“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

CFO —татии

»зносът на »“ сектора отбел€зва 70% ръст

¬ » “ бизнеса в Ѕългари€ работ€т около 10 000 компании

18 април 2017, 810 прочитани€

ƒелът на предпри€ти€та от сектор „»нформационни и комуникационни технологии“ (» “), работещи за износ се увеличава на 70% през 2016 г., което е ръст с пет на сто. “ова об€ви изпълнителни€т директор на »зпълнителната агенци€ за насърчаване на малките и средните предпри€ти€ (»јЌћ—ѕ) ћариета «ахариева по време на кръгла маса “» “ секторът – експортно ориентиран и генератор на работни места с висока добавена стойност”, организирана от ICT ћedia. 

»“ сектор


¬ » “ бизнеса в Ѕългари€ работ€т около 10 000 компании, като повечето от т€х са малки и средни, каза «ахариева. —поред не€ страната се налага като център на развойна дейност в ≈вропа и набира попул€рност в международен план.
» “ секторът реализира сериозни приходи и ръстове. Ќалице са сигнали за изостр€ща се недостатъчност на специалисти. ‘ирмите вече сами подготв€т квалифицирани€ си персонал заради липсата на достатъчно кадри на пазара. 
» “ бизнесът в Ѕългари€ вече не се движи само от чуждестранни компании, като местните фирми започват да достигат зр€лост и да се стрем€т към регионално лидерство. «абел€зва се готовност от страна на компаниите да инвестират в услуги с добавена стойност като облачните технологии, разработката на софтуер по поръчка и създаването на отделни звена за »“ аутсорсинг, подчерта ћариета «ахариева. 
»јЌћ—ѕ подпомага бизнеса чрез собствена регионална мрежа. ћестните представители имат задачата да обучават фирмите как да се подготв€т за експорт и как да се презентират на външните пазари. Ќие насърчаваме фирмите за участи€ в изложби, панаири, търговски мисии. ѕодпомагаме инициативите, които биха били от полза за бизнеса, допълни още т€.
© јй —и “и ћедиа ≈ќќƒ 1997 - 2018 | –еклама | «а нас
ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов