“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

CFO —татии

»јЌћ—ѕ финансира частично участие на модно изложение в –уси€

јгенци€та поема 80% от разходите за изложбена площ.  райни€т срок за кандидатстване е 01 февруари

27 €нуари 2016, 1554 прочитани€

»зпълнителна агенци€ за насърчаване на малките и средните предпри€ти€ (»јЌћ—ѕ) организира българското национално участие в международната изложба за текстил и облекло FASHION INDUSTRY 2016, ко€то ще се проведе в периода 10-13 март 2016 в —анкт ѕетербург, –уска федераци€. «а целта се предвижда национален щанд от 60 кв. м.

модна индустри€

јгенци€та ще финансира частично участието на български фирми, в рамките на оборудван национален щанд, като поема 80% от следните разходи на вс€ка фирма участник:

-необорудваната изложбена площ;
-ц€лостно изграждане на конструкци€та на национални€ щанд, национална идентификаци€ и/или склад и складово оборудване;
-регистрационни и/или медийни такси;
-едно работно м€сто (маса, столове, подово покритие, осветление, надпис с името на фирмата)
-консумативи (ток, почистване, вода и др.).

‘ирмите участници в изложението следва да поемат всички други разходи, както следва:

-възстанов€ване към »јЌћ—ѕ на 20 % от платената сума от »јЌћ—ѕ за направените разходи за национални€ щанд;
-за€веното допълнително оборудване;
-транспортирането и обработката на мостри;
-разходите по командироването и пребиваването на представител/и от фирмата (пътни, дневни и квартирни) се заплащат от фирмата изложител и др.;
-застраховка на представителите на предпри€тието и експонатите.

 райни€т срок за кандидатстване е 01 февруари 2016 г. FASHION INDUSTRY 2016 е най-важното събитие за представителите на модни€ бизнес на —еверозападна –уси€, единственото търговско изложение в региона, провежда се два пъти ежегодно от 1993 г. Ќа изданието през 2015 г. участие са взели 250 изложители от 80 страни на обща изложбена площ от 10 000 кв.м., като посетителите са били над 50 000 от ц€л св€т. ќсновните представени групи стоки в изложбата са: готови облекла и трикотаж, текстилни издели€, шапки, кожа и кожени издели€ и др. FASHION INDUSTRY се провежда два пъти годишно в B2B формат. ѕроизводителите от модната индустри€ имат възможност да представ€т колекциите си за съответните сезони, да се срещнат с представители на търгови€та, както и да тенденциите в развитието на модни€ бизнес.

ѕовече информаци€ за изложението можете да намерите на официални€ му сайт.

© јй —и “и ћедиа ≈ќќƒ 1997 - 2020 | –еклама | «а нас | Oбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки
ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов