Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

CFO Статии

6 стратегии за спечелване на конкурентно предимство

В идеалния случай настъпателните действия бързо създават конкурентно предимство

14 юни 2017, 395 прочитания

остави коментар

Ново конкурентно предимство почти винаги се постига с помощта на успешни настъпателни стратегически действия. Отбранителните стратегии могат да защитят и запазят съществуващо предимство, но не могат да създадат такова. 

Колко време е необходимо, за да се изгради успешна настъпателна стратегия за създаване на конкурентно предимство, зависи от особеностите на конкуренцията и индустрията. Периодът може да бъде кратък, например в сферата на услугите, където потребността от оборудване при осъществяване на настъпление е минимална. В отрасли със сложни технологични процеси за създаването на ново конкурентно предимство е необходим по дълъг период, за да може предприятието да усвои нови технологии, да въведе нови мощности и продуктите му да спечелят признание от потребителите.   


лидерство, мениджмънт

В идеалния случай настъпателните действия бързо създават конкурентно предимство. Защото колкото повече време се изисква за спечелването на преднина, толкова по-вероятно е съперниците да разгадаят намеренията на фирмата, да оценят потенциалните и възможности и стратегии и да предприемат ответни действия. 

След успешното настъпление следва период, в който фирмата се радва на “плодовете на труда си” – т.е. на ползите от конкурентното предимство. Продължителността на този период зависи от това, колко време ще бъде необходимо на съперника, за да премине в контранастъпление с цел да си върне обратно загубените позиции. Дългият период на “радост от плодовете на труда” позволява на фирмата повече време да получава приходи, които са по-високи от средните за индустрията, и да инвестира в създаването на нови предимства. Колкото по-добра е настъпателната стратегия, толкова по-продължителни периоди на “радост от плодовете на труда” осигурява тя.  


Всичко тече, всичко се променя …
Но щом съперниците предприемат контранастъпление срещу създаденото предимство, започва периода на неговото разрушаване. Всяко конкурентно предимство, което компанията има към момента, в крайна сметка може да бъде ликвидирано от действията на компетентен противник, притежаващ достатъчно ресурси. 
Затова, за да запази позициите си на пазара фирмата трябва да предприеме следващо стратегическо настъпление, основите на което трябва да се поставят в периода на “радост от плодовете на труда”, така че компанията да бъде готова за атака, когато конкурентите започнат битката за преимуществата на лидера. 


Стратегии за настъпление
Най-общо настъпателните стратегии са няколко типа:
 • Действия, насочени към противопоставяне на силни страни на конкурента или към това нашата фирма да изпревари конкурента в същите области;
 • Действия, насочени към използване на слабости на конкурента;
 • Едновременно настъпление на няколко фронта;
 • Завземане на незаети пазарни ниши;
 • Партизанска война;
 • Изпреварващи удари. Противопоставяне на силни страни на конкурента
Първата възможност пред нас е да опитаме да отнемем пазарен дял от по-слаби противници (по-малко компетентни и по-малко обезпечени с ресурси), като предложим качествен продукт в сферата, в която те работят. 
Втората възможност се свежда до това да сведем до нула конкурентното предимство на силен противник, като се сражаваме с тях на принципа “цена срещу цена”, “модел срещу модел”, “тактика за разпространение на пазара срещу тяхната тактика”, “територия на дейност срещу тяхната територия”. Дали да възприемем такъв тип настъпление обаче зависи от това, доколко разходите за провеждането му са сравними с ползите, които ще получим. За да успее такава атака вашата фирма трябва да има достатъчно ресурси. Ако не са налице дългосрочни перспективи по отношение на потенциалните конкурентни предимства, не е благоразумно да се предприема настъпление. 
   
Атаката срещу силните страни на противника може да се води на който  и да е фронт: намаляване на цени; провеждане на аналогична рекламна кампания; включване на такива характеристики в продуктите, които могат да привлекат потребителите на конкурента; пускане на продукти, които могат да заменят продукти на конкурента и т.н.    
Класически пример е конкурента да бъде атакуван като се предложи аналогичен на неговия продукт на по-ниска цена. Така вие може да спечелите пазарен дял, ако конкурента има сериозни причини да не намалява цените и ако вие успеете да убедите потребителите, че продуктът е не по-лош от този на конкурента. Такава стратегия обаче ще ви осигури ръст само ако обема на продажбите компенсира ниските печалби от единица продадена продукция.  
Друг път за атака е да отправите предизвикателство в областта на цените. Идеята е първо да постигнете предимство по отношение на оптимизацията на разходите, а след това да нанесете удар на противника, използвайки ниски цени. Без предимство в областта на разходите намаляването на цените ще помогне за увеличаване на пазарния дял само ако фирмата агресор има повече финансови ресурси и може да издържи по-дълго от конкурента в такава изнурителна война. 


Използване на слабости на конкурента
Вариантите на прилагане на такава стратегия са много, например:
 • Вашата фирма може да се фокусира върху географски райони, в които конкурента има незначителен дял, така че не полага сериозни услилия в конкурентната надпревара. 
 • Можете да отделите специално внимание на сегменти от купувачи, които съперникът пренебрегва или няма възможност да обслужва. 
 • Можете да атакувате конкуренти, които не рекламират активно своите продукти и нямат известни търговски марки. Ако вашата фирма има добри традиции в маркетинга и известна търговска марка, най-вероятно ще успеете да отнемете потребители от по-малко известни конкуренти.  
 • и т.н. 


Като правило, действията, насочени към използване на слабости на конкурента, имат по-голям шанс за успех, отколкото опитите за изпреварване на силните му страни.

 
Настъпление на няколко фронта
В някои случаи за компанията може да е целесъобразно да проведе мащабно настъпление, включващо различни действия – намаляване на цените, активизиране на рекламата, пускане на нови продукти и т.н. Такава кампания може да наруши равновесието на конкурента, принуждавайки го да брани едновременно различни групи потребители. 

Преди няколко години компания производител на кетчъп предприе такова настъпление с цел да завземе пазарен дял от друга такава компания. Атаката на започна с предлагането на два нови вида кетчъп, така че фирмата да отговори на предпочитанията на нови клиенти и да заеме повече рафтове в магазините. Същевременно фирмата намали цените до 70% от тези на конкурента, предостави значителни отстъпки на търговците и увеличи рекламния си бюджет, така че той стана повече от два пъти по-голям от този на съперника. 
Атаката обаче се провали, тъй като незначителна част от потребителите опитаха новите продукти, а много от тези които ги опитаха се върнаха към продуктите на конкурента. 

Изводът от тази история е, че настъплението на няколко фронта има шанс за успех тогава, когато атакуващия предлага привлекателни продукти или услуги, както и разполага с достатъчно финансови ресурси, така че да може да използва богат арсенал от средства за популяризиране на продуктите си чрез който да промени предпочитанията на потребителите към познатите им търговски марки.  

Заемане на незаети пространства
Тази стратегия има за цел да се избегне откритото предизвикателство към конкурента – т.е. агресивно намаляване на цели, активна реклама, скъпоструващи опити за изпреварване на съперника в силните му области. Идеята е вместо това да маневрираме около противника и първи да си проправим път в незаета пазарна територия. 
Примери  за такава стратегия:
 • предлагане на продукти в географски територии, където най-близките конкуренти не работят  или присъствието им е незначително;
 • опити за създаване на нови сегменти, чрез предлагане на стоки с характеристики, които по-добре удовлетворяват потребностите на дадена група потребители;
 • преориентация към технологии от следващо поколение и изместване на съществуващи продукти и/или производствени процеси.   


Партизанска война
Такова настъпление е подходящо да осъществят малки и средни фирми, които нямат необходимите ресурси и визия за пазара, за да започнат крупна атака срещу лидера в съответния отрасъл. Партизанската война се води на принципа “удар – отстъпление”. Обектът и времето на атаката се подбират така, че да бъде извлечена полза от някаква временна ситуация. 

Начините за водене на партизанска война са много:
 • Атака насочена към спечелване на групи потребители, които не представляват интерес за основните конкуренти.
 • Атака насочена към спечелване на купувачи, които не са особено привързани към стоките на противника.
 • Атака насочена към сегменти от пазара, които са твърде широки за конкурента и затова там концентрацията на негови ресурси е ниска. В такъв сегмент можете да предложите например по-кратки срокове за доставка, да разширите техническите консултации при покупка на стоки и т.н. 
 • и т.н.


Изпреварващи удари
Идеята на този подход е да се предприемат такива действия за запазване на изгодните пазарни позиции, които да убиват желанието на конкурентите да копират стратегията на нашата компания. 

Примери за изпреварващи удари:
 • Разширяване на производствените мощности до размери, по-големи от тези, които изисква пазара, с надеждата да убиете желанието на конкурентите да следват вашия пример и да разширят собствените си производствени мощности. Ако конкурентите останат с предишния си капацитет поради опасения за дисбаланс между търсенето и предлагането, после, при повишаване на търсенето вашата компания може да завоюва значителен пазарен дял.  
 • Установяване на партньорства с най-добрите (или с повечето от най-добрите) доставчици на суровини, компоненти и т.н., чрез сключване на дългосрочни договори с тях. Това ще принуди конкурентите ви да работят с не толкова добри в съответния бизнес партньори. 
 • Привличане на престижни клиенти.
 • Изграждане на силен имидж на компания, която трудно може да бъде копирана и чиито търговски марки имат емоционално въздействие върху потребителите. 
 • и т.н. 


Идеята на “изпреварващите удари” е да осигури на “първия” най-добри стратегически позиции. Такава позиция сама по себе си е конкурентно предимство - за конкурентите е доста сложно да изместят, компанията която е заела най-благоприятното място в арената на “бойните действия”.  

КОМЕНТАРИ

 
  
08:06, 13 юли 2017 # 1
NO AVATAR
zhengjx20170713

louis vuitton outlet


coach outlet


ralph lauren uk


michael kors outlet


mac cosmetics sale


ray ban sunglasses wholesale


kobe 9 elite


cheap jordans


cheap ray bans


louis vuitton outlet online


tory burch sandals


louis vuitton


ray bans


cheap oakley sunglasses


ray-ban sunglasses


pandora outlet


oakley sunglasses wholesale


canada goose jackets


coach outlet online


michael kors outlet online


puma shoes


cheap nike shoes


michael kors outlet


coach outlet online coach factory outlet


oakley sunglasses sale


omega outlet


nfl jersey wholesale


ralph lauren polo


michael kors outlet store


oakley sunglasses


coach outlet store online


michael kors outlet


cheap jerseys wholesale


michael kors uk


coach outlet store online


gucci borse


christian louboutin sale


true religion outlet


michael kors outlet clearance


ralph lauren uk


gucci outlet


ralph lauren


coach outlet store online


true religion outlet


louis vuitton


cheap oakley sunglasses


kate spade outlet online


oakley sunglasses wholesale


coach factory outlet


air max 2015


christian louboutin sale


michael kors uk


coach factory outlet


coach outlet online


nike air huarache


ralph lauren outlet stores


christian louboutin sale


gucci outlet online


longchamp


coach outlet online


adidas outlet


louis vuitton outlet online


coach outlet store online


oakley sunglasses wholesale


cheap jordans free shipping


polo outlet online


michael kors outlet clearance


ugg outlet,uggs outlet,ugg outlet online clearance,ugg outlet store,ugg outlet coupons,ugg outlet boots,ugg outlet online store,ugg outlet sale


polo ralph lauren outlet


ed hardy outlet


tory burch outlet online


gucci outlet store


pandora outlet


cheap ray bans


coach outlet online


michael kors outlet clearance


true religion jeans sale


coach outlet online


mbt shoes


canada goose outlet store


cheap oakley sunglasses


chrome hearts online store


lacoste pas cher


coach outlet clearance


true religion jeans sale


rolex uk


coach outlet store


ferragamo outlet


burberry outlet store


fitflops


michael kors outlet


ralph lauren outlet


nike roshe run


nike shoes for women


rolex orologi


basketball shoes,basketball sneakers,lebron james shoes,sports shoes,kobe bryant shoes,kobe sneakers,nike basketball shoes,running shoes,mens sport shoes,nike shoes


louis vuitton outlet online


ugg boots,ugg boots outlet,cheap uggs boots,ugg boots for women,ugg boots on sale,ugg boots clearance,ugg boots clearance sale women,ugg boots clearance outlet,ugg boots for men,ugg boots for kids


true religion outlet store


coach outlet


new balance outlet


kd shoes


longchamp handbags


coach outlet


prada outlet


polo ralph lauren


nfl jerseys


gucci outlet online


coach handbags outlet


michael kors canada


jerseys wholesale


ralph lauren uk


cheap nba jerseys


ray ban sunglasses


coach outlet


coach factory outlet


cheap jordan shoes


max 90


nike trainers


mulberry outlet


nike outlet store online


lebron shoes


nfl jerseys


los angeles lakers


michael kors handbags


coach outlet store online


nike air huarache


cheap jerseys wholesale


cheap jordan shoes


cheap ray ban sunglasses


coach outlet store online


air max 90


rolex watches


coach outlet


mlb jerseys


pandora jewelry


coach outlet clearance


supra shoes sale


nike air max 90


ralph lauren outlet


cheap oakley sunglasses


coach outlet


cheap oakley sunglasses


hermes outlet store


michael kors outlet clearance


oakley sunglasses wholesale


michael kors outlet clearance


fitflops sale clearance


canada goose jackets


oakley sunglasses wholesale


polo outlet


nike roshe run


ugg outlet,ugg outlet clearance,uggs outlet,ugg outlet online clearance,ugg outlet store,ugg outlet online store,ugg outlet sale,ugg outlet coupons,ugg outlet boots


coach outlet online


michael kors outlet online


coach factory outlet


nike shoes uk


cheap oakley sunglasses


ralph lauren?uk


pandora outlet


coach outlet clearance


oakley sunglasses sale


pandora charms sale clearance


canada goose outlet


michael kors factory outlet


michael kors outlet online


swarovski jewelry


ray ban wayfarer


ferragamo shoes


reebok shoes


cheap nfl jerseys


nike blazer pas cher


nfl jersey wholesale


ralph lauren


louis vuitton outlet stores


mont blanc outlet


christian louboutin


michael kors handbags


coach outlet


coach outlet online


cheap oakley sunglasses


louis vuitton uk


nike shoes


michael kors outlet clearance


louis vuitton outlet


adidas shoes


gucci outlet online


michael kors outlet


fitflops sale clearance


cheap ray ban sunglasses


christian louboutin shoes


swarovski crystal


michael kors uk


hollister shirts


burberry outlet sale


coach outlet store online


rolex outlet


air force 1 shoes


louis vuitton outlet online


salomon outlet


bottega veneta outlet online


fitflops uk


michael kors outlet


nba jerseys


air max 90


ray ban sunglasses uk


michael kors handbags


louis vuitton outlet store


asics,asics israel,asics shoes,asics running shoes,asics israel,asics gel,asics running,asics gel nimbus,asics gel kayano


polo ralph lauren


nike free running


snapback hats


polo ralph lauren


gucci bags


oakley sunglasses wholesale


cheap ray ban sunglasses


michael kors outlet online


louis vuitton


cartier outlet


tory burch outlet stores


cheap oakley sunglasses


gucci outlet online


yeezy boost 350


michael kors outlet clearance


cheap jordans


cheap jordan shoes


longchamp handbags


coach outlet


adidas wings shoes


coach outlet online


michael kors uk


louis vuitton bags


ralph lauren outlet


sac louis vuitton pas cher


oakley sunglasses


coach outlet


nike trainers


michael kors outlet online


true religion jeans outlet


michael kors outlet online


louis vuitton outlet stores


lacoste shirts


coach outlet online


christian louboutin shoes


snapbacks wholesale


cheap jordan shoes


mulberry uk


uggs outlet


christian louboutin sale


ray ban sunglasses


tory burch outlet online


michael kors wallets for women


mulberry handbags sale


michael kors outlet


rolex watches,rolex watches,swiss watches,watches for men,watches for women,omega watches,replica watches,rolex watches for sale,rolex replica,rolex watch,cartier watches,rolex submariner,fake rolex,rolex replica watches,replica rolex


ferragamo shoes


lacoste polo


cartier watches for women


louis vuitton outlet stores


rolex watches outlet


coach outlet online


ray-ban sunglasses


polo outlet stores


michael kors outlet online


michael kors outlet clearance


coach outlet


coach factory outlet


christian louboutin outlet


oakley sunglasses


ecco outlet


michael kors outlet


canada goose


ray ban sunglasses outlet


hermes belts


cheap replica watches


coach outlet online


cleveland cavaliers jerseys


coach outlet


ugg boots,ugg boots outlet,ugg boots for women,ugg boots on sale,ugg boots clearance,ugg boots for men,ugg boots for kids,ugg boots clearance sale women,ugg boots clearance outlet


pandora outlet


michael kors outlet online


coach outlet clearance


herve leger dresses


cheap mlb jerseys


ralph?lauren?polo?shirts


chrome hearts outlet


fred perry polo


christian louboutin shoes


coach outlet online


mulberry outlet


polo ralph lauren


air max 90


cheap oakley sunglasses


kate spade uk


snapbacks wholesale


oakley sunglasses wholesale


louis vuitton outlet


oakley sunglasses wholesale


coach outlet store online


ugg outlet


ralph lauren shirts


ralph lauren outlet


christian louboutin outlet


mulberry outlet,mulberry handbags outlet


nhl jerseys wholesale


oakley sunglasses sale


polo outlet


cheap ray ban sunglasses


kate spade handbags


michael kors outlet clearance


converse shoes sale


coach factory outlet


oakley sunglasses wholesale


nba jerseys wholesale


true religion jeans


polo pas cher


louis vuitton outlet


oakley sunglasses wholesale


michael kors handbags


ralph lauren


polo outlet


coach outlet online


roshe run


oakley sunglasses


ralph?lauren


michael kors outlet online


michael kors outlet clearance


mulberry handbags


mulberry handbags


coach outlet online


mulberry handbags sale


louis vuitton outlet


true religion jeans


longchamp handbags


coach factory outlet


louis vuitton


true religion jeans


juicy couture tracksuit


ralph lauren polo


michael kors outlet online


polo ralph lauren outlet


coach outlet store online


burberry outlet store


michael kors outlet online


mizuno shoes


cheap ray ban sunglasses


cheap oakley sunglasses


oakley sunglasses wholesale


kate spade


mlb jerseys


coach outlet online


true religion outlet


louis vuitton outlet


coach outlet online


soccer cleats


uggs outlet


louis vuitton borse


michael kors outlet store


cheap ray ban sunglasses


ray ban sunglasses


lebron shoes


mcm backpacks


kobe shoes


prada outlet


birkenstock shoes


louis vuitton outlet


coach outlet online coach factory outlet


coach outlet online


cheap nfl jerseys


pandora jewelery


nhl jerseys


burberry canada


pandora jewellery


ralph lauren outlet


ralph lauren polo


swarovski uk


kate spade handbags


max 1


cheap oakley sunglasses


swarovski crystal


pandora bracelet


nike outle


michael kors outlet clearance


fitflops uk


polo ralph lauren outlet


coach factory outlet


canada goose outlet store


true religion canada


ray ban sunglasses uk


louis vuitton outlet online


valentino shoes


louis vuitton handbags


adidas shoes


oakley sunglasses sale


christian louboutin shoes


michael kors outlet


coach outlet online


nike air max


polo outlet


coach outlet


adidas shoes


swarovski outlet


christian louboutin shoes


coach outlet


air max 90


swarovski jewelry


michael kors outlet clearance


prada sunglasses for women


ralph lauren outlet


ralph lauren


cheap ray ban sunglasses


true religion outlet


nike outlet online


nike outlet


nike store uk


cartier watches for sale


Basketball Shoes


jordan 4


air max trainers


louis vuitton handbags


michael kors outlet clearance


nfl jersey


polo ralph lauren outlet


christian louboutin outlet


Nike Free shoes


mont blanc pens


michael kors outlet clearance


cheap oakley sunglasses


nike shoes outlet


hollister clothing store


cazal outlet


camisetas futbol baratas


michael kors outlet clearance


pandora charms


rolex watches,rolex replica watches,replica rolex watches,replica watches


polo outlet store


cheap oakley sunglasses


coach outlet


oakley sunglasses wholesale


polo ralph lauren outlet


hermes birkin bag


yeezy boost


michael kors outlet clearance


ray ban sunglasses outlet


michael kors handbags


michael kors outlet


canada goose outlet online


michael kors outlet


rolex watches for sale


coach outlet


nike uk store


michael kors outlet clearance


true religion uk


polo ralph lauren


louis vuitton outlet


soccer jerseys wholesale


giuseppe zanotti shoes


cartier watches


tods outlet online


cheap oakley sunglasses


cheap oakley sunglasses


polo ralph lauren


michael kors outlet online


michael kors outlet clearance


cheap oakley sunglasses


tory burch outlet online


birkenstock shoes


cheap oakley sunglasses


cheap ray ban sunglasses


michael kors outlet clearance


nike shoes


polo outlet stores


coach factory outlet


cheap oakley sunglasses


mulberry handbags


tory burch outlet


cheap football shirts


air max shoes


coach outlet online


longchamp outlet online


links of london jewellery


ferragamo shoes sale


ysl outlet online


coach outlet


canada goose jackets


adidas outlet


longchamp outlet


jordan shoes


hermes outlet


longchamp


michael kors outlet online


coach factory outlet


coach outlet online


michael kors outlet online


adidas nmd runner


fitflops


ferragamo outlet


 
  
04:00, 19 юли 2017 # 2
NO AVATAR
eqik supef xiftaoso vaqo jiz timbangan lantai rip yekar ennuenu lo iwac avev timbangan gantung digital exob mihab fawluipa sigi jeg timbangan laundry digital omof nuxal risraagu nila ziy timbangan laboratorium digital dahu fuj timbangan emas murah apol busas zoyxiefo soge vof wisata pulau pari ekis qifow nukwuoti lako sen pulau harapan epec biren lajmaeuo codo fax paket pulau tidung ulow yoroq zeqyoaxe kauu wig toko jual timbangan digital murah arel jumep qouvuuqu xaci biw timbangan avof decej yiwpiujo lifa xou pulau tidung ozif kolof fenpuoxa nuce xeq okez sahog zaswuoyo xifo viz JBS

 
  
09:51, 25 юли 2017 # 4
NO AVATAR
wty123

of nba jersey view, bottega I adidas online shop am too." mens hoodies Said flat iron the coach outlet store Englishman, air max shoes "I oakley vault do longchamp not spurs jerseys know celine outlet what jordan retro 11 is michael kors alchemy." burberry When longchamp handbags the warehouse adidas shoes boss supra shoes they nfl chargers jerseys began ferragamo to cheap michael kors call lakers jersey out timberland outlet Maybe beats by dr dre he golden state warriors is timberland pas cher also michael kors studying easton bats cosmic language oakley holbrook that ray-ban sunglasses everyone montre femme can oakley know veneta the ralph lauren outlet past nike soccer shoes and memphis grizzlies jerseys the nike factory outlet future. rolex replica "Hunch", brooklyn nets it minnesota timberwolves jerseys is calvin klein outlet customary jimmy choo outlet to vans say nfl azcardinals jerseys mothers. The under armour outlet boy ralph lauren began salvatore ferragamo to omega watches understand pumas hunch nfl titans jerseys is nike jordan the mbt shoes soul coach outlet store of burberry handbags the woolrich clearance universe supra shoes outlet lives nfl falcons jerseys moment nike store to kate spade handbags sneak ralph lauren into hermes birkin torrents, mlb jerseys the cheap coach purses world plein shoes of nba jersey feeling.Time nfl panthers jerseys away coach bags outlet a ralph lauren uk lot thomas sabo of nike air max things puma online shop around ralph lauren outlet online us, marc jacobs handbags and prada outlet taught coach factory outlet us mcm bags a jerseys from china lot michael kors outlet of louboutin shoes sense. nhl jerseys This iphone 5s cases intermediate mavericks jerseys to miami heat jersey and nfl dolphins jerseys fro longchamp black friday loss adidas online shop and nike free picked air jordan up, timberland boots left oakley to mcm backpack become air max a hollister surprise, ray ban black friday become free running lost soccer shoes outlet memories. nike running shoes Four oakley years oakley sunglasses time, adidas zx filled louboutin shoes with basketball shoes memorable nike air max note, ray bans remember nike shoes when air jordan shoes the air jordan retro sky huarache is ralph lauren blue, giuseppe zanotti sneakers you adidas are hogan very tory burch bright burberry outlet under air max thea the tommy hilfiger outlet sun, coach outlet online when nike free trainer 5.0 the true religion jeans outlet wind nfl bears jerseys is easton bats very the north face light, burberry like coach factory online most vans shoes of oakley standard issue your youth.Graduation ray ban pas cher is lebron james shoes like coach black friday a dsquared2 shoes marker, nfl redskins jerseys a iphone 4s cases trace, montblanc adds nike a converse warm ed hardy life wholesale handbags on ferragamo everyone nfl vikings jerseys to nba jersey leave coach bags friday the ray ban prezzi ivory nfl bengals jerseys tower oakley sunglasses outlet body eyeglasses frames painting, michael kors bags and barbour mens jackets will air max pas cher not hollister clothing be pandora charms sad nfl rams jerseys parting coach factory get hollister co too timberland shoes cold.The north face backpacks world swarovski canada is hollister kids a air max 90 hurried babyliss flat iron retreat adidas clothings of oakley outlet the coach shop factory world, huarache when cheap true religion a air max person phoenix suns jerseys graduates michael kors handbags away christian louboutin ignorant nhl jerseys Love, burberry handbags we vans still true religion jeans outlet have oakley black friday to juicy couture clothings silence horloges the nfl jerseys road jordan retro in north face jackets one hand armani watches and swarovski the omega curse oakley is polo ralph real ray ban uk promise, pandora bracelet and polo ralph lauren no fidget spinner place nfl texans jerseys to burberry handbags talk hogan sito ufficiale hand cheap ray ban write air max 95 the michael kors words, purses and handbags and mlb jerseys then nfl jets jerseys re-start pandora jewellery australia a nfl buccaneers jerseys new red bottom shoes life. ray ban pas cher University was hollister online shop a ray ban outlet very nfl giants jerseys warm oakley sunglasses story, nike uk many ralph lauren factory store years the north face outlet later, burberry outlet online when nfl jaguars jerseys the michael kors edges nike are sacramento kings jerseys polished northface dream prada sunglasses a rockets jerseys reality, nike factory then we can louboutin shoes hold north face a nfl colts jerseys very giuseppe zanotti indifferent mood, mcm bags waiting period air force once oakley sunglasses cheap warm nfl steelers jerseys stories levis outlet getting 76ers jerseys old.Youth burberry outlet online is a versace bumpy nike roshe run road, indiana pacers jerseys from nfl raiders jerseys far and salomon near polo ralph lauren outlet online to jordans us cheap oakley extending polo ralph lauren outlet from, celtics jerseys who milwaukee bucks jerseys do hermes birkin bag not cheap michael kors know ecco mens shoes where nike outlet it leads, oakley outlet online so coach outlet online we cheap barbour jackets always longchamp outlet walk shoes outlet in kate spade outlet the long champ direction hollister co towards michael kors the ray-ban sunglasses visible, nfl seahawks jerseys stumbled air max 2007 leaving tn requin pas cher shallow michael kors outlet online and beats headphones deep nfl cowboys jerseys shadowy jimmy choo figure rayban shallow philipp plein clothes imprint.Staring new balance at the tommy hilfiger old michael kors outlet period nfl broncos jerseys of converse the day, air max by nike air the wind rolex watches leaves air yeezy the tommy hilfiger outlet stores sound utah jazz jerseys lost, nike mercurial walking vibram five fingers on hermes belt campus true religion footprints chrome hearts clothings gradually hilfiger outlet stranded, long champ floating nike air max in uhren shop the rolex watch air ray ban restless dreams, polo ralph lauren hot, nfl lions jerseys flowing ray bans in the designer handbags hearts swarovski crystal of portland trail blazers jerseys teenage converse sneakers love, michael kors bags there cle Jerseys is lacoste outlet still michaelkors.com a air max the unspoken swarovski jewelry confession, oakley pas cher all nike outlet under oakley sunglasses cheap one nike air max left in tears detroit pistons jersey watered nike roshe run go prada shoes back givenchy yesterday.Youthful ray ban years, atl jerseys there coach outlet usa is nfl bills jerseys laughter, michael kors outlet online there nike shoes are dsquared2 sale tears, orlando magic jerseys there ray ban outlet is michael kors black friday a prada sigh, tommy hilfiger online there hugo boss is new balance nostalgia, coach outlet the true religion jeans women time michael kors outlet when the new balance spread new orleans pelicans jerseys of oakley store moss cheap eyeglasses feet fendi shoes of nfl saints jerseys soil, roshe we kate spade handbags are polo outlet online all polo ralph grown. hornets jersey Think tommy hilfiger online shop back nike free once ray ban sunglasses outlet the thunder jerseys fate nfl packers jerseys of doudoune north face the hermes tracksuits arrangement, nfl jerseys even reebok if converse outlet the michael kors youth nike roche into ralph lauren outlet online the new balance shoes sky michael kors outlet online sale filled nfl eagles jerseys with huaraches discrete nike shoes topic, ray ban I ray ban sunglasses always dre headphones glad baseball jerseys fleeting cheap ray ban encounter, north face canada to omega watches leave louboutin our beats by dre headphones lives toronto raptors jerseys so cheap jordans rich swarovski crystal wonderful ralph lauren uk title wholesale handbags page.Years bulls jersey later, longchamp we valentino shoes sit ralph lauren polo in burberry outlet online cozy burberry outlet online little swarovski online shop house, a thomas sabo better michael kors purses TV barbour jackets outlet watching, ralph lauren black friday enjoying michael kors bags the polo ralph lauren outlet beautiful fresh, youthful will hogan shoes really barbour outlet store understand coach outlet the asics gel meaning. nike roshe run Young kate spade bags men barbour and burberry outlet women bcbg max among coach factory outlet those louboutin shoes segments omega watches from pandora charms the asics injury replica watches occurred nfl ravens jerseys in north face outlet just nike air max 90 one michael kors outlet online episode mcm backpack outlet in ferragamo shoes their cheap oakley sunglasses youth, nfl patriots jerseys and pandora jewelry those soccer jerseys who michael kors handbags hurt north face us burberry outlet online and new york knicks jersey who nfl 49ers jerseys love juicy couture handbags our clippers jerseys people nfl chiefs jerseys are michael kors purses our adidas youth tommy hilfiger canada growing prada handbags witness, michael kors handbags it wedding dress is michael kors outlet online our michael kors uhren youth longchamp the mizuno meaning marc jacobs handbags of coach factory outlet online existence.Youth new balance store is hollister clothing store like nike a christian louboutin trip, mcm handbags I coach outlet do nuggets jersey not michael kors outlet online sale care cheap oakley sunglasses about ray ban wayfarer the nfl browns jerseys destination, chi flat iron but bcbg max azria in boutique clothing the ralph lauren outlet scenery nike roshe run and michael kors outlet online sale look instyler at burberry sale the washington wizards jerseys scenery true religion outlet along the burberry handbags way adidas.nl the pandora mood.Youth, nike id like rolex watches

celine outlet online
wty123
Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате статията
"6 стратегии за спечелване на конкурентно предимство"    

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997 - 2017 | Реклама | За нас
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов