Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

CFO Статии

Корупцията - реална заплаха за всяка компания

Ерозиращото действие на корупционни прояви в частния сектор заплашва стабилността не само на фирмите и се отразява върху икономическите показатели на страната на макро ниво. финансовите директори имат важна роля в предотвратяването на корупционните практики - те са хората, които първи могат да ги забележат

03 май 2012, 3031 прочитания

Христо Христов
Корупцията е един от най-дискутираните проблеми през последните 10 години у нас, в страните от Централна и Източна Европа, а и в световен мащаб. За да могат да бъдат изградени ефективни механизми за превенция на корупцията е необходимо нейното познаване, изучаване и внимателно анализиране. До излизането в публичното пространство на конкретни данни за проявлението и размерите на корупционните действия, тя беше публична тайна.

Христо Христов

Христо Христов е икономист. Има натрупан значителен опит в ръководството, провеждането и анализа на резултатите от редица маркетингови, икономически и социологически изследвания. Участва като автор в публични анализи и статии в областта на иновациите, информационни и комуникационни технологии и състоянието на икономиката. Автор е на блога „Икономика и общество” .

Понятието ”корупция” произхожда от латинската дума “corruption”, чиито значения са от една страна на „разваленост”, „изхабеност”, „лошо състояние”, а от друга на „подкупност” и „лъжливост”. Непрестанно променящите се форми на корупцията възпрепятстват обаче даването на точна дефиниция на проблема. Това се наблюдава и при широката и нееднозначна употреба на думата, което показва, че в съзнанието на гражданите няма изградено общоприето разбиране за това какво представлява корупцията. Така за нея често се мисли като за нещо, което се подразбира и няма нужда от обяснение.
Няма сфера, която да е имунизирана срещу корупция, а тя самата се проявява практически навсякъде в обществения живот. От редицата наблюдения и изследвания на този феномен можем да определим няколко основни сфери, в които концентрацията на корупцията е висока: в сферата на държавната администрация, политическа корупция, в съдебната система, в сферата на обществените услуги, в частния и третия сектор.

В практиката на частния бизнес
Ако за почти всички от тях се води широк обществен дебат и се провеждат емпирични проучвания за анализиране и измерване на нивото на корупция, то проявите й в частния сектор често остават извън полезрението на медиите и обществеността. Основният начин, по който корупционните прояви тук се извършват, е чрез злоупотреба на служители, които трябва да взимат конкретни решения – мениджъри на средно и висше ръководно ниво. От тях например зависи откъде точно ще се купят компютри, бюра, коя обслужваща агенция да бъде наета, с кой доставчик на суровини и материали да се работи или най-общо сключването на по-големи сделки. Самият акт на корупция се проявява при избирането на оферта с по-неизгодни за фирмата условия и получаването за това на комисиона от съответния служител. По този начин фирмата се сдобива в единия случай или с некачествени материали и експерти, което рефлектира върху качеството на продуктите й, или ги получава на цени много по-виски от пазарните. Това респективно дава отражение и в нейните приходи, тъй като повишените разходи за единица продукция водят до повишаване и на пазарната цена, а от тук и на отлив на потребители. Същият е и ефектът при понижаване на качеството. Характерните индикатори за корупционни прояви тук, които могат да се забележат от самите потребители, са бързото нарастване на цените съпроводено от рязък спад в качеството.
Тази ерозираща практика може да доведе всяка компания до фалит - веднъж загубила доверието на своите клиенти за нея е прекалено скъпо да го възстанови отново. Когато обаче подобна практика стане масова, тя има изключително лошо влияние върху цялата бизнес среда.
Професионалната етика тук е призвана да решава проблемите с някои гранични форми, които често се припознават като корупция. Такъв пример можем да дадем с конфликта на интереси. Реално сам по себе си той не е корупция, но конфликтът на интереси е ситуация, при която потенциално съществува възможност за корупция. Така например служителят във фирмата, който отговаря за избора на доставчик на определена услуга или продукт, решава да сключи договор от името на компанията с подизпълнител, който е негов близък или роднина. Облагодетелстван по този непазарен начин, последният може да си позволи да направи компромис с качеството и по този начин да увеличи печалбата си. Така се създава възможност компанията потребител да не получи най-доброто пазарно предложение.
Именно често срещаното нарушаване на професионалната етика е тази част, която създава най-силно подозрение за корупционни практики в бизнеса. Според проведено във всички страни членки на ЕС през есента на миналата година проучване Евробарометър, 79% от населението на България приема корупцията като част от бизнес културата в страната. За сравнение, средният дял за целия ЕС е 67%.

Графика: Моля кажете ми доколко сте съгласен/сна или несъгласен/сна с твърдението: Корупцията е част от бизнес културата в България
 

корупция, Евробарометър


Превенция
За да се защитят и да не станат жертва на подобни практики, фирмите предприемат няколко мерки. На първо място те определят вътрешни правила, с които всеки заемащ ръководна позиция трябва да се съобразява. Създават определен ред и процедура, по които мениджърите им могат да изразходват средства на фирмата и да определят подизпълнители и доставчици, с които да работят. Подписва се етичен кодекс и норми, които трябва да се спазват, за да се избегне изпадане в конфликт на интереси.

Ролята на финансовите директори
Изброените механизми обаче също по някога не успяват да бъдат в максимална степен ефективни. Ето защо финансовите директори имат своята роля и в това направление - обикновено те са хората, които първи могат да идентифицират наличието на корупционни практики от страна на служители. Следейки всички финансови показатели на компанията, те лесно могат да забележат необясними отклонения като внезапен ръст на разходите обикновено съчетан с бърз спад в приходите. Тези първи сигнали не бива да бъдат пренебрегвани с лека ръка. Идентифицирането на подобни проблеми в ранен стадий е и ключът към опазването на доброто име, което е изградила фирмата сред потребителите и респективно запазването на пазарните й позиции.
Няма фирма, която да бъде изцяло имунизирана срещу недобросъвестни служители решили да се облагодетелстват неправомерно за нейна сметка. Ерозиращото действие на корупционни прояви в частния сектор заплашва стабилността не само на фирмите, но и дава отражения върху икономическите показатели на страната на макро ниво. Създава лош имидж на компаниите пред техните местни и чуждестранни партньори и отблъсква чуждите инвестиции. Ето защо въпреки, че рядко проявите на корупционни практики в частния сектор стават обект на публичен дебат, всяка фирма трябва да предприема своевременни мерки за тяхната превенция.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997 - 2020 | Реклама | За нас | Oбщи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов