“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

CFO —татии

»нфлаци€ на хоризонта

»майки предвид, че увеличението на цените на енерги€та вече е факт, то в следващите месеци може да се очаква, че то ще се пренесе и върху крайните потребителски цени

15 май 2012, 2921 прочитани€

’ристо ’ристов
»ндексът на потребителските цени (»ѕ÷) за април 2012 г. се увеличава в сравнение с предходни€ месец с 0,2%. “ова сочат публикуваните от Ќационални€ статистически институт (Ќ—») данни. »нфлаци€та от началото на годината е 1,6%, а годишната инфлаци€ за април 2012 г. спр€мо април 2011 г. е 1,7%. —редногодишната инфлаци€ за периода май 2011 г. - април 2012 г. спр€мо периода май 2010 г. - април 2011 г. е 3,2%.

—хема 1: »нфлаци€та, измерена чрез »ѕ÷, по месеци

схема, инфлаци€


ќсновен принос за увеличението на индекса има увеличението на цените на групите на нехранителните стоки и услугите:
- облекло - с 3,2%,
- обувки - с 6,3%,
- наеми за жилища - с 0,1%,
- водоснабд€ване - с 0,9%,
- текущ ремонт и поддържане на жилища - с 0,6%,
- събиране и изхвърл€не на битови отпадъци - с 0,1%,
- топлоенерги€ - със 7,8%,
- централно газоснабд€ване - с 9,3%,
- автомобилен бензин ј95Ќ - с 2,8%, автомобилен бензин ј98Ќ - с 2,0%,
- пътнически таксита - с 1,2%,
- автобусен междуселищен транспорт - с 1,9% и други.

ƒанните за нивото на инфлаци€та могат да се определ€т като очаквани. —ъбити€та в първите месеци на 2012 г. дадоха повод за очаквано покачване на цените дори над определената от ≈— 3-процентова граница. ѕовишението на инфлаци€та бе поведено от увеличената цена на суровините и енергийните ресурси.

’ристо ’ристов

’ристо ’ристов е икономист. »ма натрупан значителен опит в ръководството, провеждането и анализа на резултатите от редица маркетингови, икономически и социологически изследвани€. ”частва като автор в публични анализи и статии в областта на иновациите, информационни и комуникационни технологии и състо€нието на икономиката. јвтор е на блога „»кономика и общество” .

≈нергийни€т регулатор - ƒ ≈¬– вече допусна поскъпване на природни€ газ с над 13%. ѕри този процент цената на парното ще се повиши от н€колко процента до малко над 10 на сто в различните дружества. “ъй като отоплителни€т сезон приключи преди увеличението на цената да стане факт, то ще се калкулира ц€лостно в инфлаци€та през есента. ѕреди това, увеличението също ще бъде усетено като поскъпване на топлата вода идваща от топлофикациите, но имайки пред по-слабото й потребление през летните месеци, то пълни€т ефект върху потребителите и тук ще бъде отложен във времето.

¬ кра€ на 2011 г. Ќ≈  внесе искане в ƒържавната комиси€ за енергийно и водно регулиране (ƒ ≈¬–) да бъде увеличена цената на тока на едро минимум с 4.5 процента, защото още от август продава с по 4 лева на мегават под себестойността. ѕреди месец стана €сно, че Ќ≈  иска поскъпването на тока да бъде с поне 15%.

ƒруга цена подлежаща на регулаци€ от страна на ƒ ≈¬– е тази на водата. ¬ началото на годината стана €сно, че десет ¬и  дружества са подали за€влени€ за увеличаване на цената на услугата доставка, отвеждане и пречистване на водите. ¬ “ърговище се очаква поскъпване на водата от следващи€ месец с 20%, а в ’асково то вече е факт с 25%.

÷ената на горивата също върви нагоре по стълбицата. —тойността на дизелът отбел€за исторически рекорд през месец март. ѕричината за това бе покачването на цената на петрола. ¬ъпреки, че през април т€ се успокои и отбел€за спад, цените на горивата се задържаха на високите си нива поради поскъпването на долара. “ова поскъпване на горивата вече започна да бъде калкулирано в цените на стоките основно като увеличаване на логистичните разходи.

—поред проведено експресно анкетно проучване сред членовете на Ѕългарската търговско-промишлена палата (Ѕ“ѕѕ) на 10.05.2012 г. почти половината от фирмите (47%) считат, че ще увеличат цените на стоките и услугите, при нарастване  на цените на енерги€.

»майки предвид, че увеличението на цените на енерги€та вече е факт, то в следващите месеци може да се очаква, че то ще се пренесе и върху крайните потребителски цени. »нфлаци€ ще окаже сериозен натиск върху възстанов€ването на вътрешното потребление. ¬ъздържането на потребителите от закупуване на стоки, пък ще доведе до по-ниско производство, което ще създаде инерци€ при увеличението на цената на потребителските стоки, защото разходите за производство ще се разпредел€т върху по-малък обем продукци€.
© јй —и “и ћедиа ≈ќќƒ 1997 - 2020 | –еклама | «а нас | Oбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки
ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов