Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

CFO Статии

Споразумението за премахване на пречките пред електронната търговия е одобрено на ниво посланици

Бъдещият регламент ще предотврати дискриминацията на клиенти и дружества от гледна точка на достъпа до цени и условията на продажба или плащане при купуването на продукти и услуги в друга държава от ЕС.

30 ноември 2017, 358 прочитания

Посланиците към ЕС потвърдиха в сряда споразумението, постигнато между естонското председателство и Европейския парламент относно налагането на забрана върху необоснованото блокиране на географски принцип в рамките на вътрешния пазар. Първоначалното предложение беше представено от ЕК на Съвета и на Европейския парламент на 25 май 2016 г.

Блокирането на географски принцип представлява дискриминационна практика, която не позволява на онлайн клиентите да получават достъп до продукти или услуги и да ги купуват от уебсайт, установен в друга страна-членка.

Споразумението, което трябва да бъде окончателно прието от Съвета и Парламента, ще премахне пречките пред електронната търговия посредством избягване на дискриминацията въз основа на гражданството, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите.  Проектът за регламент трябва да бъде одобрен през следващите месеци, след което ще бъде публикуван в Официален вестник на ЕС. Прилагането му ще започне девет месеца след неговото публикуване.

Споразумението за премахване на пречките пред електронната търговия е одобрено на ниво посланици

Цел и сфера на приложение

Бъдещият регламент ще предотврати дискриминацията на клиенти и дружества от гледна точка на достъпа до цени и условията на продажба или плащане при купуването на продукти и услуги в друга държава от ЕС.

Услугите, чиято основна характеристика е предоставянето на достъп и право на ползване на защитено с авторско право съдържание, или продажбата на защитени с авторско право произведения в нематериална форма, например услуги за онлайн излъчване на музика, електронни книги, онлайн игри и софтуер, ще бъдат изключени от обхвата на регламента. Това обаче ще бъде предмет на преглед от страна на Комисията.

Други услуги като финансовите, аудиовизуалните, транспортните, здравните и социалните услуги също ще бъдат изключени от обхвата в съответствие с директивата за услугите.

Новите правила съответстват на останалото действащо законодателство на ЕС, приложимо за трансграничните продажби, като правилата в областта на авторското право и правото на Съюза относно съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси.

Равен достъп до стоки и услуги

Съгласно новите правила в три случая търговците няма да могат да дискриминират клиентите по отношение на общите условия – включително цените. Това са случаите, когато търговецът:

1. продава стоки, които се доставят в страна-членка, в която търговецът предлага доставка, или се получават на място, договорено с клиента;

2. предоставя доставяни по електронен път услуги, например компютърни услуги „в облак“, услуги по съхраняване на данни, хостинг на уебсайтове и предоставяне на електронни защитни стени (firewall);

3. предоставя услуги, които се получават от клиента в държавата, в която търговецът извършва дейност, например хотелско настаняване, спортни събития, отдаване на автомобили под наем или продажба на билети за музикални фестивали или увеселителни паркове.

За разлика от ценовата дискриминация, ценовата диференциация няма да бъде забранена, така че търговците ще могат да предлагат различни общи условия, включително различни цени, и да се насочват към определени групи клиенти на определени територии.

Нещо повече, търговците няма да са задължени да доставят стоки на клиенти извън страната-членка, до която предлагат доставка.

Платежни операции

Необоснованата дискриминация на клиенти по отношение на платежните средства ще бъде забранена. Следователно на търговците няма да е позволено да прилагат по отношение на клиентите различни условия на плащане по причини, свързани с тяхното гражданство, място на пребиваване или място на установяване.

Без дискриминация при достъп до уебсайтове за електронна търговия

Търговците няма да имат право да блокират или ограничават достъпа до своя онлайн интерфейс от страна на клиентите по причини, свързани с тяхното гражданство или място на пребиваване.

Когато търговецът блокира или ограничава достъпа или пренасочва клиенти към различна версия на онлайн интерфейса, той ще трябва да дава ясно обяснение за това.

Пасивни продажби

Като общо правило новият регламент ще има предимство в случай на конфликт със законодателството в областта на конкуренцията. Няма да бъде засегнато обаче правото на доставчиците да налагат ограничения на активните продажби.

Законодателството на ЕС в областта на конкуренцията прави разграничение между пасивни продажби (когато продажбите се правят в отговор на нетаргетирани поръчки) и активни продажби (когато търговците на дребно активно таргетират потребители). Ограниченията на пасивните продажби като цяло се считат за нарушаващи законодателството в областта на конкуренцията, докато ограниченията на активните продажби са обичайна практика, произтичаща от търговската свобода.

Оценка на ефекта

Комисията ще направи първата оценка на въздействието на новите правила върху вътрешния пазар две години след влизането им в сила. Оценката ще включва евентуалното прилагане на новите правила за някои услуги, доставяни по електронен път, които предлагат защитено с авторско право съдържание, например достъпни за изтегляне от интернет музикални произведения, електронни книги, софтуер и онлайн игри.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997 - 2018 | Реклама | За нас | Oбщи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов