Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

CFO Статии

Рубрика на

В тази рубрика EY Bulgaria споделя с вас материали в областта на на одита, данъчните и финансовите консултации и сделки. Тук ще можете да намерите статии и проучвания по горещи теми, свързани с бизнеса и икономиката на локално и глобално ниво, включително: ежемесечни данъчни бюлетини, статии, анализи и проучвания.

От бюлетина на EY

Възможност за финансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г. „Разработване на продуктови и производствени иновации“

13 юли 2017, 855 прочитания

 

иновации

 
Процедурата има за цел да увеличи дела на предприятията, които разработват и разпространяват продуктови и производствени иновации, както и да повиши иновационния капацитет на предприятията.
 
Допустими са проектите, включващи следните дейности: 
 
  • Извършване на изследвания, изпитвания, измервания, необходими за разработването на продуктова стока (услуга) или производствена иновация;
  • Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на продуктова стока (услуга) или производствена иновация;
  • Придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване на софтуер и лицензи за срока на изпълнение на проекта);
  • Защита на индустриална собственост на национално и международно равнище; 
  • Публичност и визуализация. 
 
Допустими са проекти, включващи дейности за разработване на иновации в тематичните направления на Иновационната стратегия за интелигентна специализация:
 
  • ИКТ и информатика;
  • Мехатроника и чисти технологии;
  • Индустрия за здравословен живот и биотехнологии;
  • Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии. 
  • Допустими кандидати по процедурата са микро, малки, средни и големи предприятия, които имат приключени минимум 3 финансови години.
 
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: до 1 000 000 лв.
Финансиране: до 70 % от допустимите разходи
Краен срок: 26 септември 2017 г., 17:30 ч.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997 - 2019 | Реклама | За нас | Oбщи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов