“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

CFO —татии

»новациите Ц двигател на икономиката и износа

28 €нуари 2013, 3707 прочитани€

’ристо ’ристов
¬ъпреки че още от преди 4 години датират първите прогнози за отминаване на икономическата криза, т€ се оказа по-жилав противник от колкото и бизнесът и политиците очакваха. ќтрезв€ващи€т ефект, който т€ имаше, увеличи още повече фокусът към развитието на иновациите като лечебно средство за бързо възстанов€ване на икономически€ потенциал.

’ристо ’ристов

’ристо ’ристов е икономист. »ма натрупан значителен опит в ръководството, провеждането и анализа на резултатите от редица маркетингови, икономически и социологически изследвани€. ”частва като автор в публични анализи и статии в областта на иновациите, информационни и комуникационни технологии и състо€нието на икономиката. јвтор е на блога „»кономика и общество” .

Ќа 18 декември 2012 г. ‘ондаци€ "ѕриложни изследвани€ и комуникации", ≈nterprise Europe Network – Ѕългари€ и ћинистерството на икономиката, енергетиката и туризма, с подкрепата на ѕредставителството на ≈  в Ѕългари€ проведе ќсми€ национален иновационен форум на тема „»новации и конкурентоспособност”. Ќа него бе представен ежегодни€т доклад »новации.бг, който осигур€ва надеждна оценка на иновационни€ потенциал на българската икономика и на състо€нието и възможностите за развитие на българската иновационна система.
јнализът показва, че » “ секторът в страната не само демонстрира изграден имунитет срещу негативните ефекти на икономическата криза, но и остава безспорен лидер попотенциал за растеж в бъдеще. ѕрез последните години на замръзнало вътрешно потребление износът на страната бележеше двуцифрен ръст, който запази икономически€ баланс на страната на положителна територи€. «а първи път външнотърговското салдо се задържа за н€колко месеца на положително ниво.

√рафика 1: ƒ€л на износа на » “ услуги в износа на бизнес услуги, %

»знос » “

»зточник: ‘ѕ»  по данни от ЅЌЅ

ѕрез 2011 г. за пръв път общи€т износ на стоки (хардуер) и услуги от » “ сектора надхвърли 2 млрд. евро. »зносът на компютърни и информационни услуги продължава дарасте с бързи темпове и в момента. –ъстът за 2011 г. в сравнение с 2005 г. е 14 пъти, а през последната година е 27%. ƒелът на » “ услугитев общи€ износ на сектор » “ се e увеличил от 23% на 29% за последните 7 години, което показва и тенденци€ на повишаване на конкурентоспособността. —ъщата тенденци€ се наблюдава и в дела на износа на » “ услугите в общи€ д€л на бизнес услугите. “ой започва от 10-11 % през 2001 – 2003 г., нараствадо средногодишен д€л от 36 %през 2011 г., а през февруари 2012 г. достига рекордните до този момент 47%. „¬ резултат на това динамично развитие Ѕългари€ е класирана на престижното осмо м€сто в света по д€л на бизнес услугите от Ѕ¬ѕ по предварителни данни за 2010 г.“, заключва анализът.

√рафика 2: »знос на продукти и услуги от » “ сектора , млн. евро

»знос » “

»зточник: ‘ѕ»  по данни на ЅЌЅ, ≈вростат

¬се пак нека разгледаме и какво е производството и производителността на » “ сектора. «а да се измери това авторите на анализа се фокусират върху извадката „“оп 400 компании в » “ сектора”, ко€то показва как » “ секторът непрекъснато се развива в периода до 2010 г. (14 % ръст в приходите и 83 % ръст в печалбата), като наема нови хора (18% ръст) и увеличава производителността си. —редната заетост на компани€ се повишава от средно 68 души през 2006 г. на средно 81 души през 2010 г. ¬ същото време 41% отфирмите имат повече служители през 2010 г. спр€мо 2006 г., а други 10 % са запазили равнището си назаетост.

¬ъпреки че иновационната активност на бизнеса в Ѕългари€ търпи пр€кото вли€ние на икономическата криза, » “ са един от най-важните двигатели на иновативността на предпри€ти€та и растежа на икономиките. ≈фектите от използването им включват намалени разходи, скъс€ване на продуктови€ цикъл, оптимизиране на производството, структурни изменени€ в пазарите. “ова са и новите бизнес реалности, към които се налага бързо да се приспособи глобалната икономика, което отрежда м€сто на » “ сектора в Ѕългари€ като бъдещ двигател в износа на страната.

© јй —и “и ћедиа ≈ќќƒ 1997 - 2020 | –еклама | «а нас | Oбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки
ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов