Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

CFO Статии

Финансови иновации (част 2) - същността

Нововъведенията във финансовите системи са насочени най-общо в две насоки - създаване на нови финансови продукти, носещи определена стойност на притежателите им и подобряване на процесите. Предлагаме ви втората част от поредица публикации по темата.

16 юли 2012, 5960 прочитания

Христо Христов

Христо Христов

Христо Христов е икономист. Има натрупан значителен опит в ръководството, провеждането и анализа на резултатите от редица маркетингови, икономически и социологически изследвания. Участва като автор в публични анализи и статии в областта на иновациите, информационни и комуникационни технологии и състоянието на икономиката. Автор е на блога „Икономика и общество”


С първата статия от поредицата “Финансови иновации (част 1) – малко история” можете да се запознаете тук.  

Навлизайки по-дълбоко в изучаването на финансовите иновации те могат да бъдат класифицирани и според публикацията “Financial Innovations and the Welfare of Nations: How Cross-Border Transfers of Financial Innovations Nurture Emerging Capital Markets” (Laurent L. Jacque, Paul M. Vaaler, 2001) да се разделят на:
>> Нови финансови посредници (Венчър фондове)
>> Нови финансови инструменти (collateralized mortgage obligations or credit derivatives)
>>Нови финансови пазари (деривати)
>> Нови финансови услуги (E-търговия и E-банкиране)
>> Нови финансови техники (LBOs - Leveraged buyout- acquisition)

Ключово значение за развитието
на финансовите иновации се отдава на възникването на колективните инвестиционни схеми. Те представляват предприятия, организирани като инвестиционни дружества, фондове от договорен тип или дялов тръст, които оперират с портфейл изграден от вложенията на голям брой инвеститори. По този начин, въпреки че определен инвеститор няма необходимите средства, за да закупи голям брой финансови инструменти, за да печели от малки разлики в цената при търгуването им или да придобие самостоятелно дял в дадена компания, той има възможност да получава по-висока доходност на средствата си. Подобен тип са Венчър фондовете. Те инвестират събраните от редица малки и големи инвеститори средства в нови предприятия. Докато банките обикновено отпускат средствата под формата на кредит, венчър фондовете се интересуват от дялово участие в самия бизнес. За предприемачите в определени случаи такова дялово финансиране е по-изгодно от кредитиране, защото фондовете полагат повече усилия да опазят инвестицията си. Обикновено предприемачът запазва контролния пакет дялове, за да запази и мотивацията си да развива бизнеса, а венчър фондовете спомагат за финансирането на идеите му.

Новите финансови инструменти
възникват като нови средства за търгуване и се характеризират с това, че стойността им е производна на други активи. Едно от основните им свойства е, че могат да превърнат слабо ликвидни активи в бързо търгуеми и интересни за инвеститорите. Едни от най-масово наложилите се нови финансови инструменти са дериватите. Сам по себе си дериватът представлява финансов инструмент, чиято стойност произтича от друг финансов инструмент, актив или пазарен индекс (виж. “Инвестиции“, автор СтефанПетров, 2010). Тези инструменти дават на притежателите им определени права, свързани с даден актив, наричан базов или с даден индекс. Поради това тяхната стойност е следствие от стойността на базовия актив или индекса т.е. производна е на нея. Основните представители на тази група са договорите за разлика, опциите и фючерсите.
Пазарът на деривати генерира плодородна почва за развитие на финансовите иновации. Застраховките срещу фалит (CDS) улесняват инвеститорите при хеджиране на поетите рискове, произтичащи от притежаваните от тях активи. Цената им се възприема като добър ориентир за това доколко пазарът на облигации се счита за рисков. С напредването на икономиката се конструират и редица по-специализирани деривати, съобразени с конкретните рискови експозиции на клиентите.

Развитието на ИКТ
То също дава своето отражение при развитието на финансовите иновации. Възникването на електронната търговия и електронното банкиране променят изцяло облика на бизнеса и ежедневието на хората. Електронните платформи разработени от борсите предоставят лесен начин за свързване между продавачи и купувачи на финансови инструменти. По този начин независимо в коя точка на света се намират, те могат да оперират с финансите си и да инвестират. Това увеличава ликвидността на търгуваните инструменти, намалява стойността на транзакциите, намалява спредовете като това предоставя по-точно оценяване на стойността на активите и увеличава оборотите на търговия на капиталовите пазари.
Като най-ярко открояваща се финансова иновация, която променя за винаги пазарите и тяхното влияние може да бъде определен ливъриджът. По своята същност той дава възможност на инвеститорите да използват заемен капитал като допълнително финансиране към вече инвестирани средства. По този начин те усилват ефекта (печалбата или загубата) от дадена финансова операция. Механизмът на действие на финансовата техника е заемане на средства на ниска лихва с презумцията е, че те ще имат по-голяма възвръщаемост за инвеститора спрямо лихвата, на която са му отпуснати.

В третата част от поредицата ще се фокусираме върху реалните ефекти, които финансовите иновации оказват върху бизнеса.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997 - 2020 | Реклама | За нас | Oбщи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов