Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

CFO Статии

7 прогнози за финансовите ръководители през 2017 година

CFO ще се фокусират все по-малко върху отчетността и все повече върху планирането, анализът на риска и вземането на инвестиционни решения

16 март 2017, 831 прочитания

Наскоро компанията Oracle представи няколко прогнози за тенденциите, които ще влияят на работата на финансовите директори през 2017 година. Основната теза е, че през 2017-а международните компании ще отделят специално внимание на оптимизацията на облагането с данъци, счетоводната отчетност и прозрачността. Още сега трябва да започне планирането за изпълнение на изискванията които поставя новият международен стандарт за финансова отчетност 15 (МСФО 15, IFRS 15), който влиза в сила от 1 януари 2018 година.


прогноза

Според представителите на Oracle дигиталната трансформация ще продължи с ускорени темпове, а промените ще настъпват така бързо, че през следващите 12 месеца във всеки бизнес ще се случат много повече неща, отколкото досега.

Ето какви тенденции очакват от Oracle:

1: За повечето компании облачните ERP системи стават избор по подразбиране

Под влиянието на стремежа за усвояване на иновации компаниите ще проявяват по-голям интерес към облачните ERP решения, отколкото към традиционните системи. По подразбиране ERP системите, които се внедряват за първи път или заменят стари системи, ще бъдат облачни.

Вече се утвърждава мнението, че облачните ERP решения могат да бъдат така увлекателни, както смартфоните. Мобилните, социални и аналитични възможности, достъпни в облака, са значително повече от възможностите на традиционните системи и са изключително важни за служителите на компаниите към момента.

2: Утвърждава се ново определение за ERP

Потребителите ще очакват техните нови облачни системи винаги да ползват всички предимства на съвременните технологии. Съвременните ERP системи са базирани на 6 технологии – облачни изчисления, мобилни комуникации, социално взаимодействие, анализи, големи данни и Интернет на нещата.

През 2017 година това определение ще бъде разширено, за да включи гъвкавост, мащабируемост и възможност за съвместно използване, осигурявани с използването на PaaS (платформа като услуга), както и възможност за добавяне и включване на технологии за изкуствен интелект, за прогнозиране на поведението на вътрешни потребители и външни клиенти.

3: Финансовите директори ще разучават ролята на “втори пилот” на бизнеса

Ръководителите на компании и бизнес подразделения все повече разчитат на финансовите директори за стратегическото управление на бизнеса. Затова CFO ще се фокусират все по-малко върху отчетността и все повече върху планирането, анализът на риска и вземането на инвестиционни решения. През 2017 г. тази тенденция ще става все по-ясно изразена.

4: Ще се осъществи революция в отчетността

Отчетността ще става все по-адаптивна, за да бъдат лесно преодолими трудностите, свързани с изобилието от данни, изискванията на IFRS 15 и ASC 606 и потребностите от прозрачна данъчна отчетност.

5: Финансовите отдели ще имат нужда от единни модели на данните

Ако прогноза 4 се превърне в реалност, със сигурност ще бъде необходим единен модел на финансовите данни и даже на всички данни за бизнеса – не само финансови, но и за управлението на персонала, маркетинга и продажбите, веригите за доставки и други направления на бизнеса.

Без съгласуван модел на данните за всички направления на бизнеса ще бъде невъзможно да се знае, предоставят ли масивите с данни точна картина.

6: Цифровата трансформация става глобална

5 значими тенденции оказват влияние на всички индустрии и сегменти на бизнеса:

- глобалният дефицит на висококвалифицирани кадри

- появата на роботите

- ускореното съкращаване на работни места вследствие на автоматизацията

- експоненциалния ръст на очакванията на потребителите

- промяната на бизнес моделите.

Намираме се само на крачка от превръщането на някои революционни технологии в мейнстрийм. Тези технологии съкращават оперативните разходи, но повишават потребностите от инвестиции.

За да оцелеят съвременните компании трябва да трансформират не само своите операции, но и своите бизнес модели. За постигането на успех вече не е достатъчно да се продават същите продукти и услуги, които са предлагани през последните 10 години. Ръководителите на компании и финансовите директори трябва да търсят нови възможности и да внедряват цифрови технологии, които ще им позволят да развиват нови направления на бизнеса.

7: Центровете за споделени услуги ще се превръщат в центрове за споделен бизнес

През 2017 година отново ще нарасне значимостта на центровете за споделени услуги, но те ще изпълняват нова роля, предлагайки по-широк спектър от услуги, отколкото традиционните финансови и HR отдели. Това може да бъдат някои обособени преди функции като разработката на софтуер (традиционно изпълнявана от ИТ отдела) или рекламни услуги (типична функция на маркетинга).

Освен повишена автоматизация и снижаване на разходи използването на центрове за споделени услуги ще осигури и освобождаване на ръководителите на бизнес подразделения от ръчна работа, която сега им отнема много време, така че те ще могат да се съсредоточат върху по-стратегически задачи.

Източник: 7 Finance Predictions for '17, Oracle Australia© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997 - 2018 | Реклама | За нас
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов