Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

CFO Статии

Пролетен бриз на промяна

Основен акцент за развитието на икономиката през годината ще бъде поставен върху преките инвестиции в страната

24 април 2014, 2374 прочитания

Христо Христов
Излезлите първи данни за състоянието на икономиката през новата година, показват все по-отчетливо, че негативите от кризата се преодоляват от бизнеса в страната. Според регулярните бизнес анкети на Националния статистически институт (НСИ), през март 2014 г. общият показател на бизнес климата нараства с 1,2 пункта спрямо равнището си от предходния месец, което се дължи на подобрения в строителството и търговията на дребно.

Христо Христов

Христо Христов, е икономист. Има натрупан значителен опит в ръководството, провеждането и анализа на резултатите от редица маркетингови, икономически и социологически изследвания. Участва като автор в публични анализи и статии в областта на иновациите, информационни и комуникационни технологии и състоянието на икономиката. Автор е на блога „Икономика и общество

През разглеждания месец съставният показател „бизнес климат в строителството” се повишава с 1,5 пункта, което се дължи на подобрените очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите 6 месеца. Проучването на НСИ регистрира, положителни прогнози по отношение на строителната активност през следващите три месеца. Негативно влияние върху развитието на отрасъла оказват несигурната икономическа среда, финансовите проблеми и конкуренцията в бранша.
Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно” пък нараства със 7 пункта в сравнение с месец февруари поради по-оптимистичните очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите 6 месеца. Откроява се и повишен оптимизъм на участниците в проучването и по отношение на прогнозите им за обема на продажбите и на поръчките към доставчиците през следващите три месеца.

По данни на НСИ през 2013 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е 4 814 лв., което е с 11,3% повече спрямо 2012 година, а очакванията са положителният прираст да се задържи и през 2014 г. Това дава индикации, че повишените доходи ще бъдат отново инвестирани в икономиката на страната под формата на увеличаващо се вътрешно потребление.
Преди дни Международният валутен фонд (МВФ) потвърди първоначалните си прогнози за икономическия растеж на България през тази година. Очакванията на фонда са през тази година брутният вътрешен продукт (БВП) да се разшири с 1,6%, а догодина да се ускори до 2,5%. Същевременно Европейската комисия (ЕК) прогнозира, че икономиката на България ще запише ръст от 1,7% тази година. Подобни са и очакванията на Световната банка, докато Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) прогнозира икономически растеж от 1,8%. На този фон правителствените прогнози изглеждат изключително оптимистични. Министерството на финансите завиши очакванията си за икономическия растеж през тази година до 2,1%, като прогнозира, че до 2017 г. той ще се ускори до 3,4%.
Въпреки положителните сигнали, които се отчитат от националната статистика в първите месеци на годината, не липсват и заплахи за възстановяването на икономиката. Натиск за реализиране на положителните прогнози се оказва по отношение на няколко фактора.
Въпреки подобряващия се индикатор за бизнес климата в страната, частта му отразяваща „бизнес климата в сектора на услугите” остава приблизително на равнището си от февруари. Подобряването на тази сектор е от съществена важност за възстановяването на икономиката, тъй като към края на четвъртото тримесечие на 2013 г. той съставя 69% от БВП на страната.  По отношение на търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като леко намалена, но все пак очакванията за следващите три месеца са по-оптимистични.
Друга заплаха идва от повишаване на риска икономиката да попадне в дефлационна спирала, която да задуши бизнеса. Средногодишната инфлация за периода април 2013 - март 2014 г. спрямо периода април 2012 - март 2013 г. е минус 0.6%. Като март е осмият поред месец в който индексът на потребителските цени е отрицателен на годишна база. Инфлацията от началото на годината (март 2014 г. спрямо декември 2013 г.) е минус 0.8%.
Безработицата все още остава висока. За първите два месеца на годината, Агенцията по заетостта отчита, че нейното ниво се равнява на 12,2%. По-съществено намаляване на тези нива може да се очаква след месец април, когато ще се повиши активността в туризма и това ще създаде работни места за не малка част от попадащите в отрицателната статистика. Въпреки че моментните нива на безработица не са ниски, прогнозата на финансовото министерство за безработицата през тази година е тя да бъде около 12,8% като до 2017 г. да бъде сведена до 10,9%.

Схема 1: Преки инвестиции в България

инвестиции

Източник: БНБ


Основен акцент за развитието на икономиката през годината ще бъде поставен върху преките инвестиции в страната. Като малка икономика от отворен тип, българската е силно подвластна на влиянието на притока на инвестиции в страната, тъй като те могат да създават по-бързо работни места и да водят до повишаване на доходите на домакинствата. По предварителни данни на Българска народна банка (БНБ) Преките инвестиции в страната за януари – февруари 2014 г. възлизат на 114,1 млн. евро или 0,3% от БВП, при 223,3 млн. евро (0,6% от БВП) за януари – февруари 2013 г. Преките инвестиции в страната за февруари 2014 г. са в размер на 41,3 млн. евро, при 152,5 млн. евро за февруари 2013 г. Именно повишаването на този показател, ще даде най-силна индикация, че икономическата криза не само в страната, но и в глобален план е преодоляна и положителните перспективи за развитието на икономиката ще се затвърдят. Очакванията за тази година са по-скоро оптимистични, като ръстът на преките инвестиции в страната най-вероятно ще превиши (с малко) този от предходните 2 години.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997 - 2020 | Реклама | За нас | Oбщи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов