“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

CFO —татии

»зносът задържа растежа на икономиката, сочи анализ на –айфайзенбанк

јнализаторите на банката отчитат, че, според данните на Ќ—», през 2018 г. реални€т Ѕ¬ѕ е нараснал с 3.1% на годишна база, което е под очакваното

21 март 2019, 1139 прочитани€

–айфайзенбанк Ѕългари€ ≈јƒ публикува редовни€ си месечен икономически обзор с коментар на данните, налични към месец март, с фокус върху брутни€ вътрешен продукт.

јнализаторите на банката отчитат, че, според данните на Ќ—», през 2018 г. реални€т Ѕ¬ѕ е нараснал с 3.1% на годишна база, което е под очакваното. ќсновната причина за това са слаби трето и четвърто тримесечие на годината.

ќт страна на търсенето, за положителната динамика на икономиката през 2018 г. повли€ главно вътрешното търсене, което бе движено както от потреблението с ръст от 6.0%, така и от инвестициите, които се увеличиха с 6.5%. ѕри външното търсене, износът през 2018 г. спадна с 0.8% на годишна база при ръст от 5.8% за 2017 г. ќт друга страна, увеличението на вноса също се забави до 3.7% (7.5% за 2017 г.), вследствие на което нетни€т експорт се сви, преминавайки в отрицателната област, като вече не допринас€ше за ускор€ване, а за задържане ръста на Ѕ¬ѕ“, коментира ≈мил  алчев, икономически анализатор на –айфайзенбанк.

 

ќт страна на предлагането, положителен принос за ръста на Ѕ¬ѕ са имали не само услугите, които са се увеличили с 3.9% на годишна база, но и индустри€та, ко€то също нараства, макар и относително слабо - с 1.9% през годината. ¬ това число влиза и строителството,. Ќа този фон селското стопанство увеличава продукци€та си значително - със 7.8%.

—труктурата на брутната добавена стойност през 2018 г. показа известно изменение спр€мо тази от 2017 г. ¬ не€ услугите заемаха относителен д€л от 68.4% (+1.5 пр.п. спр€мо 2017 г.), индустри€та 27.4% (-1.0 пр.п.), а селското стопанство 4.2% (-0.5 пр.п.).“, допъва  алчев.      

© јй —и “и ћедиа ≈ќќƒ 1997 - 2019 | –еклама | «а нас | Oбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки
ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов