Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

CFO Статии

5 нови KPI за изключително успешните CFO

18 април 2017, 2644 прочитания

Финансовите директори знаят добре, че маржовете на печалба в традиционните бизнес модели стават все по-малки. А къде са новите източници на високи печалби? 

Да вземем за пример Airbnb – популярната онлайн платформа за публикуване, търсене и краткосрочна аренда на частни жилища. Тази компания не притежава нито едно жилище, а към момента се оценява на $30 млрд. – сума, която е многократно по-голяма от цената на Hilton, огромната хотелска верига, притежаваща над 800 хил. стаи. 
Какво даде възможност на Airbnb да изпревари традиционните си конкуренти? Това са нематериални активи като харесване на търговската марка, връзки с клиентите, интелектуална собственост и човешки капитал.  

 

KPI

Airbnb е само един пример за това, което се случва във всички индустрии. Факт е, че нематериалните активи днес формират 84% от корпоративните оценки на компаниите в индекса S&P 500, докато през 1975 година този показател бе едва 17%, показва проучването The Digital Finance Imperative, проведено през 2015 г. от AICPA (Американски институт на сертифицираните счетоводители) и CIMA (Сертифициран институт за специалисти по управленска отчетност). 
На фона на тези реалности, от финансовите директори все повече се изисква да измерват стойността на нематериалните активи, да инвестират в тях и да увеличават тяхната стойност. 
За съжаление, традиционните финансови ключови показатели за ефективност (KPI) не са особено полезни, когато трябва да се измери например удовлетворението на клиентите или ангажираността на служителите. Ето защо финансовите директори търсят надеждни подходи за оценяване на стойността на такива активи и за тяхното управление. Търсят се и нови стратегии за увеличаване на тяхната стойност.  
Всичко това изисква KPI от ново поколение, които могат надеждно да свържат нефинансови индикатори, изведени от събраните в организацията данни, и обобщаващите показатели за финансовите резултати. 

 
Измерване на нематериалните активи
За да успеят в това начинание финансовите директори и техните екипи трябва да напуснат своята зона на комфорт и да работят съвместно с останалите бизнес звена за разработването на нефинансови индикатори – например за удовлетворение на клиентите, качество на бизнес процесите и човешки капитал, а след това да свържат тези нефинансови KPI с финансовото представяне на компанията. 
За всяка индустрия и всяка отделна компания, връзките между нематериалните активи и икономическото представяне могат да бъдат много различни, но повечето финансисти, които постигат високи резултати споделят мнението, че във фокуса на вниманието трябва да бъдат следните 5 сфери: 

 
1: Талантите
Успешните финансови ръководители са установили, че липсата на таланти или умения е едно от най-големите препятствия за финансовата трансформация. Това е основния извод от проучването “The New Operating Model for Modern Finance Research Report”, проведено от AICPA. 
В партньорство с мениджърите по управление на човешките ресурси, финансовите директори могат да идентифицират ключовите показатели за ефективност на кадрите и да подпомогнат за развитието на успешна  корпоративна стратегия. 

 
2: Потребителското изживяване (Customer experience, CX)
Лидерите във финансовото управление включват показателите за потребителското преживяване в своя пакет от метрики. Те измерват удовлетворението на клиентите, тяхната лоялност и следят нивото на тези показатели за тяхната индустрия. Крайната цел е да се демонстрира връзката между показателите за потребителското преживяване и финансовите KPI, а след това тази информация да се използва за усъвършенстване на корпоративната стратегия. 

 
3: Ефективност на бизнес процесите 
Във всички индустрии компаниите предприемат инициативи за дигитализиране и оптимизиране на бизнес процесите. Но много организации пропускат да измерят възвръщаемостта на инвестициите (ROI) в автоматизация. Чрез измерване и наблюдение на показателите за ROI при тези инициативи, финансовите директори могат да си осигурят ценни насоки за насоката на следващите инвестиции. 
 
 
4: Репутация на търговската марка
Търговската марка е ключов фактор за финансовите резултати на дадена компания и нейната пазарна цена. В действителност обаче е трудно да присвоим някаква стойност на репутацията на даден бранд. Все пак, с проследяване на отзиви на потребителите, нивото на задържане на служителите в компанията и разнообразието от клиенти финансовите директори могат да определят в известна степен връзката между репутацията на бранда и финансовите резултати.  

 
5: Конкурентно ниво на информираност
Финансовите директори отдавна следят данните за техните конкуренти, които са достъпни от публични финансови доклади и пазарни проучвания. Сега вече те все по-активно започват да следят и нефинансовите KPI на конкурентните компании. Най-често обект на техния интерес са показателите за онлайн репутация, сравнителна реклама (т.нар. comparative advertising или advertising war при която името на конкурента се споменава директно и се обяснява какво липсва на неговия продукт), съдържание за целите на маркетинга и данни за наемането на таланти. 

 
Източник: Forbes.com
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997 - 2019 | Реклама | За нас | Oбщи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов