Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

CFO Статии

Решенията за анализ и планиране подобряват ефективността на бизнеса

Интервю с Десислава Българанова, Мениджър финансови системи и решения в Balkan Services.

19 май 2017, 3687 прочитания


Десислава Българанова, Мениджър финансови системи и решения в Balkan Services


Г-жо Българанова, според Вас какви са най-големите предизвикателства, с които се сблъскват финансовите анализатори?

Най-големият проблем пред финансовите анализатори е, че им се налага да консолидират разнородни данни.

Основната им задача е да изследват резултатите от дейностите на компанията, да разкрият потенциалните възможности за оптимизация, развитие и скритите резерви.

Чрез резултатите от работата си, отговарят на въпроси като: обезпечена ли е дейността на компанията с капитали и може ли да покрива задълженията си към контрагенти и финансови институции; в каква степен една компания е зависима от доставчици, клиенти, акционери и пр. Те трябва да дадат насоки към ръководството или на потенциални инвеститори, как един бизнес се развива, дали той е успешен, може ли да бъде оптимизиран и т.н.

За да могат да свършат работата си, анализаторите трябва да работят с данни с разнородна структура и произход - данни от финансово – счетоводни, HR, CRM, логистични и др. системи, които трябва да бъдат унифицирани.

Разбира се, не по-малко предизвикателство в организациите са и процесите по планиране и бюджетиране, които обикновено изискват време и усилие от всички налични отдели.


Как софтуерните решения помагат тези предизвикателства да се преодоляват по-лесно?

Използването на бизнес софтуер не е достатъчно условие, за доброто управление на компанията. Преди всичко фирмата трябва да разполага с необходимите професионалисти, а софтуерното решение да е правилната добавка за тях. Бизнес приложенията осигуряват консистентна информация, скорост, вариативност и кративност за финансовите бизнес процеси. Така се превръщат в един технологичен инструмент в ръцете на потребителите, в оръжие за финансовия анализатор, но и за всички, участващи в управлението на организацията.

Всяка компания иска да оптимизира вътрешния си потенциал и да разчита на информацията си за постигане на по-високи резултати. Има фирми, развиващи успешен бизнес, с остарял или софтуер с ограничени възможности. Други са предпочели да направят инвестиция в „голям“ софтуер, без да имат реалната нужда от него, или очаквайки да получат наготово конкретни бизнес практики.

За да се получи добра симбиоза между организация и бизнес софтуер, е необходимо фирмите да оразмерят приложенията си, спрямо компетенциите, мащаба и нуждите си.


Към какъв тип клиенти са ориентирани приложенията за консолидация и планиране?

Приложенията за консолидация са предназначени за изготвяне на финансови отчети на икономически групи от фирми. Процесът по консолидация изисква време и висококвалифициран човешки ресурс и той може да бъде значително оптимизиран с използването на специализирани решения. Целта на този тип софтуери е да представят отчетността на групата, изчистена от вътрешно групови разчети, движения на капитали, материални и парични ресурси на ползвателите на информацията – мениджъри, настоящи или потенциални инвеститори, кредитори. Използването на подобен тип CPM (corporate performance management) системи позволява сегментиране на бизнеса на групата по дейности, по географски региони и анализирането ѝ по този начин паралелно на официалната (legal) отчетност.

Приложенията свързани с планиране и прогнозиране, са ориентирани към абсолютно всички клиенти. В днешната икономическа среда, липсата на стратегия за развитие за 3-5 години напред, често води до изоставане в сферата, в която фирмата оперира. Трябва да са налице ясни цели, които могат да бъдат измерени и оценени.

Тези приложения позволяват в реално време да сравним постигнатото с планираното. Лесно може да се идентифицират разликите между двете, постига се по-голяма ефективност в контрала на изпълнението и се осигурява възможност да се оптимизират и актуализират плановете, с цел да се запази конкурентоспособността спрямо динамиката на пазара.

Много по-лесно е в специализирана система да се екстраполират данните, да се създадат различни версии на бюджета – оптимистичен, реалистичен и песимистичен. Значително по-лесно може да се измери ефекта на една инвестиция или нова дейност.

Анализът върху плана на цялата компания или група от компании, помага на мениджърите да преценят може ли съществуващите дейности да осигурят ресурс за старта на нов тип дейност, да се направи оценка на инвестиция в нещо ново и модерно и да се измери нейната възвръщаемост.


Какво мислите за развитието на финансовите бизнес решения, какви са перспективите пред тях?

Финансовите решения се развиват с темпа на развитието на бизнеса. Пазарната среда е твърде динамична и бизнес системите са длъжни да не изостават. Много от функционалностите, които преди 10-ина години бяха само желние, днес са част от стандартни софтуерни решения.

Така все по-бързото развитие на бизнеса налага и адекватно бързо развитие на системите.

Преди 15 години да предложиш на клиент Мобилно приложение, с което лесно да събира поръчки, изпращане на фактури по електронна поща, отдалечен достъп до системата, всичко това бяха предимства на малко от софтуерните решения на пазара. Днес бизнесът е автоматизиран, модерните технологии, комуникациите и интернет повишават изискванията на клиентите и бизнес приложенията ги следват.


Кои са предимствата на предлаганите от Balkan Services платформи и услуги, които подпомагат развитието на българските компании?

Наше основно предимство е предлагането и интегрирането на системи, които могат да обхванат спецификите на процесите в бизнеса. Предлаганите от нас системи са платформи и основна част от нашата работа е заедно с клиента да анализираме какво е необходимо за управлението на бизнеса му. Нашите решения позволяват да „облечем“ исканията на клиента в софтуер. Върху платформата изграждаме конкретно решение за клиента и го превръщаме в неговата система.

Един проект не приключва с внедряването на софтуера от Balkan Services. Бизнесът се развива и системите позволяват да бъдат надграждани и променяни, да се имплементират нови функционалности.


Какви са очакванията на Balkan Services за пазара като цяло в България?

Очакванията са пазарът и инвестициите в софтуерни продукти да растат. Развитието се обуславя от това, че клиентите търсят иновативни и адаптивни решения. Вече има клиенти, желаещи да имплементират единствено облачни системи. В тях те виждат предимствата на по-бързо внедряване, ниски капиталови разходи (за хардуер и лицензи), по-лесна поддържка, достъпност по всяко време, от всяка точка и устройство.

Глобализацията на бизнеса, не само в България, изнася дейността на фирмите в облака. Затова и Balkan Services отговаря на визията на клиентите за бъдещето, като постоянно разширяваме на нашето портфолио. Разбира се, съществуващите on-premise решения ще присъстват на пазара още години, като ние ще продължим да ги внедряваме и развиваме. По този начин се стараем да отговорим на различните потребности и изисквания на клиентите си.  

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997 - 2020 | Реклама | За нас | Oбщи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов