Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

CFO Статии

Рубрика на


На този етап сред приоритетите на компаниите и в частност на финансовите директори във фокус са поставени краткосрочното и средносрочното планиране на паричните потоци и оборотния капитал и ангажирането на оперативните ръководители в процеса на прогнозиране на паричните потоци и оборотния капитал. 

Към тези приоритети ще бъде ориентирана поредица от статии, които KPMG ще публикува на страниците на CFO.CIO.BG

Навременно прогнозиране на паричните потоци на фирмите в днешните условия - какво промени кризата

Представеното по-долу резюме международно проучване на КПМГ не оставя съмнение за приоритетите на компаниите и в частност на финансовите директори в последната година. Във фокус са поставени краткосрочното и средносрочното планиране на паричните потоци и оборотния капитал и ангажирането на оперативните ръководители в процеса на прогнозиране на паричните потоци и оборотния капитал.

05 юли 2010, 12995 прочитания

Не остава съмнение, че наложените от кризата оптимизации в управлението на паричния поток и оборотния капитал и през следващата година ще останат предизвикателство за фирмите. За втора поредна година КПМГ провежда проучване за вниманието, което се обръща на паричните потоци и оборотните средства. Докато при миналогодишното проучване категорията, която най-много е притеснявала участниците в проучването, е била нарастващите разходи за финансиране, резултатите от проучването през тази година сочат, че в дневния ред на фирмите продължава да нараства приоритетът на управлението на паричните потоци. Изводът е, че за финансовите директори остава задачата да следят внимателно и изкъсо движенията в паричните средства на фирмите.

Основни резултати
Главната причина за нарастващото внимание към паричните средства, според проучването, е външният натиск върху фирмите от страна на акционерите и кредиторите.
Сега 54 % (спрямо 19% при проучването от миналата година) от фирмите посочват натиска от тези заинтересовани страни като причина да се обръща по-голямо внимание на прогнозите на паричните потоци. Според финансовите директори, повечето кредитори очакват фирмите да представят доказателства, че са положили всички необходими усилия да генерират необходимите им парични средства самостоятелно, преди да се обърнат за допълнително финансиране.

Дали обаче само външният натиск диктува отношението към паричните средства и оборотния капитал? 63% от фирмите, участвали в проучването, отговарят, че дългата криза ги принуждава да намалят капиталовите разходи, а 49% споделят, че икономическите условия ги принуждават да съкратят инвестициите си. В тази ситуация, фирмите са принудени да изцеждат фирмените си баланси за всяка допълнителна стотинка, защото свободните средства биха им помогнали да направят правилния избор в трудни моменти, така че да запазят конкурентните си предимства и да се позиционират добре за евентуалното излизане от кризата.

Определено реализирането на описаната стратегия зависи от качеството на прогнозите за паричните потоци и наличието на достатъчно информация за всичките им компоненти. През последната една година именно тази причина е довела до засилено използване на мерки за краткосрочно прогнозиране на паричните потоци, целящо да изкара наяве скритите подробности за разполагаемите средства на фирмите. Повечето от участниците в проучването на КПМГ посочват, че са увеличили усилията си за извършване на краткосрочни прогнози за сметка на по-дългосрочните.

Фигура 1: На кой тип прогноза за паричните потоци разчита вашата фирма


Независимо че резултатите от проучването демонстрират повишаване на вниманието към прогнозирането на паричните потоци, участниците споделят, че действителните резултати често се отклоняват от направените прогнози заради неустойчивостта на средата в момента. При същото миналогодишно проучване 86% от фирмите са заявили, че паричните им прогнози не са се сбъднали. Тази година 72% споделят, че през последната една година прогнозите не са били сбъднати, като 24% от фирмите са имали отклонения с повече от 20% спрямо прогнозираните нива. Макар за това да допринасят силно променливите стойности на приходите от продажби, забелязват се някои повтарящи се грешки, които неизменно оказват влияние върху прецизността на прогнозирането.

Най -чести предизвикателства

Една от най-често срещаните причини за неточност при прогнозирането се оказват трудностите при ангажирането на оперативното ръководство и бизнеса стриктно да следват модела за корпоративно управление и контрол във фирмата. Въпреки че отговорността за прогнозирането на паричния поток се поема от финансовата функция, отговорниците за бизнеса и ежедневното управление на операциите са тези, от които зависи навременното и вярно отчитане на данните (например отделите за продажби, покупки и доставки, управление на краткосрочните задължения, данъчните задължения и др.). Така изброените функции би следвало да бъдат ангажирани и държани отговорни за предоставянето на данните за прогнозите.

Оперативната страна на бизнеса би могла да намери извинения, за да не се ангажира, не само при прогнозирането, но и при определянето на стратегиите за оптимизация на паричните средства и оборотния капитал. Финансовият директор, обаче, би следвало да си позволи да критикува замислените оперативни модели, като обичайно намери такива алтернативи за оперирането на фирмата, които да изискват по-малко финансиране с парични средства. Тук би следвало да се обърне внимание на типичното по време на криза организиране на операциите по начин, целящ намаляване на плащанията на косвени данъци, разсрочване на задълженията, когато това е възможно, предоговаряне на вътрешни трансферни цени, въвеждане на гъвкавост в отношенията със служителите и др.

* В проучването на КПМГ са били интервюирани 350 ръководители на финансови функции на фирми от САЩ, Канада, Великобритания и почти всички европейски страни, включително България.

Проучването на KPMG е достъпно тук. За допълнителна информация, моля посетете глобалния уеб сайт на KPMG в Интернет.

Статията е предоставена от КПМГ България © 2010 КПМГ България ООД е българско дружество с ограничена отговорност и фирма-членка на КПМГ мрежата от независими фирми-членки, филиали на КПМГ Интернешънъл Кооператив ("КПМГ Интернешънъл"), швейцарско юридическо лице. Всички права запазени.

Информацията, съдържаща се тук е от общ характер и не се отнася до конкретно състояние на никое лице или дружество. Независимо, че полагаме усилия за представяне на точна и навременна информация, не може да се гарантира точността на данните към датата на получаването им или точността им в бъдеще. Не следва да се предприемат действия въз основа на тази информация, без съответен професионален съвет след пълно проучване на конкретната ситуация.

 
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997 - 2019 | Реклама | За нас | Oбщи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов