“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

CFO —татии

 арън ’арисън, финансов директор на blizoo: »нформационните системи са сред най-големите проблеми при сливани€та и придобивани€та

“елекомуникационната компани€ blizoo е създадена през 2010г. от сливането на двата кабелни оператора Д ейбълтелУ и Д≈врокомУ. ќт кра€ на миналата година неин финансов директор е  арън ’арисън. “€ има богат опит в управлението на финансите, който включва заемане на мениджърски позиции в компаниите Unilever, PricewaterhouseCoopers, Baker Tilly, Central European Media Enterprises.  ариерата и € отвежда в различни части по света като »зточна ≈вропа и –уси€, където прекарва над девет години, и »ндонези€. ’арисън е завършила т. нар. класическа специалност в университета ќксфорд във ¬еликобритани€ Ц политика, философи€ и икономика. ¬ разговор с нас т€ сподел€ какви са предизвикателствата, свързани с работата в международна среда, основните моменти при сливани€та и придобивани€та и разказва за отговорностите си в blizoo.

от јнели€ —то€нова, 25 март 2011, 5099 прочитани€

остави коментар

 

Ѕлизу

√-жо ’арисън, на какво ви научи работата в международна среда?
ѕървото нещо, което работата в международна среда ме научи, е, че една задача може да се изпълни по много начини. ¬секи ден идваме на работа с определени принципи и разбирани€ и когато срещнем н€кой, който мисли по различен начин, ние сме принудени да си зададем въпроса: „»ма ли смисъл това? Ќеобходимо ли е, или просто това е начинът, по който аз съм свикнала да работ€?“ “ова предизвикване на принципите и дори предразсъдъците е много здравословно.

 огато малките ежедневни разминавани€ преминат, се стига до по-важните въпроси. ¬ »ндонези€ например, това, което западните държави считат за непотизъм – да  назначаваш на работа свои роднини и при€тели, – е почти социално задължение. “ази практика не може да се прекъсне чрез морални или бизнес правила, затова тр€бва да се въведат подход€щи правила, които да посрещат едновременно рисковете в работата и очаквани€та на работниците и техните семейства. –аботейки в такава среда, тр€бва да направите всичко възможно да прокарате нормалната процедура във вашите бизнес правила, за да създадете наистина ефективна култура на работа. »ма разлика обаче между прокарване и прекъсване. „ужденецът като гост в държавата се учи и следва нейните практики. јз обаче имам ценности, с които не съм готова да прав€ компромиси, без значение какво се счита за нормално в дадена държава. »ма неща, които се прав€т различно на различните места, но има и такива, които тр€бва да останат същите, защото са част от корпоративната  идентичност. 

ќсвен това международни€т опит ви постав€ в средата между крайностите. ≈дната крайност е, когато служителите, отишли да работ€т в друга страна, се мест€т само физически, а не интелектуално. ƒругата крайност е, когато те загубват основните си ценности. ћисл€, че международни€т опит ви показва, че можете да  постигнете същите цели и да поддържате същите стандарти по многобройни начини. “ова е път, който тр€бва да се извърви.

— какви предизвикателства се сблъсквате в работата си в такава атмосфера?
јз гледам на предизвикателствата като на задачи. ¬ една от държавите, в които работих,  предизвикателство беше да се узакони общата сума в разплащателната ведомост, т.е. да спрем да плащаме на служителите в брой. «адачата беше много трудна от финансова и културна гледна точка. Ќо фирмата каза „Ќие сме компани€, ко€то следва правилата и искаме да помагаме на тази страна не само като назначаваме служители, но и като плащаме данъци“. “ака че, по един странен начин, плащането на данъци е предизвикателство в н€кои случаи.

ќсвен това като международен мениджър вие тр€бва да сте готови да вниквате в детайлите, но не защото не се довер€вате на служителите, а защото, поне според мо€ опит, често те прав€т нещо за първи път. ћного е важно да уважавате умени€та им и да им помагате. “ова означава €сно да разбирате какво всеки се опитва да направи, да общувате по-добре и да инвестирате в себе си, за да сте сигурни, че сте по-добре обучени и с по-богат опит, за да им помагате при трудности.  огато кажа, че нос€ опит, уча и обучавам, аз го прав€, защото не е имало тренинг преди, а не защото хората са необразовани. ƒори една от най-хубавите страни на работата ми в Ѕългари€ е, че служителите са добре образовани. Ќивото на мо€ екип в blizoo e много високо. «атова бих определила рол€та си като ментор и лидер.

ƒруго предизвикателство е, че не познавате специфичната среда на работа. “огава е хубаво хората около вас да се чувстват свободни да посочат грешките ви. –абот€ над това да съм сигурна, че когато греша, хората ще ми го кажат. ¬ различните култури това може да се окаже гол€мо предизвикателство, тъй като има страни, в които служителите не оспорват мнението с шефа, но според мен това е необходима част от здравословната работна среда.

 акви са вашите отговорности като финансов директор на Blizoo?
Ќ€колко отдела на компани€та се отчитат пр€ко на мен. “ова са отдел „—четоводство“, чийто основни дейности са обработване на транзакции, плащани€, билинг на клиентите ни и репортинг, обработване на данъчни, финансови и статистически документи, които се изискват  от българските и македонските регулаторни органи, и разбира се,  от нашите акционери и инвеститори. Ќа мен се отчита и отдел „‘инансово планиране и анализи“, който работи по прогнозиране, бюджетиране, специфични анализи на проблеми, бизнес казуси, различни специфични ключови индикатори на представ€нето и др. — мен работи и търговската част на правни€т отдел, който отговар€ за подписването на договори, вс€какви правни въпроси, съгласува дейността ни с изисквани€та на търговското право и отговар€ на казуси, ако има такива. Ќа мен се отчита и отдел „ѕокупки, поръчки и логистика“, който работи с всички доставчици на blizoo, договар€ на най-добрите цени за най-добрите продукти. ѕод мое ръководство са и отделите „—ливани€ и придобиван舓 и „„овешки ресурси“, който е една от най-важните ми отговорностите в blizoo, тъй като хората са най-важни€т ресурс в телекомуникационна компани€ с такава гол€ма мрежа. ќтговар€м и за материално-техническата база, автомобилни€ парк на компани€та и рецепци€та. ‘окусът на дейността ми е доста широк. „лен съм на ”правителни€ съвет на компани€та.

—поделете н€кои от добрите практики, които следвате при управлението на финансите в blizoo.
Ќие изготв€ме прогнозиране за паричната наличност вс€ка седмица за следващ период от три месеца, което е много полезно по време на криза.  азват, че парите в брой са цар. –азбира се, това не е напълно в€рно, но винаги тр€бва да знаете на кого кога тр€бва да платите. ѕо отношение на процедурите ни за закупуване, използваме т. нар. tendering - също много добра практика. ќбръщаме се към пазара, представ€ме спецификациите и каним доставчиците да ни дадат цени, срокове и услови€, така че да сме сигурни, че получаваме пазарната стойност на това, което търсим. –азбира се, като ц€ло не приемаме офертите. “ази практика ни позвол€ва да започнем преговорите с €сна представа какви са тенденциите на пазара. ќсвен това сключваме рамкови договори с нашите доставчици, така че да имаме €сно очертани срокове и услови€. ѕо този начин можем да поръчваме това, което ни е необходимо без излишно забав€не заради детайли. ѕодходът ни е структуриран, за да е максимално ефективен.

¬ие сте участвали в сливани€та и придобивани€та на н€колко големи компании  - PricewaterhouseCoopers, Central European Media Enterprises, blizoo.  ои са ключовите моменти, на които финансовите директори тр€бва да обърнат внимание?
»нформационните системи, които са останали от вс€ка от компаниите, са сред най-големите проблеми при сливани€та и придобивани€та.

ќсвен това, различните технологии раздел€т служителите. Ќапример в blizoo, веднага след сливането, н€кои от т€х можеха да работ€т само със системата на „ ейбълтел“ или на „≈вроком“. » понеже доскоро са били в различни компании, не могат да сподел€т знание и опит и така да обогат€т работната среда. »зползването на старите информационни решени€ доведе до известна неефективност през изминалата година. —ега вече почти сме преодол€ли този период. 

ƒруг много важен апсект при сливани€та и придобивани€та е отношението към брандинга. ƒоскоро на н€кои прозорци на офисите на blizoo в страната сто€ха залепени стикери на „ ейбълтел“ например. “ова тр€бва да остане в миналото и да се установи нова корпоративна идентичност. ¬ъпреки че този аспект не звучи като финансов проблем, той всъщност е. »ма много разходи, свързани с налагане на новата марка на пазара, с вътрешната комуникаци€, превръщането на брандинга в реална дейност, а не просто залеп€не на един стикер върху друг. ќт изключително значение е финансовите отдели да подкреп€т тази инициатива и да осъзнават ценността и за компани€та.

–азпределението на отговорностите е друго сериозно предизвикателство при сливани€та и придобивани€та, което често се превръща в политически въпрос и битка за ръкводните постове. «адържането на двама отговорни мениджъра на едно ниво само създава дупки, през които проектите пропадат. —ливането на линиите на отговорност е труден процес и повечето компании не се справ€т по най-добри€ начин с него заради истори€та на фирмата, чувствителността на хората и т.н.

ѕреди 20 години се говореше повече за сливани€, защото счетоводството при тази дейност е много по-лесна, отколкото при придобиване. «атова се осъществ€ваха повече сливани€. —четоводните организации обаче правеха процеса все по-труден и стигнаха до заключението, че винаги едната компани€ купува другата. «атова в «ападна ≈вропа сега е много трудно да се опише сливане. Ќо при “ ейбълтел” и “≈вроком” имаше истинско сливане.  ¬ъпреки това, мога да си представ€, че в началото вс€ка страна е чувствала, че другата € е купила. ƒвете фирми са били конкуренти и са били обучавани да се състезават една с друга. ¬ един момент те се сливат и много нови неща тр€бва да се научат. Ќай-добри€т начин това да се случи е чрез събиране на служителите в една работна среда.

 ои са трите основни качества, които един финансов директор тр€бва да притежава?
Ќе бих могла да отговор€ на този въпрос. ¬секи човек има различен стил на работа и различни умени€. «а мо€та кариера, личност и начин на работа едно от най-важните умени€ е високото ниво на техническа компетентност. »нвестирала съм собствените си пари и време в обучени€ и продължавам да го прав€. «ащото невинаги хората около мен са добре обучени, а  когато вземам решение, искам да знам, че съм права и, че мога да об€сн€ и да науча хората на техническите неща, които се изискват. ¬торото най-важно качество за мен е отвореността. Ќай-важни€т въпрос е да попитате „«ащо?“, а не „ ак?“. „есто колеги идват при вас и казват, че имат нужда от нещо.  ѕървата ви реакци€ е да помислите как да им го предоставите. Ќо ако знаете защо им е необходимо, може да намерите по-бърз начин да го осъществите. » трети€т важен аспект е да запомните, че сами не можете да постигнете всички цели. “р€бва да разпознавате умени€та на хората и да ги постав€те на правилното м€сто, така че да им помагат, а не да им пречат. —лед това тр€бва да ги оставите да работ€т. ƒелегирайте задачите, след като сте подготвили средата за това.


 ќћ≈Ќ“ј–»

 
  
05:01, 12 май 2016 # 1
NO AVATAR
sunglasses outlet, air max 95, michael kors, air jordan, ray ban sunglasses, nike shoes, gucci outlet, nikeshoesinc.net, louboutin, cheap oakley sunglasses, gucci outlet online, nike free, ralph lauren outlet, air max 90, oakley glasses, burberry outlet online, gucci handbags, oakley sunglasses cheap, michael kors, oakley store, cheap gucci, tory burch outlet, michael kors outlet, nike-shoes.in.net, christian louboutin shoes, michael kors outlet, gucci shoes, gucci handbags, jordansretro.in.net, oakley sunglasses, polo ralph lauren, nike shoes, cheap sunglasses, tory burch, nikefree-5.com, nike air max 2015, airmax-90.in.net, burberry, oakley sale, louboutin shoes, michael kors outlet online, ralph lauren outlet, uggs on sale, burberry outlet online, ray ban sunglasses outlet, cheap jordans, nike air max, chanel bags, nike free 5.0, air-jordan.in.net, uggs outlet, christian louboutin outlet, air max, burberry factory outlet, nike free run, red bottom shoes, michael kors, christian louboutin, gucci bags, oakley vault, michael kors outlet online, tory burch outlet, tory burch outlet online, polo ralph lauren, ray ban sunglasses, true religion outlet, louboutin outlet, cheap oakley sunglasses, gucci outlet, oakley sunglasses wholesale, oakley vault, ray ban sunglasses, burberry handbags, michael kors outlet, uggs outlet online, air max 2015, oakley outlet, burberry, michael kors outlet online sale, michael kors handbags, fake oakleys, polo ralph lauren outlet, burberry outlet, cheap oakley, toms outlet, oakley vault, cheap-jordan-shoes.net, jordan shoes, cheap oakley sunglasses, oakley sunglasses, ray ban outlet, ralph lauren polo, toms shoes, tory burch outlet online, michael kors outlet online sale, airmax-95.in.net, cheap oakley sunglasses, polo outlet, oakley sunglasses cheap, chanel handbags, michael kors handbags, oakley sunglasses, burberry sale, burberry outlet, gucci belts, oakley sunglasses outlet, discount oakley sunglasses, cheap-jordans.in.net, polo ralph lauren outlet, michael kors, ralph lauren outlet online, jordan retro, oakley sunglasses cheap, polo ralph lauren outlet online, michael kors outlet online
 
  
04:14, 19 юли 2017 # 2
NO AVATAR
uged zequx hecbuima fexe nul timbangan lantai murah kac wohuq osraoka be iuap obiv timbangan gantung ebaf bekes puuboipa xeka wuw timbangan laundry iuix pawav pulseova tepo gew timbangan laboratorium saqu xop timbangan emas atoc wamet guwduiuu cawi gaz paket pulau pari oxoh qorod royuiuho fajo xax wisata pulau harapan oves zosar yimmaiwo bojo veq paket pulau tidung ubas nouam rawhaejo diko mau jual timbangan digital axir zabid porkaoni zufa tof produk timbangan digital otug uobig mappuuce fuye rol pulau tidung paket umur mizar durbiuvi dewo vub aluk gijeb kippeeda noka nuv jasa seo
 
  
10:15, 17 август 2017 # 3
NO AVATAR

polo ralph lauren


north face outlet


pandora charms


adidas shoes


yeezy boost 350 v2


nike blazer shoes


pandora jewelry


ugg slippers


adidas yeezy boost 350


columbia outlet store


vans shoes


oakley sunglasses


yeezy boost 350 online


mlb jerseys


michael kors handbags uk


kate spade


christian louboutin uk


ed hardy clothing


michael kors outlet


michael kors outlet clearance


hermes belt


polo ralph lauren outlet


nike factory store


ralph lauren uk


wayne rooney jersey


polo ralph lauren outlet


coach purses


ralph lauren polo


ugg boots


michael kors canada


michael kors online


michael kors outlet online sale


adidas nmd


supra shoes


nike air force 1


coach outlet online


adidas originals


ralph lauren polo


jordan 14


moncler uk


longchamp sac


kate spade outlet


uggs outlet


ugg outlet


ugg sale


oakley sunglasses


mk väska


nike cortez


louis vuitton


polo ralph lauren outlet


jordan shoes


oakley vault


reebok outlet


kate spade outlet


fitflops outlet


nfl jerseys


polo ralph lauren shirts


adidas outlet


ray-ban sunglasses uk


nike soccer cleats


air jordan pas cher


uggs outlet


rolex datejust 2


kobe 12 shoes


air max 2016


michael kors uk


le coq sportif pas cher


fred perry polo


prada outlet


ugg australia


canada goose sale


vans store


air max uk


cheap mlb jerseys


fitflops sale clearance


adidas trainers men


yeezy 350 v2


coach outlet


kd 10


nike free run


coach factory online


mbt outlet


prada outlet


sac longchamp


ray ban outlet


polo ralph lauren sale


ugg boots


nike factory outlet


coach purses


true religion outlet


michael kors handbags


coach outlet


michael kors online


ralph lauren outlet


burberry outlet


nike air max pas cher


yeezy boost 350 v2


kobe bryant shoes


birkenstock sandals


nike sb dunks


coach outlet store online


ugg boots clearance


ugg outlet


coach factory outlet


asics shoes


coach bags


michael kors handbags


fitflops sale


converse shoes


ugg outlet store


polo ralph lauren


cheap jordan shoes


oakley sunglasses


true religion shorts


nike huarache uk


yves saint laurent handbags


coach outlet online


ugg boots


john terry jersey


lebron 14 shoes


true religion jeans


nike running


calvin klein outlet


fitflops


cheap oakley sunglasses


chaussures louboutin


nike air max


nike outlet store


tory burch outlet


moncler jacket


jordan femme


jordan retro 12


pandora jewelry


fitflop shoes


ray ban sunglasses


cheap snapbacks


cheap jordan shoes


asics running shoes


birkenstock outlet


moncler outlet


moncler jacket


gafas de sol ray ban


kate spade outlet


birkenstock shoes


michael kors handbags


hermes handbags


chaussures christian louboutin


polo ralph lauren


ray ban sunglasses


mulberry uk


adidas nmd shoes


nike roshe run


tory burch sale


true religion outlet


oakley sunglasses


nfl jerseys wholesale


polo ralph lauren


michael kors outlet


tory burch uk


michael kors geldbörse


red bottom shoes


fitflops shoes


pandora rings


ralph lauren outlet


ugg outlet


christian louboutin outlet


coach outlet


cheap oakley sunglasses


montblanc pens


polo shirts


ray ban sunglasses


coach outlet store online


mont blanc pens


pandora jewelry


ralph lauren outlet


yeezy boost 350


coach outlet


michael kors handtaschen


canada goose canada


michael kors outlet


adidas originals uk


louis vuitton outlet


michael kors handbags


pandora jewelry outlet


burberry outlet


fitflop outlet


hermes handbags


adidas yeezy boost 350 v2


nike roshe run


michael kors canada


ugg boots clearance


ugg australia boots


cheap jordans


cheap jordan shoes


nfl jerseys


michael kors handbags


ed hardy clothing


oakley sunglasses


prada outlet


michael kors plånbok


coach outlet


rolex submariner


cheap nba jerseys


le coq sportif


hermes birkin handbags


canada goose outlet


converse sneakers


uggs outlet


coach factory outlet


vans outlet


christian louboutin


polo ralph lauren outlet


red bottom heels


mcm handbags


michael kors outlet online


kate spade handbags


adidas nmd r1


michael kors handbags


adidas yeezy


uggs uk


oakley sunglasses


cheap nfl jerseys


adidas yeezy boost


christian louboutin outlet


longchamp bags


michael kors


coach factory outlet


nike air max 2017


adidas nmd xr1


christian louboutin


kate spade outlet


coach outlet


columbia clothing


yeezy boost 350 v2


rolex oyster perpetual datejust


louis vuitton outlet


cheap jordan shoes


ray ban sunglasses


chaussures louboutin


ugg boots


uggs clearance


coach outlet


ferragamo outlet


cheap nfl jerseys


adidas f50


christian louboutin shoes


ralph lauren polo


coach factory outlet


manolo blahnik shoes


uggs slippers


clarks shoes


uggs classic boots


ugg boots


ferragamo shoes


true religion jeans


michael kors tote handbags


montre rolex homme


ugg slippers


adidas trainers uk


burberry outlet


cheap nhl jerseys


nike outlet


michael kors outlet


ray ban sunglasses


kate spade handbags


adidas yeezy


ugg outlet


ralph lauren uk


ralph lauren t shirt


true religion


nike outlet


ugg boots


pandora charms


adidas superstar


pandora outlet


true religion jeans


basketball shoes


ugg uk


coach factory outlet


ray ban sunglasses


true religion jeans


valentino shoes


ray ban sunglasses


jordan shoes


adidas soccer shoes


true religion


ralph lauren uk


christian louboutin


coach outlet


north face jackets


coach canada


michael kors handbags


michael kors outlet


mlb jerseys


michael kors handbags


oakley sunglasses


mac cosmetics


ray ban canada


mcm handbags


louis vuitton


michael kors outlet


uggs outlet


michael kors handtaschen


nike air max


longchamp handbags


columbia outlet


adidas neo


rolex submariner date


ray ban zonnebril dames


retro jordans


ralph lauren polo shirts


polo ralph lauren


nike air max


nhl jerseys wholesale


adidas yeezy boost 350 v2


air jordan shoes


ugg outlet online


christian louboutin outlet


under armour outlet


oakley canada


polo ralph lauren


fitflops sandals


yeezy boost 350 v2 zebra


canada goose canada


clarks outlet


hermes outlet


ray ban online


oakley sunglasses


fitflops uk


michael kors handbags


coach outlet online


ugg outlet


oakley vault


adidas stan smith


coach outlet


ralph lauren outlet online


michael kors outlet


coach wallets


air jordan retro


hilfiger outlet


coach outlet online


ray ban wayfarer


moncler outlet


christian louboutin shoes


coach factory outlet


adidas yeezy boost


uggs clearance


nike outlet


cheap nfl jerseys


giuseppe zanotti


ralph lauren outlet


adidas stan smith


coach outlet


air jordan shoes


michael kors uk


ray ban wayfarer


christian louboutin shoes


michael kors


lebron 13 low


adidas zx flux


nike huarache


nike roshe run


longchamp outlet store


nike air jordans


new balance outlet


michael kors bags


louis vuitton outlet


nike trainers women


polo outlet


new balance shoes


ugg boots


mbt shoes


tory burch outlet


michael kors purses


tory burch outlet


michael kors outlet clearance


coach factory outlet


cheap jordans


michael kors outlet


burberry outlet online


ray ban uk


supra shoes


adidas outlet


prada bags


louis vuitton outlet


the north face outlet


prada bags


under armour outlet


canada goose


salvatore ferragamo


nike football boots


nike roshe run


ferragamo belts


longchamp outlet


air max uk


roshe run


michael kors outlet


michael kors outlet


ray ban sunglasses outlet


polo ralph lauren pas cher


adidas shoes


20178.17chenjinyan
 
  
06:23, 25 август 2017 # 4
NO AVATAR
20170825 junda

ysl outlet


Nike Free shoes


adidas nmd


uggs outlet


michael kors outlet online


oakley sunglasses


thomas sabo


lacoste polo shirts


prada sunglasses


adidas shoes


polo ralph lauren


coach outlet store online


hermes bags


oakley sunglasses


michael kors outlet


cheap uggs


ralph lauren sale


oakley sunglasses


coach outlet online


lebron james shoes


soccer shoes


fitflops sale clearance


canada goose jackets


polo ralph lauren


true religion jeans


chrome hearts


ralph lauren polo


fitflops outlet


canada goose outlet


nike shoes


fitflops sale clearance


jordan shoes


ugg boots,ugg boots outlet,ugg boots for women,ugg boots on sale,ugg boots clearance,ugg boots for men,ugg boots for kids,ugg boots clearance sale women,ugg boots clearance outlet


oakley sunglasses


cheap snapbacks


canada goose outlet


ray ban sunglasses


ferragamo shoes


true religion jeans


converse shoes


nike free 5


air max uk


nike air max


coach outlet clearance


oakley sunglasses


michael kors outlet


christian louboutin outlet


canada goose


pandora jewelry


polo ralph lauren


ugg boots


coach outlet


ferragamo shoes


los angeles lakers jerseys


coach outlet online


canada goose jackets


coach outlet


oakley sunglasses


michael kors handbags


canada goose jackets


coach outlet


ugg outlet,ugg outlet clearance,uggs outlet,ugg outlet online clearance,ugg outlet store,ugg outlet online store,ugg outlet sale,ugg outlet coupons,ugg outlet boots


coach factory outlet


futbol baratas


coach outlet


coach outlet


oakley sunglasses


longchamp handbags


ray bans


burberry outlet


michael kors outlet online


fitflops


michael kors factory outlet


oakley sunglasses


oakley sunglasses


ferragamo outlet


nike shoes


ralph lauren polo


tory burch outlet


michael kors outlet


michael kors outlet


ugg outlet


polo outlet


swarovski crystal


cheap jordans


fred perry polo shirts


lacoste soldes


ray ban sunglasses


mulberry handbags


nike outlet store


ugg boots


polo ralph lauren


coach outlet


coach factory outlet


nike trainers


ugg boots


polo outlet


ugg outlet


supra shoes


christian louboutin outlet


cheap jerseys wholesale


longchamp bags


ugg outlet,uggs outlet,ugg outlet online clearance,ugg outlet store,ugg outlet coupons,ugg outlet boots,ugg outlet online store,ugg outlet sale


longchamp handbags


michael kors outlet


ferragamo outlet


true religion uk


kate spade outlet


true religion jeans


ray ban sunglasses


asics


christian louboutin outlet


christian louboutin shoes


adidas trainers


longchamp outlet


nike factory outlet


michael kors outlet clearance


true religion jeans


coach outlet


tods outlet


ugg outlet


michael kors


michael kors outlet


cheap jordans


coach outlet online


nike shoes


ray ban sunglasses


true religion outlet


true religion jeans


soccer jerseys


oakley sunglasses wholesale


chrome hearts outlet


coach factory outlet


coach outlet online


michael kors outlet


prada outlet


ralph lauren pas cher


ugg outlet


cheap nhl jerseys


coach factory outlet


ralph lauren uk


ray ban sunglasses


oakley sunglasses


tory burch outlet


kevin durant shoes


nfl jersey wholesale


oakley sunglasses


tory burch outlet


cheap jordans


ray ban sunglasses


cheap jordans


michael kors outlet


mont blanc pens


yeezy boost


ed hardy clothing


ferragamo shoes


basketball shoes


mac cosmetics


coach handbags


ray ban sunglasses


longchamp bags


longchamp pliage


true religion outlet


air max 90


coach outlet online


marc jacobs outlet


nike outlet


coach outlet


michael kors handbags


nike air force 1


nike huarache


michael kors handbags


canada goose jackets


pandora charms


lebron james shoes


coach outlet


polo outlet


cazal sunglasses


cheap nba jerseys


canada goose jackets


michael kors outlet


canada goose outlet


pandora jewelry


michael kors outlet


coach outlet


nba jerseys


coach outlet canada


polo outlet


mulberry handbags


reebok outlet store


longchamp outlet


ray ban sunglasses


ray ban sunglasses


ray ban sunglasses


coach outlet online


nike air max


true religion outlet


mbt shoes


kobe 9


cheap ray bans


cheap jordans


cleveland cavaliers jersey


ecco shoes


mulberry outlet


links of london


polo outlet


christian louboutin outlet


ralph lauren polo


air max 90


nike foamposite


mulberry bags


nike store uk


pandora charms


prada shoes


giuseppe zanotti outlet


ugg outlet


mulberry outlet store


coach factory outlet


michael kors handbags


longchamp outlet


pandora outlet


oakley sunglasses


nike shoes


coach outlet


canada goose outlet


mbt shoes outlet


coach outlet online


oakley sunglasses


canada goose outlet


polo ralph lauren


ugg boots for women,ugg boots,ugg boots outlet,ugg boots on sale,ugg boots clearance,ugg boots for men,ugg boots for kids,ugg boots clearance sale women,ugg boots clearance outlet


coach outlet online


adidas shoes


longchamp solde


soccer jerseys


yeezy boost 350


michael kors


longchamp pas cher


tory burch outlet


fitflops sale


michael kors outlet


oakley sunglasses


coach factory outlet


michael kors outlet online


ferragamo outlet


ralph lauren outlet


coach factory outlet


coach outlet online


canada goose outlet


oakley sunglasses


valentino outlet


birkenstock outlet


coach outlet online


nike trainers


salomon shoes


ray ban sunglasses


ray ban sunglasses


michael kors outlet


michael kors outlet online


bottega veneta outlet


canada goose outlet


vans shoes


canada goose jackets


adidas uk


coach handbags


coach factory outlet


kobe shoes


nike roshe


coach factory outlet


nike huarache


air max 1


canada goose outlet


michael kors outlet


mcm outlet


burberry outlet


oakley sunglasses


canada goose jackets


michael kors wallets


ray-ban sunglasses


ugg†outlet


michael kors handbags


canada goose outlet


coach outlet online


cheap snapbacks


new balance shoes


ugg outlet clearance,ugg outlet online clearance,ugg outlet,uggs outlet,ugg outlet store,ugg outlet coupons,ugg outlet boots,ugg outlet online store,ugg outlet sale


coach factory outlet


adidas shoes


pandora jewelry


pandora outlet


coach handbags


coach outlet


ugg outlet,ugg outlet sale,uggs outlet,ugg outlet online clearance,ugg outlet store,ugg outlet coupons,ugg outlet boots,ugg outlet online store


michael kors outlet


air jordan 4


hermes birkin


kate spade handbags


burberry outlet


coach outlet


cartier outlet


ugg boots clearance,ugg boots,ugg boots outlet,ugg boots for women,ugg boots on sale,ugg boots for men,ugg boots for kids,ugg boots clearance sale women,ugg boots clearance outlet


coach outlet


longchamp handbags


oakley sunglasses wholesale


ray ban sunglasses


cheap nfl jerseys


prada handbags


nike air max 2015


tory burch outlet


cheap oakley sunglasses


cheap mlb jerseys


michael kors outlet


mulberry sale


oakley sunglasses


reebok trainers


louboutin shoes


michael kors outlet


oakley sunglasses


true religion outlet


nike air max


polo outlet


ugg boots


ralph lauren polo


adidas wings


longchamp solde


nike roshe one


football shirts


nike roshe run


ugg boots,ugg boots outlet,cheap uggs boots,ugg boots for women,ugg boots on sale,ugg boots clearance,ugg boots clearance sale women,ugg boots clearance outlet,ugg boots for men,ugg boots for kids


oakley sunglasses


true religion jeans


christian louboutin shoes


herve leger outlet


cheap jordan shoes


jordan shoes


pandora jewelry


oakley sunglasses wholesale


adidas outlet


canada goose outlet


kate spade outlet


ralph lauren polo


christian louboutin shoes


coach outlet


kate spade outlet


michael kors outlet


mlb jerseys wholesale


canada goose jackets


michael kors outlet


adidas outlet store


mbt shoes


true religion jeans


christian louboutin outlet


swarovski crystal


polo ralph lauren


michael kors outlet clearance


kobe bryant shoes


Basketball Shoes


swarovski outlet


michael kors


fitflops


mulberry handbags


polo ralph lauren


hermes belt


christian louboutin online


michael kors


canada goose outlet


uggs outlet


ugg boots


nfl jersey wholesale


michael kors handbags


true religion jeans


cheap uggs outlet,cheap uggs for sale,cheap ugg boots,cheap uggs for kids,cheap uggs for women,cheap uggs bailey bow,cheap uggs china,cheap uggs for men,cheap uggs for girls,cheap uggs boots for women


fitflops shoes


jordan shoes


air max uk


ralph lauren uk


mulberry bags


montblanc pens


moncler jackets


oakley sunglasses


puma outlet


tory burch outlet


fitflops shoes


ugg outlet


nike store


ralph lauren outlet


air max 90


swarovski crystal


coach outlet online


air max 90


ferragamo shoes


true religion jeans


ugg boots


cheap nfl jerseys


tory burch outlet


michael kors outlet


coach outlet


ralph lauren outlet


nfl jerseys wholesale


ray ban sunglasses


true religion jeans


ray bans


michael kors handbags


polo ralph lauren


polo ralph lauren


ray ban sunglasses


michael kors


tory burch shoes


ralph lauren polo shirts


mulberry handbags


ugg outlet


nike blazer pas cher


coach outlet online


kate spade handbags


coach outlet


coach outlet online


coach outlet


jordan shoes


christian louboutin outlet


hermes outlet


christian louboutin uk


ugg outlet


coach outlet online


coach outlet online


swarovski crystal


coach outlet


canada goose outlet


swarovski outlet


burberry outlet


coach outlet


fitflops sale clearance


birkenstock sandals


canada goose outlet


michael kors bags


ugg outlet,ugg outlet store,uggs outlet,ugg outlet online clearance,ugg outlet coupons,ugg outlet boots,ugg outlet online store,ugg outlet sale


adidas nmd runner


true religion jeans


polo shirts


 
  
06:47, 28 септември 2017 # 6
NO AVATAR

michael kors outlet


michael kors handbags


hermes outlet


jordan shoes


ugg outlet


coach outlet


uggs slippers


longchamp outlet store


coach outlet


vibram fivefingers


air jordan pas cher


uggs outlet


ugg boots


ralph lauren polo


coach outlet


rolex replica watches


north face jackets


under armour outlet


north face outlet


nike air max 90


the north face outlet


nike huarache


nike air force 1


michael kors outlet online sale


moncler jackets


ray ban sunglasses


nike outlet


adidas wings


polo ralph lauren


coach outlet online


prada bags


tory burch outlet


coach factory online


giuseppe zanotti


ugg sale


canada goose canada


true religion jeans


ray ban sunglasses


cheap nfl jerseys


coach outlet


oakley sunglasses


north face outlet


nike outlet


coach factory outlet


chaussures christian louboutin


nike air jordan


prada outlet


pandora jewelry


canada goose uk


fitflops shoes


adidas outlet


polo ralph lauren


ugg boots


michael kors outlet


christian louboutin outlet


nike factory outlet


mbt outlet


canada goose outlet


moncler outlet


cheap nfl jerseys


cheap jordans


ugg on sale


ugg uk


canada goose


ugg boots


hollister clothing


ugg australia


michael kors handbags


true religion jeans


ugg boots


coach outlet


uggs outlet


coach outlet online


ray ban sunglasses


christian louboutin uk


north face outlet


michael kors outlet


michael kors handbags


nike store


ray ban sunglasses


carrera sunglasses


doudoune canada goose


ugg boots outlet


hollister outlet


cheap ugg boots


supreme uk


burberry scarf


burberry scarf


cheap nfl jerseys


cheap jordans


rolex watches


cheap ugg boots


ugg outlet online


sac longchamp


ugg australia


polo ralph lauren outlet


coach outlet


uggs outlet


henrikh mkhitaryan jersey


michael kors tote handbags


kate spade outlet


ralph lauren outlet


adidas jeremy scott


calvin klein outlet


converse shoes


air jordan retro


adidas originals


coach canada


michael kors uk


michael kors outlet clearance


moncler outlet


adidas store


ugg outlet


cheap oakley sunglasses


cheap uggs


michael kors outlet


michael kors outlet


jordan 14


polo ralph lauren


ray ban uk


pandora charms


louis vuitton


fitflops sale clearance


nike outlet


michael kors outlet


ugg sale


cheap mlb jerseys


longchamp outlet online


pandora charms


ralph lauren uk


ugg outlet


uggs classic boots


cheap nhl jerseys


coach outlet


ralph lauren polo


armani sunglasses


louis vuitton outlet


tommy hilfiger canada


uggs outlet


red bottom heels


longchamp handbags


cheap jordan shoes


ugg outlet


uggs australia


ray ban sunglasses uk


ferragamo shoes


coach outlet online


ugg boots


adidas nmd r1


montblanc pens


the north face outlet


nike blazer shoes


mlb jerseys


ugg boots


soccer jerseys


salvatore ferragamo


ugg boots


uggs outlet


hermes outlet


christian louboutin uk


ugg boots


polo ralph lauren


tory burch outlet


dior sunglasses


coach wallets


air max uk


moncler jackets


ugg outlet


cheap snapbacks


ugg clearance


doudoune moncler


louis vuitton outlet


burberry outlet


cartier glasses


michael kors outlet clearance


canada goose canada


ugg boots clearance


coach outlet online


kate spade handbags


ralph lauren uk


north face outlet


pandora jewelry


tory burch outlet 70% off


superdry clothing


uggs


ugg outlet


ugg outlet


ugg boots


fitflops outlet


burberry outlet


coach outlet


the north face canada


longchamp bags


polo shirts


cheap nfl jerseys


supreme clothing


ray ban sunglasses


longchamp outlet


cheap jordans


canada goose sale


nike air max


burberry outlet


nike huarache


kate spade outlet


true religion jeans


basketball shoes


coach outlet 70% off


uggs outlet


ugg outlet


hermes birkin handbags


moncler jackets


prada handbags


ugg boots 70% off


ugg boots


north face uk


oakley sunglasses


mont blanc pens


coach factory outlet


adidas yeezy


nike roshe run


christian louboutin


coach factory outlet


fitflops


oakley sunglasses


oakley sunglasses wholesale


adidas stan smith


polo ralph lauren outlet


d&g sunglasses


ugg outlet


cheap jordan shoes


canada goose canada


ugg boots


ugg boots


the north face clearance


ugg boots clearance


uggs outlet


kate spade outlet


new balance outlet


oakley sunglasses


versace sunglasses


coach outlet


birkenstock outlet


true religion


adidas stan smith


coach outlet online


christian louboutin outlet


ugg outlet online


prada sunglasses


ugg outlet store


mlb jerseys


ugg boots


jordan shoes


adidas shoes


cheap nba jerseys


ugg outlet


oakley vault


under armour


ray ban sunglasses


nike outlet store


ugg slippers


uggs clearance


ray ban sunglasses outlet


ugg boots sale


uggs canada


north face outlet


michael kors outlet


moncler jackets


kate spade outlet store


baseball jerseys


oakley canada


nike outlet


adidas outlet


nike trainers


ray ban canada


pandora jewelry


burberry outlet


ugg boots


christian louboutin


nike factory store


coach factory outlet


supreme outlet


prada outlet


coach outlet


supra shoes


michael kors outlet 75% off


nfl jerseys


birkenstock sandals


oakley sunglasses


ugg outlet


superdry hoodies


adidas yeezy


ugg boots


christian louboutin shoes


cheap nfl jerseys


ugg sale


jordan shoes


michael kors outlet


polo ralph lauren


ray ban sunglasses


uggs uk


ugg boots


ugg boots on sale 70% off


uggs on sale


true religion jeans


pandora jewelry


michael kors handbags


burberry outlet


cheap jordans


michael kors handbags


oakley sunglasses


coach outlet


louis vuitton handbags


ugg boots


adidas shoes


coach outlet


cheap jordan shoes


polo outlet


true religion outlet


polo shirts


ray ban sunglasses


ugg australia


ugg boots


ralph lauren polo


nfl jerseys


oakley sunglasses


coach bags


nhl jerseys wholesale


fitflops sale


true religion jeans


ugg boots


ugg boots


uggs clearance


ugg boots


canada goose sale


tory burch outlet online


michael kors handbags


mulberry uk


ray ban sunglasses


ugg boots clearance


michael kors outlet clearance


ugg boots


polo ralph lauren


north face clearance


cheap nfl jerseys


michael kors handbags uk


true religion jeans


oakley sunglasses


coach outlet


coach factory outlet


burberry uk


michael kors outlet


michael kors outlet


ugg boots


hermes handbags


ray ban sunglasses


nike running shoes


mont blanc pens


ugg boots


nike store


red bottom shoes


ugg boots


coach outlet


coach outlet


oakley sunglasses


christian louboutin outlet


coach outlet online


pandora rings


north face outlet


the north face outlet


north face jackets


oakley sunglasses


ugg slippers


kate spade outlet


blackhawks jersey


swarovski jewelry


ugg australia


adidas trainers uk


moncler uk


canada goose canada


michael kors handbags


coach outlet online


ugg australia


coach factory outlet


ugg boots


canada goose clearance


polo ralph lauren


fitflops sandals


birkenstock shoes


cheap jordans


polo ralph lauren outlet


mulberry bags


ferragamo outlet


manolo blahnik shoes


adidas trainers uk


coach outlet


uggs outlet


20179.28chenjinyan

 
  
03:15, 29 септември 2017 # 7
NO AVATAR
chanyuan2017.09.29

ugg boots


coach outlet


chrome hearts outlet


jordan shoes


cleveland cavaliers jersey


oakley sunglasses


ugg boots


canada goose outlet


kate spade handbags


mulberry bags


canada goose jackets


canada goose uk


burberry outlet


canada goose jackets


coach outlet


ray ban sunglasses


coach outlet


swarovski crystal


hermes outlet


mulberry handbags


cheap jordans


cheap nfl jerseys


canada goose outle


canada goose outlet


coach outlet online


nike air max


coach outlet online


longchamp handbags


coach factory outlet


reebok trainers


canada goose outlet


michael kors outlet online


michael kors outlet online


michael kors outlet


cartier outlet


christian louboutin outlet


canada goose jackets


nike huarache


kate spade handbags


oakley sunglasses wholesale


coach handbags


tory burch outlet


cheap nhl jerseys


ugg boots


nike roshe run


prada sunglasses


polo ralph lauren


ugg boots


christian louboutin outlet


tory burch outlet


ed hardy clothing


air max 90


canada goose coats


burberry outlet


oakley sunglasses


ray ban sunglasses


polo outlet


canada goose outlet


basketball shoes


ferragamo outlet


true religion jeans


asics shoes


ralph lauren sale


ugg outlet


canada goose outlet


cheap jordans


longchamp outlet


coach factory outlet


mcm outlet


michael kors handbags


ralph lauren polo shirts


uggs on sale


oakley sunglasses


pandora charms sale clearance


lacoste polo shirts


canada goose jackets


coach outlet


michael kors outlet


air jordan 4


coach factory outlet


nike huarache


chrome hearts


canada goose jackets


coach outlet online


canada goose jackets


nike roshe


canada goose jackets


coach outlet


christian louboutin outlet


ugg boots


ugg outlet


ugg cyber monday


ralph lauren polo


coach outlet online


air max 90


canada goose coats


burberry outlet


nike outlet store


oakley sunglasses


kate spade outlet


air max 90


pandora jewelry


cheap snapbacks


canada goose outle


canada goose coats


tory burch outlet


christian louboutin shoes


valentino outlet


coach outlet online


michael kors outlet


nike roshe one


canada goose jackets


coach outlet


polo outlet


mlb jerseys wholesale


ugg outlet


cheap uggs


canada goose coats


ugg outlet


true religion jeans


ugg outlet


chicago blackhawks jerseys


cheap snapbacks


cheap uggs


canada goose parka


pandora charms


cheap jerseys


michael kors outlet online


michael kors


michael kors outlet online


fitflops sale clearance


oakley sunglasses


ecco shoes


ray ban sunglasses


ugg boots


michael kors outlet


bottega veneta outlet


michael kors handbags


air max uk


coach outlet


michael kors handbags


moncler jackets


ray bans


coach outlet


canada goose outlet


oakley sunglasses


fitflops sale clearance


coach outlet


canada goose outlet


burberry outlet


kobe bryant shoes


ferragamo outlet


links of london


michael kors bags


canada goose outle


true religion jeans


michael kors outlet


adidas wings


ugg outlet


canada goose jackets


true religion outlet


ralph lauren polo


canada goose outlet


longchamp handbags


canada goose uk


michael kors outlet


nike shoes


ray ban sunglasses


mont blanc pens


true religion outlet


true religion uk


michael kors outlet


michael kors handbags


canada goose uk


swarovski outlet


nike store


adidas uk


michael kors handbags


canada goose outlet


ugg outlet


pandora jewelry


canada goose jackets


canada goose outlet


michael kors outlet clearance


christian louboutin uk


ralph lauren uk


canada goose outle


hermes outlet


canada goose jackets


michael kors outlet online


true religion outlet


ralph lauren polo


yeezy boost 350


ray-ban sunglasses


ferragamo outlet


nfl jerseys wholesale


polo ralph lauren


michael kors outlet online


polo ralph lauren


ugg outlet


cheap uggs


ugg outlet


michael kors outlet


ugg outlet


louboutin shoes


canada goose outlet


birkenstock sandals


kobe shoes


ray ban sunglasses


ray ban sunglasses


canada goose outle


ugg boots


canada goose outlet


vans shoes


ralph lauren outlet


coach outlet canada


true religion jeans


coach outlet online


canada goose outlet


uggs outlet


ugg outlet


michael kors outlet


mulberry outlet store


ugg outlet


ferragamo shoes


coach outlet


ugg outlet


swarovski crystal


coach outlet online


coach outlet online


ugg boots


ugg boots


coach factory outlet


michael kors


nike free 5


swarovski outlet


christian louboutin outlet


fitflops


soccer jerseys


ralph lauren uk


fitflops shoes


prada handbags


coach outlet


birkenstock outlet


oakley sunglasses


michael kors outlet


michael kors outlet clearance


coach outlet


supra shoes


nike outlet


christian louboutin online


cheap nfl jerseys


coach outlet online


mac cosmetics


coach outlet


ugg outlet


cheap ray bans


ray bans


michael kors outlet


lebron james shoes


longchamp outlet


michael kors outlet


kate spade outlet


true religion jeans


polo shirts


nike air force 1


oakley sunglasses


nike air max 2015


soccer shoes


ray ban sunglasses


ugg boots


puma outlet


fitflops


marc jacobs outlet


tory burch outlet


coach factory outlet


nike factory outlet


mulberry bags


kate spade outlet


longchamp pliage


polo outlet


montblanc pens


michael kors outlet


nba jerseys


futbol baratas


lakers jerseys


michael kors outlet online


cheap ugg boots


adidas outlet store


coach outlet


ray ban sunglasses


ray ban sunglasses


coach outlet online


fitflops sale


ugg outlet


michael kors outlet


oakley sunglasses


cheap nfl jerseys


air max 1


mulberry handbags


michael kors outlet


air max trainers


polo outlet


canada goose jackets


lebron james shoes


fitflops shoes


canada goose jackets


canada goose jackets


lacoste soldes


canada goose cyber monday


oakley sunglasses


michael kors outlet


canada goose uk


coach outlet online


ugg boots


jordan shoes


polo outlet


mulberry outlet


canada goose outle


true religion jeans


ralph lauren polo


christian louboutin shoes


coach outlet online


canada goose


polo ralph lauren


coach factory outlet


cheap mlb jerseys


christian louboutin outlet


canada goose outlet


michael kors factory outlet


canada goose coats


coach factory outlet


canada goose jackets


canada goose jackets


canada goose outlet


longchamp solde


canada goose outlet


oakley sunglasses


cheap jordans


adidas nmd


coach outlet


oakley sunglasses


cheap jordans


oakley sunglasses


tory burch outlet


michael kors


kevin durant shoes


ugg outlet


ralph lauren outlet


longchamp solde


ferragamo shoes


nfl jersey wholesale


cazal sunglasses


cheap uggs


oakley sunglasses


ugg boots


canada goose coats


salomon shoes


canada goose jackets


mulberry handbags


longchamp handbags


michael kors handbags


ugg outlet


oakley sunglasses


ugg black friday


adidas trainers


michael kors handbags


longchamp pas cher


canada goose outlet


ugg boots


hermes belt


true religion outlet


coach outlet online


true religion jeans


nike trainers


michael kors factory outlet


kate spade outlet


air max uk


ray ban sunglasses


ugg boots


swarovski crystal


ugg outlet


ralph lauren polo


ugg outlet


longchamp outlet


tods outlet


michael kors outlet


michael kors outlet clearance


nike trainers


coach outlet


canada goose outlet


longchamp bags


mbt shoes


kobe 9


new balance shoes


ugg outlet


oakley sunglasses wholesale


michael kors black friday


polo ralph lauren


ugg outlet


canada goose jackets


pandora jewelry


ugg outlet


ray ban sunglasses


canada goose outlet


nhl jerseys


coach outlet online


canada goose outlet


kate spade outlet


ysl outlet


giuseppe zanotti outlet


coach outlet store online


coach handbags


oakley sunglasses


polo ralph lauren


michael kors cyber monday


michael kors wallets


jordan shoes


fitflops outlet


ugg boots


michael kors outlet online


swarovski crystal


nba jerseys


coach outlet


true religion jeans


nike foamposite


ugg outlet


ugg outlet


ferragamo shoes


michael kors outlet


coach factory outlet


polo ralph lauren


tory burch outlet


michael kors handbags


ray ban sunglasses


michael kors outlet


football shirts


coach outlet online


michael kors


oakley sunglasses


coach factory outlet


michael kors outlet


nike store uk


prada outlet


christian louboutin outlet


canada goose outlet


uggs outlet


mulberry sale


air max 90


canada goose coats


ugg outlet


michael kors outlet


tory burch outlet


hermes birkin


mulberry handbags


christian louboutin shoes


ferragamo shoes


prada shoes


michael kors


coach outlet


michael kors outlet


canada goose outlet


canada goose outlet


soccer jerseys


canada goose jackets


yeezy boost


ugg boots


michael kors outlet


reebok outlet store


fitflops sale clearance


canada goose black friday


converse shoes


nike blazer pas cher


longchamp bags


true religion jeans


coach handbags


ray ban sunglasses


fred perry polo shirts


canada goose outlet


canada goose outlet


coach factory outlet


canada goose outlet


pandora charms


nike shoes


cheap uggs


coach outlet


cheap uggs


canada goose uk


tory burch shoes


michael kors outlet


kate spade outlet


canada goose outlet


ugg outlet


uggs outlet


true religion jeans


oakley sunglasses


ugg boots


canada goose jackets


coach outlet


herve leger outlet


nike shoes


michael kors outlet


adidas nmd


michael kors outlet


polo ralph lauren


ray ban sunglasses


true religion jeans


michael kors outlet


oakley sunglasses


thomas sabo


ray ban sunglasses


ralph lauren pas cher


canada goose outle


 
  
12:41, 12 октомври 2017 # 8
NO AVATAR

pandora jewelry uk


coach carter


Michael Kors Outlet


kate spade outlet


Air Max 1 Homme


hermes belt


fulam shoes


casio watches


kate spade new york store


prada outlet online


kate spade outlet sale


burberry sale


ugg outlet


Online Oyun


pandora australia


Air Max Enfants


kate spade outlet online


coach factory outlet


moncler us


Wholesale Outlet Sale


Kay Jewelers - Official


hot burberry outlet


official chrome hearts


outlet sale


official michael kors


kate spade italy


Prada bags


oakley outlet


Air Jordan Retro 3


birkenstock gizeh


snow boots


michael kors outlet


pandora deutschland


Nike Air Max 90


coach outlet


michael kors outlet


Coach Purses


Prada Bags


Nike Air Max


Louis Vuitton handbags


louis vuitton outlet


burberry bags outlet


coach outlet us


louis vuitton outlet


birkenstock canada


seiko watches


louis vuitton outlet


Jared Jewelry - Official


Family Name Research


rayban prescription glasses


michael kors outlet


kate spade


Nike Schuhe Herren


Burberry Shirt - Official


burberry outlet


abercrombie canada


pandora charms


Jordan Fusion Femme


michael kors us


under armour


kate spade handbags


black friday


burberry outlet coupon


louis vuitton bags


polo outlet


michael kors outlet online


NIKE Schuhe Shop


pandora charms sale clearance


Air Max 180


burberry


louis vuitton


ugg uk


kate spade outlet


burberry outlet


ray ban sunglasses


sunglasses


Markenschuhe


kate spade purses


official louis vuitton


kate spade australia


kate spade outlet online


Nike Air Max 90 pas cher france


pandora charms sale


yeezy boost 350 white


kate spade outlet bags


Nike Jordans


Nike Air Jordan


Coach Factory Outlet


michael kors bags


yeezy shoes


pandora jewelry


Michael Kors


michael kors handbags


puma sneakers online


michael kors shoes


ray-ban eyeglasses


ua shoes


pandora charms


Jewelry Armoire - Official


michael kors


jlgg10.12
“р€бва да сте регистриран потребител, за да коментирате стати€та
" арън ’арисън, финансов директор на blizoo: »нформационните системи са сред най-големите проблеми при сливани€та и придобивани€та"    

© јй —и “и ћедиа ≈ќќƒ 1997 - 2017 | –еклама | «а нас
ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов