител със слабо развити умения за влияние. Използвайки директивен стил на влияние, без да почувства корпоративната култура, без да изгради отношения с останалите мениджъри и да се интегрира в екипа, новият CFO не би могъл да реализира успешно никакъв проект.

 
Как могат да бъдат избегнати подобни грешки? 
Според експерти от консултантската компания RQLab, ключът към правилния избор на ръководител на финансовата функция е в това, да се обърне максимално внимание на оценката на няколко качества. 
Не е тайна, че на събеседване всеки кандидат се стреми да се представи в най-добра светлина. Задачата на ръководителя, провеждащ събеседването обаче е да оцени тези компетенции, които кандидатът действително притежава. 

стратегическо мислене

Ключови компетенции 
Нека напомним, че финансовият директор, управлявайки финансите, разработва или приема да поддържа изградения финансов модел на компанията. Това включва финансовата схема за работа на компанията, системата за счетоводство, политиките за данъчно облагане, системата за отчетност, бюджетирането и други елементи на финансовото управление. 
За да се справя успешно с всичко изброено, кандидатът трябва да притежава следните ключови качества: 
- стратегическо мислене
- системно мислене
- ориентация към резултати
- мениджърски умения
- влияние
Разбира се, списъкът от желани качества може да бъде продължен, но изброените са най-важни. Как обаче да определим, дали кандидатът притежава необходимите качества? Как да проведем събеседването така, че да разберем дали определена компетентност е достатъчно развита у даден човек или той просто се стреми да покаже, че я има?  

 
Стратегическо мислене
Една от основните задачи на CFO е да обмисля дългосрочната финансова политика, отчитайки промените в пазара и влиянието на по-широк контекст, включително международните събития. Той трябва да управлява финансовите рискове, да прогнозира и взема решения.  
За да оцените стратегическото мислене на кaндидата може да поискате неговото мнение например за това, какво ще се случи ако цената на нефта се повиши или понижи. Подходящият кандидат би трябвало да опише как такава промяна ще се отрази на икономиката в глобален мащаб и на икономиката на конкретната компания. Той би трябвало да формулира аргументирани сценарии за развитието на събитията, да посочи моментите, в които трябва да бъдат вземани решения, да каже, какво би предприел в подобна ситуация за да съхрани капиталите на компанията – дали би инвестирал в ценни книжа или би предложил друг вариант за реагиране. 
Разбира се, ако задава подобни въпроси интервюиращият трябва да е запознат предварително с “правилните отговори”. 
В допълнение, за да се убедите в умението на кандидата да мисли стратегически може да му зададете и някои от следните въпроси:
- По какъв начин синхронизира стратегическите цели на компанията с промените в пазара и в икономическата среда?
- Как преди години е избрал, в кой университет да се запише?
- Как е избрал първата си работа, а също втората, третата и т.н.? 
- Какво би препоръчал на свой познат, който разполага с известна сума и иска да я инвестира? 

 
Системно мислене
Такова мислене е необходимо за да се разбира цялостната картина в дадена ситуация, да се разбира това, как определени фактори влияят на цялостната картина. 
Подходящият кандидат за позицията CFO би трябвали да може да опише систематизирано финансовото положение на организацията, нейните перспективи, кога и какви заплахи я очакват, по какви признаци заплахите могат да бъдат разпознати предварително и как трябва да се реагира. 
За да установите дали кандидатът притежава това качество може да го помолите да разкаже за няколко ситуации от своя опит, при които се е налагало той да взема сложни решения. 

 
Ориентация към резултати
Финансовият директор трябва да осигури максимално ефективно използване на ресурсите. Той (тя) трябва да открива възможности за намаляване на разходите и за по-ефективно използване на средствата, както и да предлага нови финансови инструменти за тяхното съхраняване и умножаване.    
За да проверите компетентността на кандидата в тази сфера можете да го помолите да разкаже как е решавал подобни задачи. Например, как е използвал средства, които са се оказали свободни за даден период? Как кандидатът управлява личните си финанси? Използва ли инструменти за лично финансово планиране? 

 
Мениджърски умения
Финансовият директор трябва да бъде добър ръководител – да умее да поставя задачи, стриктно да контролира тяхното изпълнение, да планира добре, да умее да развива служителите си. Той трябва да може да координира функциите на няколко подразделения, да умее да делегира. 
Можете да проверите дали кандидатът притежава тези качества със следните въпроси: “Какви задачи поставихте на своите сътрудници през изминалата седмица? Какви са възможните рискове при изпълнението им? Къде считате, че е необходимо да се намесите? Разкажете за вашия най-добър и най-лош служител? Как работите с тези служители? Какво делегирате и какво не? Налагало ли ви се е да обучавате служители – ако да, как?”.
Тук, както и при проучването на другите компетенции, трябва да се доверявате на реални примери от опита на кандидата, а не на общи отговори. 

 
Влияние
Това е много важно умение. Финансовият директор трябва да бъде в състояние да обсъжда открито всякакви важни въпроси, включително конфликтни и неприятни, както и да умее да създава атмосфера на доброжелателност при общуването с колегите си. Той трябва да може да работи ефективно в екип, да изгражда конструктивни взаимоотношения и доверие между мениджърите в компанията. 
За да се уверите дали притежава тези качества, помолете кандидата да разкаже за 2-3 конфликтни ситуации, възникнали между мениджъри в неговата компания и какво е предприел той за разрешаването на конфликта. Анализирайки отговорите, обърнете внимание дали кандидатът сам е вземал решения или някой друг е вземал решения вместо него.  

 
В заключение
За да оцените правилно кандидатите за позицията CFO във вашата организация, анализирайте реалните ситуации от техния опит. Примерите за това, как са постъпили в различни предишни случаи позволяват да прогнозирате тяхното поведение доста точно.  
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997 - 2018 | Реклама | За нас
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов