Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

CFO Статии

Златолина Мукова: Финансовите директори в застрахователния сектор се сблъскват с по-трудни предизвикателства

"ЗД ЕВРОИНС" АД е една от водещите застрахователни компании в България. За добрите практики при управлението на финансите и ролята на информационната среда в дружеството разказва Златолина Мукова, изпълнителен директор и заместник-председател на съвета на директорите на „Евроинс Иншурънс Груп” АД и председател на управителния съвет на „ЗД Евроинс”АД.

29 юли 2010, 9221 прочитания

Страница 1 от 2

Златолина Мукова: Финансовите директори в застрахователния сектор се сблъскват с по-трудни предизвикателстваГ-жо Мукова, какви са основните предизвикателства пред мениджърите във вашата компания, ангажирани с управление на финансите?

Финансовият мениджър на всяка компания, била тя в застрахователния бранш или в друг сектор на икономиката, има за цел да управлява ефективно финансовата и счетоводна и дейност. За постигането на тази цел, освен мениджърски умения и познания в областта на финансите и счетоводството, основно изискване е мениджърът да притежава знания и опит в областта на информационните технологии. Без информационните технологии не е възможно да бъдат изготвени в срок финансовите отчети, да бъдат изготвени подходящи управленски отчети или бизнес планове, нито да бъдат управлявани паричните потоци. От дълги години се занимавам с финансовия мениджмънт на дружества от различни сектори на икономиката, а и в момента отговарям за тази област от дейността на дружеството ни в България, а също и в Румъния и Македония. Според мен пред финансовите мениджъри в застрахователния бранш стоят предизвикателства, които са значително по-трудни в сравнение с техните колеги от сферата на индустрията или нефинансовите услуги. Те трябва да изготвят и отчети за надзорните органи, да създадат подходяща отчетност, свързана с инвестициите, презастраховането и актюерството. В същото време финансовият мениджър трябва да подпомага дейността по продажби в дружеството, така че да може той да отговори в най-пълна степен на нуждите на различните участници в него - клиентите, посредниците и регионалните представители. Когато споменавам продажби имам предвид не само процеса на издаване на застрахователната полица, но и процеса на нейното плащане и последващото обслужване на клиента, включително до обработка на щетите.

Какви практики следвате в "ЗД Евроинс" АД за ефективното управление на финансите?

Едни от най-важните елементи на процеса на управление на финансите в Евроинс са планиране на стратегическо и оперативно ниво, контрол на резултатите чрез изготвянето на периодични анализи и отчети, както и изготвянето на предложения и предприемането на мерки за подобряване на дейността. Финансовите мениджъри имат основен принос при изготвянето на правилата за вътрешен контрол и заданията за усъвършенстване на информационните системи на дружеството. Те са ангажирани и при всяко ново начинание на отдел продажби, те определят най-ефективния начин за отчитане на документите и въвеждането им в информационната система от гледна точка не само на счетоводната отчетност, но и на създаването на информационна база данни, позволяваща обслужване на отношенията с клиента. Финансовите мениджъри отговарят и за доброто обслужване на всички ползватели на информация в дружеството. Това не е лесна задача, като се имат предвид многобройните изисквания на специалистите по продажби, посредниците, висшия ръководен състав, надзора и одиторите, актюера и специалистите по анализи. Основното средство, използвано от финансовите мениджъри при изпълнение на техните задължения в Евроинс, е интегрираната информационна система на дружеството. Информационната система е разработена по поръчка, което позволява нейното усъвършенстване съобразно нуждите ни. Същата система е внедрена и в дружествата ни в Румъния и Македония.
1 2
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997 - 2020 | Реклама | За нас | Oбщи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов