“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

CFO —татии

»кономическата криза не тр€бва да спира иновациите

 онкурентноспосбността на една компани€ се определ€ от много фактори, сред които способността на фирмата да запази финансова стабилност и непрекъснато да увеличава качеството на предлаганите услуги и продукти.  ак световната икономическа несигурност се отраз€ва на ДповедениетоУ на компаниите и как те могат да оцеле€т в трудното време Ц по темата разговар€ме с Ћъчезар Ѕогданов, икономист от българската изследователска и консултантска компани€ Д»ндъстри ”очУ.

от јнели€ —то€нова, 05 юли 2010, 4939 прочитани€

√-н Ѕогданов, как компаниите тр€бва да подхождат към инвестициите в този етап на икономическата криза?
¬с€ка инвестици€, включително и инвестици€ в нови машини, оборудване, нова технологи€, тр€бва да е насочена и да отговар€ на два въпроса. ѕърво, доколко т€ ще ни позволи да оптимизираме процесите вътре във фирмата, и второ, доколко чрез не€ можем да навлезем на пазар, който със старите технологии не сме усп€ли да достигнем. “ака че, ако отговорът на тези два въпроса е да, това е решение дори и в криза. јко отговорът е не, очевидно е, че само да се харчат пари просто така за инвестиции, е доста неблагоразумно. “ака че решението зависи от това доколко може да се намери подход€що приложение вътре в компани€та и доколко фирмата чрез това приложение може да се намести на нов пазар, нова ниша, от ко€то да печели.

ћного от компаниите в момента замразиха средствата си за нови технологии и набл€гат на стабилизиране и поддържане на старите.  ак се отраз€ва това на конкурентноспособността им и какво е м€стото на иновациите тук?
јко една фирма не може да се стабилизира финансово на текущо ниво, т€ просто изчезва от пазара. “ака че дори и да има блест€щи перспективи в дългосрочен план, ако изпадне в неплатежоспособност дори за кратко - ако има лоши кредитори например - т€ ще има много сериозен проблем. Ќо ако финансовото оцел€ване на фирмата е осигурено, всъщност иноваци€та е единствени€т съществен дългосрочен фактор, който позвол€ва да печелите конкурентно предимство и да се развивате. Ќ€ма друг начин, защото всеки друг фактор може да бъде копиран. ¬ъв всеки момент, в който мислите, че можете да наемете повече хора, и конкуренци€та може да наеме повече хора. ¬ъв всеки един момент, в който си мислите, че можете да купите една машина, и другите могат да куп€т същата машина. √олеми€т въпрос е как да направите нещо по-различно от т€х и това се нарича иноваци€. Ќещо ново, нещо, за което другите не са се сетили и не са направили. “ака че, това исторически е било двигател€т на растежа в цели€ св€т, който все пак е постигнал н€какъв градеж.

 ак тр€бва да се „държат" компаниите, за да запаз€т добрите си позиции на пазара?
јми за съжаление невинаги това е възможно. —ъщината на кризата е, че т€ разкрива проблеми в структурата на икономиката, които тр€бва да бъдат решени.  акви са тези проблеми - най-общо може да се каже, че имаме разминаване между това, което хората биха искали да куп€т с парите си, и това, което бизнесът в даден момент произвежда и създава на съответните цени. “ака икономиката тр€бва да се адаптира. “ова адаптиране означава, че н€кои сектори тр€бва да се сви€т, тр€бва да се смен€т продуктите. ƒруги сектори, разбира се, ще тр€бва да се разшир€т. јко ваши€т бизнес е бил насочен или е бил в област, ко€то сега се свива, той много трудно ще оцелеете. ќчевидно е, че част от участниците на пазара - тези, които са в най-слаба позици€, тези, които са с най-лоша технологи€, с най-ниска производителност - те очевидно ще пострадат. ¬ н€кои случаи може изобщо да не могат да изплуват. “. е. може да се наложи да закри€т този бизнес, да търс€т друго начинание. “ака че в н€кои сектори обективно тр€бва да има свиване, обективно ще има фирми, които ще напуснат пазара. ¬ други пък отново ще тр€бва да се смени както моделът на управление, така и продуктовата база, технологиите и т.н.

ј кои индустрии усп€ха да се спас€т от кризата?
»ма сектори, които не пострадаха от кризата. Ќапример ц€лата хранително-вкусова промишленост в Ѕългари€ на практика въобще не отчете спад за нито един от периодите за последната година и половина. — други думи може да се каже, че по н€какъв начин т€ е била конкурентна, произвеждала е, разбира се, продукти, които се търс€т в българските домакинства и относително добре се справ€ с натиска от глобалната или европейската конкуренци€. ≈то пример, в който горе-долу н€ма трудно решение, но има бизнеси, в които свивани€та б€ха с 50, 60, 70 процента. ќчевидно е, че там решението е през см€на на продуктите, през см€на на организационното поведение вътре в компаниите, а в н€кои случаи н€ма решение. ј за н€кои от компаниите, които са в най-лоша позици€, изобщо н€ма решение.

 

—нимка: в. "ƒневник"

 

© јй —и “и ћедиа ≈ќќƒ 1997 - 2020 | –еклама | «а нас | Oбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки
ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов