“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

CFO —татии

»ндустриална стратеги€: създаване на движеща производството сила

”спешни€т промишлен сектор се нуждае от дългосрочно планиране и инвестиции.

10 март 2017, 811 прочитани€

»зминалата 2016 г. беше изпълнена с големи икономически промени, които ще се отраз€т на британски€ производствен сектор за дълги години напред. Ѕързото развитие на технологиите и регулациите, израстването на популистки политици, несигурните отношени€ с ≈— и възможностите за ц€л куп нови търговски сделки по света означава, че много от границите, оформ€ли н€кога начина на правене на бизнес от производителите се промен€т или изчезват, за€в€ва “ом Ћоутън от BDO пред The Manufacturer.

 

»ндустриална стратеги€: създаване на движеща производството сила

 

“ези промени вод€т до н€кои интересни въпроси. Ќапример, как да реагират производителите в тези несигурни времена или как да се създаде правилната среда за т€хното процъфт€ване? ¬се пак пром€ната води със себе си както сериозен риск, така и големи възможности за тези, които могат да се възползват от т€х.

Ќова икономика

ƒокладът „Ќова икономика“ на консултантската компани€ BDO е нейни€т принос в този дебат. ¬ компани€та в€рват, че има нужда от „нова икономика“, ко€то използва най-доброто от предприемачески€ дух, опита и таланта на ¬еликобритани€.

¬ BDO см€тат, че определ€щите политиката тр€бва да се фокусират върху захранването на растежа на вли€телните сектори, като производството.

»ндустриална стратеги€

»зграждането на нова икономика изисква дългосрочна стратеги€ за индустри€та. ¬ажно е стратеги€та да бъде изчерпателна, базираща се на искрено разбиране нуждите на индустри€та и да е дългосрочна. –азвитието от правителството на индустриална стратеги€ е в ранна фаза, но вече се забел€зват известни колебани€.

ѕроизводството е дългосрочна дейност и гол€ма част от сектора разчита на значителни капиталови инвестиции, изплащащи се след години или десетилети€. ѕрилагането на »ндустри€ 4.0 в производствени€ сектор ще бъде с широк обсег, но ще изисква значителни инвестиции в технологии и умени€, а също така ще е наложително и посто€нното им развитие.

«атова е важно правителството да изгради дългосрочна стратеги€ (за 15-20 години) и да избегне сътресени€та в резултат на политически промени. “ова тр€бва да включва определ€нето на официална цел за производствен растеж през следващите 5, 10 и 20 години, за да се осигури стабилна основа за устойчива индустриална стратеги€.

«начителни€т потенциал от автоматизирането на производството може да осигури ключов фундамент за успешна и балансирана икономика.  

© јй —и “и ћедиа ≈ќќƒ 1997 - 2020 | –еклама | «а нас | Oбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки
ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов