“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

CFO —татии

»звестни са най-успешните финансови директори за 2017 година

08 юни 2017, 961 прочитани€

Ќа тържествена церемони€ в ’отел „ћаринела“, проведена на 6 юни б€ха об€вени победителите в конкурса за финансов директор на годината – CFO of the Year 2017. ќрганизиран за четвърта поредна година, конкурсът следва миси€та си да носи признание и попул€рност на финансовите лидери, да насърчава добрите професионални и етични практики и дава сво€ принос в изграждането на силна професионална общност в Ѕългари€.

 

CFO awards, 2017

Ќиколай √ърнев, управл€ващ съдружник на EY Ѕългари€ коментира:

„–адвам се, че все повече финансови директори намират куража и подкрепата на компаниите си да изл€зат от анонимност и да разкажат за своите постижени€ през годините. ¬ резултат на променената пазарна конюнктура, тази година наблюдаваме преместване на фокуса на финансовите директори – от оптимизаци€ с цел подобр€ване на ефикасността на процесите към оптимизаци€ с цел опосредстване на растежа на бизнеса. Ќаблюдаваме трайни тенденции на растеж, нови инвестиции и създаване на нови работни места в ц€ла ≈вропа и в Ѕългари€.“ѕобедителите 
Ћюбомир ’ърсев, финансов и административен директор на Ћидл Ѕългари€ ≈ќќƒ получи гол€мата награда за ц€лостен принос във финансовата функци€ в конкурса CFO of the Year 2017.  √осподин ’ърсев коментира:
„«а мен е изключителна чест да получа тази награда в толкова престижен форум сред толкова достойни кандидати. ƒължа това високо признание на три еднакво важни фактора - моето семейство и любовта и хармони€та, ко€то ми дар€ват; мо€та фирма Ћидл и средата на високи цели, култура на морал и етика, сред ко€то работ€ и мо€т екип – прекрасни специалисти и личности, с които е лесно да се постигат високи резултати. ѕосвещавам тази награда на т€х. “

Ћюбомир ’ърсев има над 19 години професионален опит в областта на финансовата отчетност, организаци€та и управлението на фирмените процеси в търгови€та на дребно. ќт 7 години отговар€ за ц€лостното административно управление на Ћидл в Ѕългари€. «а това време г-н ’ърсев усп€ва да изгради от нулата екипа на ‘инансово-административен ресор, води придобиването и интегриране на търговската верига „ѕлюс“ към структурата на Ћидл, въвежда за първи път в Ѕългари€ —истема за позитивно електронно отчитане на работното време с точност до минута, а през 2016 г. с цел да избегне риска от зависимост от един доставчик, предприема иновативно начинание - създаване на нов значим играч на пазара на „инкасо“ услуги в Ѕългари€.


ѕобедителите в останалите категории на конкурса CFO of the Year 2017 са:

јнтонина «анова, старши финансов директор ёгоизточна ≈вропа в GlaxoSmithKline, в категори€ —тратеги€ за развитие на финансовата функци€. 
√оспожа «анова заема тази позици€ от 2016г, като освен за Ѕългари€, отговар€ за още 11 пазара с различен мащаб и комплексност. «а кратко време г-жа «анова усп€ва да осигури стабилност на финансовата функци€ във всеки един пазар. «аедно с това т€ осъществ€ва реални реформи, които допринас€т за развитието на бизнеса. 

Ѕорис “енчев, главен финансов директор в българската софтуерна компани€ Ѕулпрос, в категори€ ѕланиране и прогнозиране
Ѕорис “енчев се присъедин€ва към екипа на софтуерната компани€ Ѕулпрос през декември 2015. «аедно с “оп ћениджмънта на √рупата инициира подобрени€ в бизнес процесите, преминаването на √рупата към ћ—‘ќ, реорганизира дейността на финансовата функци€ и участва в структурирането на нов стратегически организационен модел на групата компании Ѕулпрос. 


√алина ƒенева, главен финансов директор на »ндустриален ’олдинг Ѕългари€, в категори€  онтрол и отчетност. 
√алина ƒенева е групов финансов директор на »ндустриален ’олдинг Ѕългари€ от 2014 година. ѕреди това 12 години заема различни позиции в сферата на финансите в холдинга. ѕрез 2016 година по инициатива на √алина в √рупата стартира проект за изготв€не  и внедр€ване на нови модели за финансова отчетност на ниво дъщерно дружество и нов модел за консолидаци€. 


»валина Ѕозаджиева, регионален мениджър ≈вропа ёг на производител€ на автомобилни компоненти √раммер јƒ, в категори€ Ћиквидност и риск. 
 ато регионален мениджър ≈вропа ёг в √раммер, »валина Ѕозаджиева отговар€ за финансово-счетоводната дейност на четири пазара – Ѕългари€, —ърби€, —ловени€ и –уси€. ¬ тази си рол€ т€ инициира и ръководи различни проекти в областта на административно управление и финансите. 


 онкурсът през 2017-а
ѕрез 2017 конкурсът привлече изключителни професионалисти от различни сектори на икономиката и различни по големина компании – банки и финанси, застраховане, производство, услуги, технологии, а също и неправителствени€ сектор. ”частват както млади, така и утвърдени професионалисти, както от малки, така и от големи компании – все важни за икономиката на страната бизнеси. 

ќценката на кандидатите бе направена от жури в състав: проф. д.ик.н. Ѕистра Ѕоева, ”ниверситет за национално и световно стопанство; јлександър ѕулев, главен банкер ≈вропейска банка за възстанов€ване и развитие; Ќиколай √енчев, главен изпълнителен директор и председател на ”правителни€ —ъвет на «астрахователна компани€ „”Ќ» ј“ јƒ; Ќиколай јндреев, главен финансов директор на Ќова Ѕроудкастинг √руп и CFO на годината за 2014; доц. д-р “еодор —едларски, декан на —топански€ факултет на —офийски университет, “одор Ѕрешков, управл€ващ съдружник Ћoнч ’ъб. 
© јй —и “и ћедиа ≈ќќƒ 1997 - 2018 | –еклама | «а нас
ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов