“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

CFO —татии

 ои са най-добрите иноватори от ÷ентрална и »зточна ≈вропа? (част 1)

»новаторите особено от по-малките страни се развиват успешно въпреки икономическото изоставане на своите региони.

13 юни 2018, 1968 прочитани€

 ои са най-добрите иноватори в ÷ентрална и »зточна ≈вропа (част 1)

—траните от ÷ентрална и »зточна ≈вропа са значително по-различни от онези в западната част на континента. “ам има както държави членки в ≈вропейски€ съюз, така и такива, които все още са определ€ни от индекса MSCI като гранични пазари. Ќивото на иновации във включените икономики е също доста различно, но засега те значително изостават от «апада. ≈динствено —ловени€ се класира в European Innovation Scoreboard като „—илен иноватор”. Ќедостатъчно развитите финансови системи, липсата на предприемаческа култура и историческите особености са част от факторите, на които се дължи това.  аквито и да са причините, резултатите са неоспорими и не особено при€тни.

ƒори –уси€ – със своето гол€мо население и пазар, световно известни изследователски институти и дълги традиции на впечатл€ващи открити€ в космонавтиката и не само там – не се доближава дори малко до екосистемата за иновации, ко€то може да се открие в западните континентални икономики. —поред RG Partners и EY, инвестициите на –уси€ във фондове за иновации през 2016 са достигнали едва 900 млн. долара, в сравнение с 70 млрд. долара за —јў и около 30 млрд. долара за  итай.

»зглежда, че съществува нещо като обратна зависимост между размера и успеха в областта на иновациите. ≈стони€, чието население е едва 1,3 млн. души, има добре заслужена репутаци€ на лидер в иновациите за ÷ентрална и »зточна ≈вропа. ќще през 2000 страната об€ви достъпа до интернет за едно от основните човешки права, а през 2005 се превърна в първата държава в света, ко€то позвол€ва на гражданите си да гласуват онлайн. ≈стони€ е доста по-напред от гол€ма част от ≈— в прилагането на патенти и инвестициите в рисков капитал, които достигат около 117 млн. долара през 2016.

¬ъпреки ц€лостните услови€ в региона се по€в€ват изненадващо креативни и успешни иноватори. ≈дни от най-известните примери са Skype с неговите естонски инженери и Evernote, създаден от азербайджански€ предприемач —тепан ѕачиков. ¬ сектора на банковите и финансовите услуги, има играчи като полската компани€ Asseco със сво€та платформа Asseco Omnichannel, ко€то събира информаци€ от много банкови канали; и като литовската Siauliu Bankas със сво€та гаранционна система за финансиране на иновативни малки и средни компании в Ћитва.

ƒругите успешни примери ще можете да прочетете в част 2!

© јй —и “и ћедиа ≈ќќƒ 1997 - 2020 | –еклама | «а нас | Oбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки
ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов