Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

CFO Статии

Управлението на риска – фактор за по-бързо разрастване на бизнеса

Компаниите, които считат, че управлението на риска е важен аспект на тяхната дейност, демонстрират по-високи темпове на ръст

15 декември 2015, 5125 прочитания

управление на рискаСпоред резултатите от глобално изследване на PwC, озаглавено “Преглед на рисковете: декодиране на несигурността, постигане на стойност” (Risk in review 2015: Decoding uncertainty, delivering value), 73% от анкетираните ръководители на компании считат, че броят на рисковете, с които техните компании се сблъскват расте. Резултатите от проучването показват също, че като цяло, компаниите не управляват ефективно нарасналите рискове. Само 12% от респондентите демонстрират качествата, отличаващи истинските лидери в областта на управлението на риска.

Докладът на анализаторите от PwC е подготвен на базата на анкета сред 1200 топ мениджъри и членове на бордове на директорите на компании от различни страни по света. На базата на получените данни, като лидери в областта на управлението на риска са откроени компаниите, в които се прилага комплексен подход за анализ на риска, а функцията за управление на рисковете взаимодейства с бизнес звената в процеса на вземане на стратегически решения. Финансовите резултати на тези компании дават основание да се твърди, че управлението на риска им позволява да повишат ефективността си и да осигурят ръст на бизнеса.
През последните 3 години 55% от компаниите лидери в сферата на управлението на риска са постигнали ръст в рентабилността на бизнеса, като за 41% годишните показатели за рентабилност са над 10%.

Според резултатите от изследването на PwC, 4 аспекта отличават компаниите лидери в сферата на управлението на риска от останалите, а именно:

1: Лидерите в управлението на риска разбират, как рисковете са свързани помежду си и как се отразяват на бизнеса
70% от лидерите в управлението на риска разбират взаимовръзките между рисковете и как реализацията на един риск повишава вероятността да настъпи и друг.

2: Лидерите в управлението на риска са изградили стратегическо разбиране за своя “апетит към риск” и демонстрират готовност за поемане на рискове
За да осигурят ръст на бизнеса си, почти 90% от компаниите лидери в управлението на риска все по-активно използват подходи в основата на които стои идентифициране и оценка на риска.  


3. Лидерите разчитат на координирана работа с всички бизнес звена
90% от тях посочват, че техните програми за управление на риска са напълно или в значителна степен приведени в съответствие с процеса за стратегическо планиране, докато сред компаниите извън кръга на лидерите този отговор дават само 36%.
93% от лидерите и 58% от останалите компании са привели програмите си за управление на риска в съответствие със задачите на финансовата функция.
95% от лидерите и 65% от останалите компании са привели програмите си за управление на риска в съответствие със задачите на отдела за вътрешен одит.
93% от лидерите и 55% от останалите компании са привели програмите си за управление на риска в съответствие със задачите на функцията по правно и регулаторно съответствие (т.нар. комплайънс - compliance).

4: Лидерите прилагат по-сложни методи, за да осигурят предупреждения за рискове и управлението им
Сред компаниите лидери 46% посочват, че изразходват повече време за количествена оценка на рисковете и подготовка на мероприятия за тяхното предотвратяване, отколкото за предприемане на мерки в отговор на реализирани рискове. Сред компаниите извън групата на лидерите, такъв отговор дават 21%.  
Освен това, лидерите използват широк набор от инструменти за анализ. Средства за идентифициране и прогнозиране на нови рискове ползват 96% от лидерите и 59% от останалите. Средства за “сканиране на хоризонти” и индикатори за ранно предупреждаване за рискове ползват 81% и 33% съответно, а средства за изграждане на устойчива на рискове организационна структура - 88% и 42% съответно.

Пълният доклад на PwC “Risk in review 2015: Decoding uncertainty, delivering value” е достъпен на сайта на компанията.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997 - 2020 | Реклама | За нас | Oбщи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов