Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

CFO Статии

Финансови иновации (част 1) – малко история

Нововъведенията във финансовите системи са насочени най-общо в две насоки - създаване на нови финансови продукти, носещи определена стойност на притежателите им и подобряване на процесите

09 юли 2012, 4358 прочитания

Христо Христов

Христо Христов

Христо Христов е икономист. Има натрупан значителен опит в ръководството, провеждането и анализа на резултатите от редица маркетингови, икономически и социологически изследвания. Участва като автор в публични анализи и статии в областта на иновациите, информационни и комуникационни технологии и състоянието на икономиката. Автор е на блога „Икономика и общество

Финансовите иновации са се имплементирали като част от ежедневието на хората. Въпреки че те рядко попадат в полезрението на обществото, влиянието им върху него изменя постепенно обликът на съществуващите финансови системи. Ето защо в съвремието, в което живеем, познаването им е от ключово значение, за да можем адекватно да се приспособим към променящата се бизнес среда. В тази и още няколко публикации ще се опитаме синтезирано да обясним каква е същността на финансовите иновации и как те се използват в развитите икономики.

Финансовите иновации водят началото си от първите зародили се парични системи, които сами по себе си също са продукт на иновативно мислене. Силен тласък в развитието на иновациите във финансовият сектор обаче се дава през 80-те години със стимулиращата развитието на бизнеса политика провеждана от Роналд Рейгън и Маргарет Тачар. Нуждата от постоянно финансиране за постигане на икономическите цели на бизнеса - да се разраства и по този начин да задвижва икономиката на страните, води до разчупване на мисленето по отношение на управление на финансовите потоци. Либерализирането на законовите рамки по отношение на създаването и използването на неконвенционални средства за опериране, изграждат облика на финансовите иновации, който се е наложил днес.

Класификация
Въпреки че няма еднозначна дефиниция за иновации във финансовия сектор, най-общо те могат да се определят като нов аспект от развитието на финансовите системи на национално и международно ниво. Те са насочени най-общо в две насоки. Едната е създаване на нови финансови продукти, носещи определена стойност на притежателите им, а другата е подобряване на процесите за боравене с тях в търсене на начин как те да отговарят в по-пълна степен на динамиката на съвремието. Иновациите във финансовия свят не се различават съществено от тези в другите сектори, по своята структура и типове, по които да могат да бъдат класифицирани. Така те се свеждат до 3 типа:
>> Институционални нововъдения
>>Продуктови иновации
>> Процесни иновации

Институционалните нововъведения
са свързани с промени в познатите бизнес структури. Създаване на нови видове финансови посредници или промени в правната и надзорна финансова рамка на дадена страна. Чрез тези промени правителствата могат да създават и механизми за прокарване на собствената си икономическа политика или да стимулират бизнеса като му предоставят свободата да създава и използва непознати до този момент финансови инструменти. Това създава тенденция към концентрация на паричните, кредитните и валутните пазари върху институционални инвеститори. Големият оборот и преди всичко бързите транзакции при наличие на бързопроменящата се информация генерират у пазарните участници нуждата от бързи реакции. Това само по себе си създава необходимостта от нови финансови иновации.

Продуктовите иновации
се въвеждат, за да се отговри по-пълно на промените в търсенето на пазара или да се подобри ефективността на вече създадени такива. В основната си част този тип иновации включва въвеждането на нов тип кредити, депозити, застраховки, лизинг както и други финансови продукти.

Процесните финансови иновации
включват въвеждането на нови бизнес процеси, водещи до повишаване на ефективността, разширяване на пазара и т.н. Те се фокусират върху намаляване на разходите за осигуряване на услугите, подобряване на качеството или към производството на нови или значително подобрени финансови продукти.

В основата на тези три типа заляга разбирането, че очакваните резултати от иновациите са многоаспектни и не могат да се характеризират само с един индикатор или да се измерват с отделен показател. С времето тези три типа финансови иновации проявяват своето разнообрази в различни подтипове, които класифицират пъстротата от нуждите на съвременната бизнес среда.
Излизайки от сухата теория на науката, в следващата част от поредицата ще представим как тези типове финансови иновации се проявяват в реалната икономическа среда.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997 - 2020 | Реклама | За нас | Oбщи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов