“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

CFO —татии

»ма ли причини производствените предпри€ти€ да не се възползват от облака?

Ќачинът на работа в миналото е донесъл успех на мнозина, затова е разбираемо нежеланието на н€кои представители на производствената индустри€ да се раздел€т с познатите и отработени практики. ѕодобен начин на мислене може да доведе до инертност и бездействието може да означава изоставане от конкуренци€та

07 декември 2017, 589 прочитани€

ќблачните изчислени€ са модерна, но не и нова технологи€. ¬ъпреки това много производствени компании все още не € използват в сво€та дейност. јнди √ох, специалист с широки познани€ в облачните услуги, об€сн€ва н€кои от причините защо н€кои фирми продължават да се бав€т с реализирането на облачен проект и защо тази задача тр€бва да е с по-висок приоритет в програмата им в средносрочен план.


»ма ли причини производствените предпри€ти€ да не се възползват от облака?


—ериозни рискове за сигурността

Ќ€кои компании предпочитат познатото и затова самата мисъл да оперират в дигитална среда ги изпълва с ужас. —игурността често може да е основното притеснение. ћного от тези притеснени€ произтичат от отдалечеността на облака. ћакар проучвани€ да показват обратното, производителите в€рват, че съхран€ването на информаци€ и данни на м€сто е по-надеждно.

 акто при вс€ка нова технологи€ или начин на работа може да се по€в€т и проблеми. ѕонеже облакът е толкова модерен, много от тези проблеми биват подсилвани от публикации в медиите, което води до мнението, че облакът в действителност не е защитен.

“ова, което мнозина пренебрегват е че тези първоначални проблеми в действителност са послужили като крива на обучение, водеща до развитие на защитена, надеждна система.

¬ обичайната производствена компани€ »“ отделът е само един от многото. ƒоставчиците на облачни услуги са един ц€л „»“ отдел“, което означава, че те имат умени€та, познани€та и ресурсите да се справ€т с »“ потребностите на клиента.

  —трах нова технологи€ да не замени облака

ѕопитайте компаниите, които вече използват облак и най-веро€тно ще отговор€т, че това е основата на начина на водене на техни€ бизнес сега и в бъдеще. Ќо други са предпазливи да инвестират, поради опасени€ от пром€на в тенденциите.

—офтуерът като услуга (SaaS) дава предимствата на софтуера без отговорността по неговото обнов€ване. “ова става автоматично, което намал€ва шансовете от загуба на конкурентно предимство в резултат на остар€л софтуер.

  –азходи

«а всеки нов технологичен напредък е естествено да се предположи, че изисква гол€ма инвестици€. Ќо вече е доказано, че облачни€т софтуер предлага сериозно спест€ване на разходи. ќблакът тип SaaS премахва разходите за скъпи обнов€вани€ на софтуера, както и за хардуерни и продуктови лицензи. «а всеки производител това спест€ване на разходи е важно и предлага добър потенциал за бизнеса. ƒруг плюс на облачните изчислени€ е минимизирането на нужни€ »“ персонал със съответните познани€.  

© јй —и “и ћедиа ≈ќќƒ 1997 - 2018 | –еклама | «а нас | Oбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки
ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов