Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

CFO Статии

Рубрика на

Силна перспектива за сделките в областта на енергетиката и комуналните услуги през 2013 г.

Стойностите на сделките спадат с 16,8% спрямо 2011 г. в резултат на глобалната икономическа несигурност и продължаващо ниските цени на природния газ. Финансовите купувачи търсят сигурни и предвидими парични потоци. Прогнозира се силна среда за сделките през 2013 г.

12 февруари 2013, 2451 прочитания

Стойностите на сделките по сливания и придобивания (СиП) в енергийния сектор и сектора на комуналните услуги (ЕСиСКУ) през 2012 г. спадат с 16,8% ($120,4 млрд. спрямо $144,7 млрд. през 2011 г.) според последния тримесечен отчет Сделки и тенденции в енергийния сектор на „Ърнст и Янг”. Докладът посочва, че слабата макроикономическа среда кара купувачите да се фокусират върху сделки с по-нисък риск и програми за намаляване на вътрешните разходи.
Средната стойност на сделките през 2012 г. остава на сходни нива спрямо тази през 2011 г. – $552 млн., като 8 сделки на стойност над $1 млрд. са възникнали само през второто тримесечие на 2012 г. През втората половина на 2012 г. обаче, средната стойност на сделките е по-ниска, което се дължи до голяма степен на увеличението на сделките, свързани с възобновяеми източници на енергия.

Схема 1: Брой на обявените сделки

сделки, ютилити

Обобщавайки впечатленията си от развитията през 2012 г., Диана Николаева, ръководител  на отдел „Сделки” в „Ърнст и Янг България”, споделя: “Факторите, които имаха най-голямо значение за енергийния пазар бяха цените на природния газ в Северна Америка, които са на най-ниските си нива за последното десетилетие, агресивните европейски регулации за опазване на околната среда, продължаващата икономическа несигурност в Еврозоната и твърде високите нива на задлъжнялост в балансите на някои от най-големите играчи. 2012 г. беше година, в която европейските електрически компании се стремяха да генерират капитал чрез отделяне и освобождаване от дейности, което подсказа на финансовите купувачи, че трябва да разглеждат момента като подходящ за изграждане на портфейлите си от регулирани активи.”

Финансовите купувачи стават агресивни
Активността от страна на фондове за дялово инвестиране, инфраструктурни и суверенни фондове през 2012 г. достигна най-високото си ниво за последните две години. Стойността на сделките на тези инвеститори се повиши до $37,9 млрд. спрямо $22,5 млрд.  през 2011 г. и представлява 31% от общата стойност на сделките през 2012 г.  Беше налице продължаващо желание за придобиване на качествени активи с предсказуеми парични потоци, каквито са регулираните дейности и електроцентралите с дългосрочни договори.


Европейски тенденции
Като последица от намалените цени на природния газ САЩ се превърна в една от най-активните държави за сделки с производствени мощности в енергетиката през 2012 г., като финансовите играчи се проявиха като най-логичните купувачи на тези активи. И Бразилия продължи да привлича чуждестранните инвеститори заради силния икономически растеж и сериозните потребности от инвестиции в енергийна инфраструктура и през 2012 г. се превърна в  място за 12 сделки на обща стойност в размер на 8 млрд щ.д.
През 2012 г. Европа допринесе с почти 50% за общите обеми и стойности на сделките в световен мащаб. Програмите за отделяне и освобождаване на активи в Европа дадоха най-сериозен принос към активността по сделките през тази година, с почти 20% дял, чиято цел беше заздравяване на основния бизнес и навлизане на нововъзникващи пазари. Регионът също така продължи да бъде във фокуса на сделките с възобновяеми енергийни източници, като енергията, генерирана от вятър, беше най-активният сегмент. Въпреки че съобщенията за намаляване на субсидиите свиха част от активността, набраната инерция беше запазена, тъй като енергийните компании се бореха да балансират разпределението на капитала и управлението на портфейла, като в същото време отговарят на агресивните изисквания за опазване на околната среда.  
През 2013 г. се очакват сделки за милиарди долари, в продължение на програмите за отделяне и освобождаване от неосновни активи в регулираните дейности, където има голям интерес от страна на купувачите. През 2013 г. Европа също така ще бъде свидетел на фокус върху възобновяемите източници на енергия. Възможно е обаче, през 2013 г. да продължи предизвикателството за финансиране на възобновяеми енергийни източници при приемливи нива на цената на капитала и в частност заемните средства.

Бързоразвиващи се пазари
В рамките на Азиатско - тихоокеанския регион сделките с висока стойност в Китай и Австралия увеличиха стойността през 2012 г. до $30,1 млрд.  спрямо $11,3 млрд. през 2011 г. На други нововъзникващи пазари, включително Южна Азия – Малайзия, Тайланд и Индонезия необходимостта да се отговори на търсенето на енергия прехвърли фокуса на СиП към осигуряването на доставки на горива. По отношение на активността в СиП извън границите на съответната държава Европа остана любима дестинация за азиатските инвеститори, което се дължеше на благоприятните регулаторни политики и наличието на висококачествени активи.
През 2013 г. нарастващите проблеми със сигурността на доставките на горива, особено в държави като Индия, Япония и Китай, вероятно ще направят по-очевидна обратната интеграция за осигуряване на доставки на горива в Азиатско - тихоокеанския регион, като електрическите компании ще придобиват въглищни мини и газови активи както на местните, така и на глобалните пазари.

2013 г. обещава да бъде по-силна
Независимо от предизвикателствата на слабата глобална икономика, през 2013 г. се очаква активна среда по отношение на сделките. Инвеститорите ще предпочитат гарантираната доходност на регулираните активи пред променливостта на други отрасли и изкуствено ниската доходност по държавните облигации.Съставните елементи за една стабилна среда за сключване на сделки през 2013 г. са налице. Достъпът до кредит остава относително стабилен, а високата капитализация на фондовете за дялово инвестиране търси нови проекти. Огромната пропаст между оценките на купувачите и продавачите, която задържа някои от сделките през 2012 г., ще се стесни когато продавачите започнат да действат под натиска на инвеститорите за реинвестиране на капитал.
Николаева обобщава: „Тъй като глобалните енергийни компании и компании за комунални услуги продължават да функционират на един променлив пазар, естествено ще последват възможности за сделки. Независимо дали целта е да се ребалансира комбинацията от конкурентни и регулирани дейности, да се намали дълга, да се постави фокус върху основните дейности или да се освободи капитал за инвестиции на нововъзникващите пазари, през 2013 г. ще има силна активност”.
За да свалите доклада, моля, посетете www.ey.com/GL/en/Industries/Power---Utilities* Тримесечният доклад Сделки и тенденции в енергийния сектор се базира основно на данни от Mergermarket. Тези данни се допълват от ThomsonONE.com, Factiva и Capital IQ. Всички стойности са в долари на САЩ, освен ако не е упоменато друго. За категоризация на сделките в този анализ се използват стандартните класификационни кодове на индустриите. За целите на настоящата публикация, нашата дефиниция за енергийни компании и компании за комунални услуги включва само онези компании, които работят в сектора за производство, пренос и разпределение на енергия, компаниите за възобновяеми енергийни източници и други под-отрасли.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997 - 2020 | Реклама | За нас | Oбщи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов