“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

CFO —татии

»звличането на значимата за бизнеса информаци€ е предизвикателство

05 май 2016, 5254 прочитани€


ѕовече попул€рност за професи€та на финансови€ директор и на добрите практики, които подкреп€т развитието на бизнеса в Ѕългари€ – това е миси€та, зад ко€то за трета поредна година застава конкурсът за финансов директор на годината CFO of the Year, организиран от консултантската компани€ EY (Џрнст и янг) и списание Forbes. ¬ поредица от интервюта с победители от предишните издани€ на конкурса ще обсъдим предизвикателствата пред финансовите директори в наши дни. 

–енета Ћакова

–енета Ћакова, финансов и »“ директор на Ѕер-’елла “ермоконтрол ≈ќќƒ, Ѕългари€

–енета Ћакова работи като финансов директор от 2009 г. «авършила е бизнес администраци€ и стратегическо управление в —офийски университет “—в.  лимент ќхридски”. —пециализирала е счетоводство и финанси към ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). ѕритежава опит в областта на бизнес комбинации като сливане, отдел€не, аутсорсинг и интеграци€ на дейности, както и в сферата на Operational excellence и lean management. ѕрез 2014 г. е удостоена с титлата CFO на годината 2014, категори€ “ѕланиране и бюджетиране”.


—нимка: јлберто —тайков,  Graphya LTD

 

√-жо Ћакова според вас, какъв е приносът на финансови€ директор днес за успешното представ€не на компани€та, за ко€то работи?
¬ последните години динамиката на бизнес средата вли€е върху обхвата и фокуса на финансовата функци€ и върху рол€та на финансови€ директор в частност. Ќуждите на бизнеса акцентират върху по-добрата видимост за развитието на пазара, своевременност на информаци€та и ефективна комуникаци€. ¬ тази връзка приносът на финансови€ директор се състои в балансиране на н€колко ключови бизнес функции. ≈дна от т€х е търсене на »“ решени€ за оптимизаци€ на финансовите процеси в посока опрост€ване и надеждност на моделите за отчетност.
Ќа второ м€сто е поддържането на регул€рен диалог с мениджмънта по раз€сн€ване на отчетите и критичните за бизнеса показатели и тенденции. ѕриносът на финансови€ директор може да се измери с добавената стойност за бизнеса, произтичаща от задълбоченото разбиране на бизнеса, както и от адекватната оценка на инвестиционните намерени€ на мениджмънта. 

 
 акви са качествата и умени€та, които финансовите специалисти тр€бва да развиват, за да бъдат успешни в кариерата си като ц€ло?
”спешни€т CFO следва да управл€ва ефективно сво€ екип като същевременно поддържа професионализма си във финансовата рол€. ¬ажно е също така да усп€ва да се абстрахира от детайлите, да развива сво€ екип, да заеме стратегическа позици€ за бизнеса.
Ѕезспорно финансовите специалисти следва да произвеждат информаци€, ко€то е точна, своевременна и надеждна, ко€то е важна за бизнеса. —ледващата стъпка се израз€ва в това да се уверим, че ръководството в организаци€та получава в разбираем вид информаци€, подход€ща за вземане на решени€. ¬ това се израз€ва и добавената стойност на финансовата функци€ за бизнеса. —ъвременни€т CFO следва да развива в себе си редица технически и личностни компетенции, за да усп€ва в динамиката на бизнес средата днес.

 
»ма ли в Ѕългари€ изградена култура в областта на корпоративните финанси?  акво може да се направи, за да се подобри тази култура?
«а мен културата в една организаци€, включително и в областта на корпоративните финанси, се съизмерва с начина, по който работим за определени резултати. –ол€та ми в сферата на корпоративните финанси през последните 10 години мога да определ€ като работа в силно нехомогенна културна среда. 
ƒа вземем ћ—‘ќ като общ език, които ни помага да анализираме различни финансови отчети по един и същ начин. ƒори и с т€х, обаче , културата може да повли€е на контекста, в който се случват финансовите сделки.  онкретно наблюдение в работата ми с френска и азиатска култури показва, че мениджърите, които приемат по-високи нива на риск реализират по-агресивни печалби и обратно. 
«а мен организациите, в това число и в Ѕългари€, са в по-добра позици€ да постигат ефективност и растеж, да подобр€ват културата си, когато залагат на разнообразието вътре в организаци€та и в профила на хората, които наемат.

 
 аква възможност за утвърждаване на професи€та дава конкурса CFO на годината според вас?
 онкурсът CFO на годината е едно чудесно средище и възможност за обм€на на опит между професионалисти от финансовата сфера в Ѕългари€. «а мен този конкурс ни дава възможност преди всичко да се „познаваме“ , да излезем „на€ве“, да споделим културата си на работа и да  изкажем признание към успешни€ принос на финансовите директори в Ѕългари€.
 ое е най-гол€мото предизвикателство пред вас като финансов ръководител днес?
‘инансовата функци€ днес все повече е поставена пред нуждата не само от технически, но и от стратегически умени€, за да бъде полезна и успешна. “ова се налага от средата вън и вътре в организаци€та -  на промен€щи се законови и финансови изисквани€, на бюджетни ограничени€ и преструктуриране с цел експанзи€ . 


 акво очаквате да бъде най-гол€мото предизвикателство пред ¬ас като финансов ръководител през следващите 5 години?
ќсновни€т ми ресурс днес като финансов ръководител са хората с техни€ потенциал, както и богатството и динамиката на информаци€та.  огато финансови€т ръководител е добре приет и утвърден той утвърждава и свой имидж в бизнеса. “ака основните предизвикателства,  които аз лично очаквам са свързани с подбора, развитието и задържането на специалистите, които притежават необходимата компетентност и интегритет в работата. ƒруго предизвикателство за мен е ефективното извличане на значимата за бизнеса информаци€ предвид нарастващата комплексност, обем и скорост на данните. Ќе на последно м€сто е и утвърждаването на рол€та и имиджа на финансовата функци€ като основен партньор в развитието на компани€та.

 
»нтервюто се публикува с любезното съгласие на списание Forbes

 
ƒо 13 май 2016 г. можете да номинирате своите финансови директори или те сами да подадат сво€та кандидатура за участие в конкурса CFO на годината 2016. »нформаци€ за конкурса, процеса на кандидатстване и необходимите документи може да намерите тук . 

 
„етете още: 
–ол€та на CFO изисква все повече стратегически умени€


© јй —и “и ћедиа ≈ќќƒ 1997 - 2020 | –еклама | «а нас | Oбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки
ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов