“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

CFO —татии

Mastercad увеличава лимита за плащани€ без ѕ»Ќ до 50 лв.

ќт 12 април притежателите на безконтактни карти Mastercard и Maestro у нас ще могат да се възползват от пром€ната

09 април 2019, 3237 прочитани€

Mastercad увеличава лимита за плащани€ без ѕ»Ќ до 50 лв.

ѕритежателите на безконтактни карти Mastercard и Maestro ще могат да извършват плащани€ до 50 лв., без да въвеждат ѕ»Ќ код. ќб€веното през септември 2018 увеличение на лимита за верификаци€ на картодържателите (т. нар. CVM лимит) влиза в сила у нас от 12 април.

„“ова е стандартна стъпка в развитието на пазара към въвеждане на иновативни методи на плащане. ѕрез годините, безконтактните плащани€ се превърнаха в съществена част от ежедневието на потребителите, а също и на търговците и банките. ѕром€ната, ко€то въвеждаме, е допълнително доказателство за пазарната зр€лост и стандартна еволюционна стъпка към въвеждане на иновативни и безопасни решени€ за плащане“, коментира мениджърът за Ѕългари€ на Mastercard ¬ан€ ћанова.

ќт компани€та подчертават, че пром€ната отговар€ на нуждите и очаквани€та на българските картодържатели. Ѕезконтактните плащани€ у нас са се увеличили значително – с 151% през последната година, което е далеч над средното за ≈вропа. —ъщевременно се очаква тази тенденци€ на посто€нно покачване да продължи.  ъм август 2018, 48% от всички плащани€ в магазини в Ѕългари€ са осъществени безконтактно, като веро€тно този процент ще бъде още по-висок за ц€лата предходна година.

Ѕързото темпо на увеличение показва, че е въпрос на н€колко години новото поколение карти да покрие напълно пазара. —редната стойност на една трансакци€ в страната възлиза на 58 лв., което е белег за зрелостта на български€ пазар и прави нови€ лимит от 50 лв. по-добре адаптиран към актуалните финансови потребности на потребителите. –азвитието на безконтактната технологи€ прави възможно интегрирането й в телефони и часовници, превръщайки ги в дигитални портфейли. ћетодът на безконтактни плащани€ в Ѕългари€ най-често се използва в търговските вериги, в бензиностанциите, ресторанти, кафенета и заведени€ за бързо хранене.

”величаването нa лимита за безконтактни трансакции ще позволи значително да се увеличи скоростта и удобството на гол€ма част от безконтактните плащани€, което съответства на търсенето на високотехнологични решени€ от потребителите. ѕовишаването на лимита за верификаци€ на безконтактни плащани€ е глобална тенденци€. ѕо-мащабното навлизане на безконтактните плащани€ е и пр€ко свързано с адаптирането на мобилните разплащани€ и попул€ризирането им в страната и чужбина. Ѕългари€ застава сред държави като ‘ранци€, јвстри€, √ермани€ и »тали€ с най-висок лимит на стойността на безконтактна трансакци€.

”величението на лимита за безконтактно плащане, което е гол€ма крачка в развитието на български€ платежен пазар, се случва девет години след извършването на първата безконтактна транзакци€ с Mastercard в Ѕългари€. ¬ъвеждането на пром€ната изц€ло следва сроковете, които предварително б€ха об€вени от компани€та, а именно, че до юли миналата година всички ѕќ— терминали на територи€та на страната тр€бваше да бъдат безконтактни.

© јй —и “и ћедиа ≈ќќƒ 1997 - 2020 | –еклама | «а нас | Oбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки
ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов