Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

CFO Статии

Ангажираността на топ мениджмънта – фактор №1 за успеха на ERP внедряването

За добрите практики при внедряването на системи за управление на бизнеса, разговаряме с Божидар Халембаков, управител на BORA Solutions

29 юни 2015, 1927 прочитания

Божидар Халембаков, управител на BORA SolutionsГ-н Халембаков, Bora Solutions е известна като дългогодишен доставчик на системи за управление на бизнеса и услуги, свързани с тяхното внедряване и развитие. Какви са тенденциите в търсенето на този тип информационни решения напоследък?

Тенденциите са относително постоянни. За различните класове продукти – и CRM, и BI, и като цяло при ERP системите търсенето е на добро ниво. Във връзка с програмите на европейските фондове преди време наблюдавахме и повишено търсене на системи за управление на бизнеса – явно, наличието на такива програми е от значение.

Към какъв тип компании са ориентирани ИТ решенията, предлагани от BORA Solutions?

Нашите клиенти са от различни сектори: строителство, фармация, туризъм, търговия, производство. Именно това ни позволи да не усетим големи сътресения в годините на криза. Имаме фирми- клиенти, с персонал от двама-трима служители, както и фирми с персонал над 1000 служители.

Разработваната от нас ERP система - BORA Business Suite съществува като готов продукт, но различните й функционалности могат да се комбинират по различен начин. Като цяло системата обхваща всички основни бизнес процеси - финансовите и стопанските операции, производството, управление на взаимоотношенията с клиенти и доставчици, управлението на активите - материални, нематериални, човешки и цялостната финансова и счетоводна отчетност и бизнес анализи.

Системата е отворена за обмен на данни с облачни хранилища, откъдето необходимата информация може да се импортира обратно в бек-офиса, където става обобщаването и анализирането на информацията.

Предлагаме и възможност за SaaS услуги, която е подходяща за по-малки фирми, които не могат да си позволят инвестиция в хардуер, софтуер, лицензи и т.н. Клиентът получава сървър, софтуер и услугите ни под наем.

Системата BORA Business Suite може да бъде внедрена в компании от различни индустрии. Нещо повече, компании от един и същи бранш, могат да имат различни изисквания, зависещи от опита на мениджмънта и нашата система може да бъде адаптирана към тези специфични изисквания. На практика, процесите са едни и същи, но онези 5-6% собствено ноу-хау, които всеки собственик влага в собственото си управление, трябва да бъдат отразени. Например различни мениджъри дори в един и същи бранш имат предпочитания за следене на различни показатели.

Какви са основните фактори, допринасящи компаниите да постигнат максимална възвращаемост от инвестициите си в софтуерни системи за управление на бизнеса?

Основният фактор е ангажираността на топ мениджмънта. Ако такава ангажираност липсва, проектите са обречени на провал. Поне един ръководител от първо ниво на управленския екип трябва да бъде пряко ангажиран с внедряването на една ERP система. Много често се счита погрешно, че ERP системата е решение на даден проблем. Всъщност ERP не е решение на проблемите, а част от решението. Тя е средство за управление в една организация и инструмент в ръцете на мениджъра. Активното участие на мениджмънта гарантира ефективност на разгръщането и най-вече ползата от ERP системата в компанията.

В нашата практика имаме разнообразни примери, потвърждаващи ролята и значението на участието на мениджмънта.

Наш клиент дойде с изискванията си за система и лошия си опит от предходно внедряване на такава. Направил сериозни инвестиции, но оставил внедряването под управлението на своиите служители. В резултат естествено системата не била внедрена, той останал без реален поглед върху това какво и как се случва във фирмата му и сериозни финансови загуби – както от направената инвестиция, така и от неефективното управление като цяло. Първото му изискване беше той да ръководи процеса по внедряване. Второто – всичко което се случва във фирмата да се регистрира в системата. В резултат на това и наложената дисциплина, той получи работеща фирма, работеща система и актуална информация във всеки миг.

За 20 години имаме само един пример, когато мениджмънтът не се включи, въпреки усилията ни в обяснението на ролята и значението на този фактор. Всичко беше направено и инсталирано, но когато трябваше да започне реалната експлоатация на системата се появи съпротива от страна на отделите, а ръководството не прояви ангажираност и нямаше кой да вземе решение.

Ако един мениджър иска да гарантира възвъщаемост на инвестициите си и да получи надеждно средство за управление, неговото място е начело – не само в йерархията на управление, но и в екипа на внедряване на средството за управление.

Бихте ли дал примери за добри практики при изпълнението на ИТ проекти, реализирани при ваши клиенти?

Важен фактор за реализацията на проект, е детайлно проучване на целите, потребностите и бизнес практиката на клиента. А той от своя страна трябва да си изясни какво точно представлява ERP системата, трябва ли му тази система, какъв обем работа ще извършва и дали е подходяща за него. Трябва да прецени колко е нараснал бизнесът му и какви потребности има, както и собствените си финансови и човешки ресурси. Не съществува „най-добра ERP система“. Съществува „система, която най-добре отговаря на потребностите на конкретния бизнес“.

Ние сме гъвкави – имаме възможност да предоставим на нашия възложител коткретни елементи от системата, които да отговорят на специфичните му потребности и бизнес практики. Във времето и системата му за управление се развива и обогатява.

Вече споменах, че топ-мениджмънтът трябва да е ангажиран. Тук е мястото да добавя обаче, че това важи както за клиента, така и за доставчика. Не може да изискваме от отсрещната страна да се ангажира топ-мениджмънтът, а от наша страна – не. Контактите трябва да бъдат на едно ниво, за да може да се вземат бързо решенията. Често се налага да се вземат сериозни решения за кратко време. Много често тези решения са тежки, защото трябва да се решават финансови въпроси. Понякога решенията са за наемане на персонал или неговото освобождаване, и те могат да бъдат взети само от мениджъра и то бързо. За радост все по-често се срещат ръководители, които разбират, че въвеждането на ERP система в 99% от случаите означава реинженеринг във фирмата. Винаги има страх на най-ниските нива, че хората може би ще станат излишни и ако в този момент го няма мениджмънтът, проектът не може да се развие.

Според вашите впечатления, доколко финансовите директори в българските организации са ангажирани с развитието на информационната среда? На какви етапи от това развитие и по какъв начин те могат да бъдат най-полезни?

Впечатлението ми е, че финансовите директори в повечето случаи се интересуват повече от финансовата част – т.е. от онази част от системата, която е свързана с тяхната работа.

По принцип, решението дали дадена организация трябва да закупи ERP система трябва да бъде взето от екип, включващ представители на всички отдели. Първо трябва да се реши дали такава система ще върши работа. След като вече е взето решение, че е необходима ERP система, ролята финансовия директор става важна. За да започне внедряването трябва да бъдат налице два положителни отговора – от екипа и от финансовия директор.

Какви са факторите, от които зависи, дали дадена компания ще успее да изгради, информационно решение, което съдейства за постигане на нейните бизнес цели?

Според мен, човек първо трябва да знае какво иска да си купи, да направи внимателен анализ на пазара, както и да направи разчет на своите ресурси – човешки и финансови. Има доставчици на международни ERP системи и такива като нас, които сме производители и внедрители на ERP софтуер. При нас предимството е, че можем на момента да коригираме всичко, което е необходимо: всичко е в наши ръце – и програмния код, и финансовата част, така че можем да бъдем изключително гъвкави. Считам, че като функционалности и възможности българските ERP системи не са за пренебрегване. Те са съизмерими със световните и съобразени с по-малките мащаби в България.

След като изборът на система и доставчик е направен, компанията трябва добре да организира проекта по внедряването. Възможно е управителите да вземат различни решения за поощряване на хората, участвали във внедряването на ERP системата, тъй като за известно време служителят изпълнява, както своите текущи задачи, така и допълнителни във връзка с въвеждането на системата.

В допълнение, компаниите трябва да отчитат факта, че инвестицията в ERP система е не само финансова - това е сериозна стъпка с дългосрочно значение. Когато инвестира в ERP система, компанията трябва да отчита, че това ще бъде информационното решение, което ще използва през следващите 10 години. Ясно е, че през този период компанията ще се развива, а също така и доставчикът ще развива своите технологии. Затова всички решения още в началото на един ERP проект трябва да отчитат дългосрочните перспективи.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997 - 2019 | Реклама | За нас | Oбщи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов