Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

CFO Статии

Борсата като средство за финансиране на бизнеса

За разлика от банковите кредити, фирмите могат да получат средства за своя бизнес на значително по-изгодна цена като продадат част от собствеността си под формата на акции

03 юли 2013, 2700 прочитания

Христо Христов
Всяка компания води началото си от ... идея. Идея откриваща ниша на пазара, от която компанията да печели. За да се стигне обаче от идеята до самата компания, налагането на пазара и развитието до пълното експлоатиране на потенциала в нея, има нужда от финансиране. Рекапитализирането на печалбите може да помогне на команиите да израстват, но не и да им осигурят добър старт, тъй като първоначалните инвестиции ще бъдат много по-големи от една годишна печалба. Спестяването с години пък може да доведе до изпускане на подходящия момент за развитие и куп пропуснати ползи. На помощ в тази ситуация идва заемният капитал. В българската реалност той основно е съсредоточен в банкови заеми. Въпреки че са се наложили в работата на бизнеса, те не са единственото средство, чрез което той може да черпи финансиране за развитие и израстване.

Христо Христов

Христо Христов, е икономист. Има натрупан значителен опит в ръководството, провеждането и анализа на резултатите от редица маркетингови, икономически и социологически изследвания. Участва като автор в публични анализи и статии в областта на иновациите, информационни и комуникационни технологии и състоянието на икономиката. Автор е на блога „Икономика и общество

Независимо, че е слабо застъпена, Българската фондова борса също е силен инструмент за финансиране, чиито потенциал все още не се използва изцяло. За разлика от банковите кредити, фирмите могат да получат средства за своя бизнес на значително по-изгодна цена като продадат част от собствеността си под формата на акции. Опасенията на много от бизнесмените към този подход на финансиране е, че чрез листването на тяхната компания на борсата, те ще се сдобият с нежелани партньори, с които трябва да се съобразяват. Реално обаче това може да се случи ако продадат мажоритарния пакет от акции на своята фирма и той се концентрира в ръцете на един инвеститор. Продажбата на малка част от 10% или 20% чрез борсата, ще разпъсне собствеността сред голяма част миноритарни акционери и ще позволи както дружеството да се сдобие с необходимото финансиране, така и да запази контролът на управление. По този начин, всеки бизнес може да получи финансране без да се налага да изплаща с години задължения.
Процесът на листване на едно дружество на борсата е обратим и фирмата може да реши в даден бъдещ момент, че има достатъчно заделен ресурс от неразпределени печалби и чрез него да откупи отново продадените дялове, чрез търгово предложение към останалите акционери. Въпреки значителното облекчение при финансирането на бизнеса чрез капиталовия пазар, той също така има и своите задължения към бъдещите миноритарни акционери. На първо място управлението трябва да бъде прозрачено като всяко тримесечие фирмата трябва да публикува публично своите счетоводни и финансови отчети за състоянието си. Прозрачността освен за информация на миноритарните акционери, може да бъде и в плюс за бъдещите бизнес партньорства на фирмата. Всяка компания, с която се сключват дългосрочни договори за сътрудничество, би била много по-уверена и сигурна в своя партньор ако информацията за него и финансовото му състояние е лесно проследима.

Схема 1:  От къде притежавате познания, за да търгувате на БФБ?(кликнете върху изображението за да го увеличите)

борса

*сборът на процентите надминава 100 тъй като респондентите са давали повече от един отговор

Според проучване сред инвеститори проведено през месец юни тази година за блога Икономика и общество, половината от тях посочват, че имат подходящо образование, което им дава увереността, че притежават познания, за да търгуват на БФБ. Доминиращ фактор за натрупване на познания за инвестиране на БФБ за всички обаче е официалната информация, която се публикува от самите комапии. Това поставя на изключително важно място активния диалог и отвореността, която компаниите листнати на БФБ трябва да проявяват към инвеститорите, ако искат те да бъдат оценявани адекватно. Основната причина за листване на една компания на борсата е свързана с търсене на алтернативен начин на финансиране в сравнение с банковите кредити. Ето защо ако компаниите искат да получат успешно пари от пазара, то те трябва да бъдат готови да се превърнат публични, не само на книга и според закона.
Към това можем да добавим и че водещото за почти половината от инвеститорите са финансовите отчети на компаниите. Интересен момент, който проучването регистрира е, че наред с рационалността при вземане на решение за покупка или продажба, се нареждат собствените нагласи/усещания/ предчувствия към развитието на компаниите и секторите, в които те оперират.

Схема 2: Кое е водещото за Вас, когато взимате решение за покупка или продажба на акции? (кликнете върху изображението за да го увеличите)

борса


База N=159

Данните ясно показват, че за да се възползват от борсата като средство за финансиране, компаниите трябва да бъдат готови да полагат усилия, за да спечелят внимание на инвеститорите. Активният диалог се оказва основата на добрите бизнес практики не само между компаниите, но и между инвеститорите.
Целият текст на проучването можете да видите тук. ***


Проучването е проведено в периода между 14 и 22 юни 2013 г. Методът на събиране на информацията бе чрез провеждане на онлайн анкета сред потребителите на тясно специализирани форуми. Основният профил на търсената таргет група бе фокусиран към масовия инвеститор, който търгува на БФБ за собствена сметка, а не толкова големи институционални инвеститори. Предвид специфичната таргет група и затруднения достъп до нея, информацията от проучването не претендира за представителност.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997 - 2020 | Реклама | За нас | Oбщи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов