“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

CFO —татии

Д”Ќ» ј »нтернешънълУ отчете най-силната си година в ÷»≈ от създаването на компани€та

–астежът в този регион се оказва един от най-силните в света, сочи икономически€т анализ на застрахователната компани€

02 май 2018, 1466 прочитани€

ћеждународната компани€ “”Ќ» ј »нтернешънъл”, част от ко€то са застрахователните дружества „”Ќ» ј“ јƒ и „”Ќ» ј ∆ивот“ јƒ, отчита най-силната си година в ÷ентрална и »зточна ≈вропа (÷»≈) от създаването на компани€та до сега. –ъстът на премийни€ приход на „”Ќ» ј »нтернешънъл“ в региона отбел€зва значително повишение - бро€т записани премии (вкл. спестовната част на животозастраховането с инвестиционен елемент) се е увеличил с 14,9%, достигайки 1 608,5 млн. евро през изминалата година.

”спехът има положителен ефект и върху оперативната печалба, ко€то е нараснала с 39,5%, като достига до 50,4 млн. евро в сравнение с регистрираните 36,1 млн. евро през 2016 г. „ ато част от дългосрочната програма за растеж на групата, постигнахме устойчиво повишение на ефективността и рентабилността, като посто€нно стандартизираме и оптимизираме оперативни€ си модел. Ѕизнесът ни в ÷ентрална и »зточна ≈вропа не само подпомага растежа ни, но се отраз€ва и върху повишението на приходите ни във всички пазари. ¬ следствие на това, имаме по-опростени и ефективни продажбени структури и още по-балансирано продуктово портфолио”, коментира резултатите ¬олфганг  индл, главен изпълнителен директор на „”Ќ» ј »нтернешънъл”.

 

¬олфганг  индл, главен изпълнителен директор на ”Ќ» ј

 

 

»змерени€ на растежа

  ъм момента, в региона на ÷ентрална и »зточна ≈вропа, 6,800 служители на ”Ќ» ј обслужват 5,9 млн. клиенти, като премийни€т приход нарежда застрахователната компани€ на 6-о м€сто в региона. ѕо отношение на удовлетвореността на клиентите, компани€та заема 3-то м€сто на всички пазари през 2017-а. „Ќадграждайки успешното преструктуриране на международни€ ни бизнес, сега искаме да предприемем следващи стъпки към дългосрочно развитие. ќт една страна се фокусираме върху бързото разрастване на успешните ни местни бизнес модели, от друга – промотираме стратеги€ за дигитализаци€ на услугите ни. ¬ допълнение към подобр€ването на ефективността в компани€та, предлагаме иновативни решени€ на клиентите ни от всички региони, като непрекъснато обмисл€ме нови възможности за придобиване и коопериране“, допълва  индл.

ѕо думите му международните проучвани€, както и опитът на компани€та от насто€щи€ ѝ растеж, показват, че бро€т премии в развиващите се пазари нараства значително по-бързо в сравнение с икономически€ растеж. “ова води до очаквани€ за ежегодно повишение на премиите от 5 – 6% в ÷»≈ през идните н€колко години. ѕо този начин растежът в този регион се оказва един от най-силните в света, което се потвърждава и от статистиката - през 2017 г. брутни€т вътрешен продукт на 15 страни от ÷ентрална и »зточна ≈вропа, в които ”Ќ» ј оперира, е нараснал с 4,4%, като през 2018 и 2019 г. положителните макроикономически тенденции ще продължат с увеличение на нивото на брутни€ вътрешен продукт респективно с 3,8 и 3,4%.

Ѕалансираното развитие на ÷»≈ има и друг положителен ефект – всички страни се развиват икономически и нито един от пазарите не е в рецеси€. Ќовите членки на ≈— са сред най-добре представ€щите се по отношение на намал€ване разликите между пазарите, сочат още икономическите анализи.

¬ъпреки финансовата криза през 2008 г. и срива на еврото през 2011 г. например, доходът на глава от населението в ÷ентрална и »зточна ≈вропа догонва нивата на стандарта на живот в «ападна ≈вропа. —ловаки€ е намалила разликата в нивото на брутни€ вътрешен продукт спр€мо дохода на глава от населението с една трета от 2000 г. насам. ѕрез 2017 г. икономиката на „ехи€ вече генерира 70% от Ѕ¬ѕ спр€мо приход на глава от населението в √ермани€. ћежду 2000 г. и 2017 г. Ѕългари€, ѕолша и –умъни€ са компенсирали около една пета от разликата в стандарта на живот спр€мо този в √ермани€.

© јй —и “и ћедиа ≈ќќƒ 1997 - 2019 | –еклама | «а нас | Oбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки
ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов